— Ville Niinistö

Lailla ei köyhyyttä voi kieltää

Sisäministeriön työryhmä esitti tänään järjestyslain muuttamista kieltämällä kerjääminen ja ehdottamalla kerjäämisen organisoinnin kieltämistä rikoslailla.

Työryhmän ilmoituksen mukaan tavoitteena on organisoidun kerjäämisen ja siihen liittyvän kerjäläisten hyväksikäytön estäminen. Oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat jättivät raporttiin eriävän mielipiteen.

Järjestyslailla yritetään ratkaista jotain sellaista, jota sillä ei voida ratkaista. Häiritsevä käyttäytyminen on jo nyt kriminalisoitua ja poliisin tulee tarvittaessa puuttua siihen. Organisoitu rikollinen toiminta ja toisten ihmisten erilainen hyväksikäyttö on jo nyt rikollista.

Työryhmän ehdotukset ovat heikosti harkittu pyrkimys rajoittaa yhden väestöryhmän ja hädänalaisten ihmisten ihmisoikeuksia vain sen takia, että sen toivotaan "siivoavan" katukuvaa. Onko tämä oikeusvaltion toimintaa?

Ei ole juridisia tai muita perusteita kriminalisoida pahvimuki edessä kadulla istumista. Oikeusvaltiossa ei voida hyväksyä tällaista symbolista lainsäädäntöä, jolla käytännössä kriminalisoidaan köyhyyttä ja hädänalaisuutta. Kerjäämisen kriminalisoinnin rajanvedot olisivat oikeudellisesti lähes mahdottomia ja lainsäädäntö on tosiasiassa suunnattu, ihmisoikeuksien vastaisesti, yhtä väestöryhmää vastaan. EU on jo puuttunut lähes vastaavanlaiseen toimintaan Ranskassa, jonka toimintaa romanileirien karkottamisessa pidetään EU-oikeuden vastaisena.

Mitä sitten ainakin voidaan tehdä? Suomen pitää vaatia, että EU puuttuu romanien kohtaamaan järjestelmälliseen syrjintään ja että köyhyyden kierre katkaistaan. Euroopan parlamentti ja useat sen parlamenttiryhmät ovat vuosikausia vaatineet EU:n romanistrategiaa, mutta komissio ei ole vieläkään tehnyt esitystä. Sisäministeriön on osoitettava aktiivisuutta olemalla yhteydessä -komission ja jäsenvaltioiden suuntaan romanistrategian aikaansaamiseksi. Myös komissaari Olli Rehnin pitäisi vauhdittaa asiaa komissiossa.

On järjetöntä ja tehotonta yrittää ratkaista Euroopan laajuista ongelmaa poliisitoimilla yksittäisessä EU-maassa siirtämällä sitä toisiin jäsenmaihin. Ongelma ei tule ratkeamaan yksilöihin kohdistuvin pakkokeinoin. Asiaan on puututtava koko EU:n laajuisin sosiaalipoliittisin keinoin.

Järjestyslain tulkintaa häiritsevän kerjäämisen estämiseksi voidaan Vihreiden mielestä silti täsmentää, jos se on tarpeen. Häiritsevää kerjäämistä voi olla esimerkiksi ihmisten liikkumisen estäminen. Useimmiten kerjääminen ei kuitenkaan ole tällä tavalla häiritsevää.

Työryhmä puhuu organisoidusta kerjäämisestä, mutta ei esitä todisteita tällaisen organisoitumisen rikollisista yhteyksistä. Samaan aikaan on todettava, että esimerkiksi ihmiskauppa ja kiristäminen, mitä on epäilty esiintyvän, on jo nyt laitonta. Poliisi ei kuitenkaan ole tällaista käytännössä todentanut esiintyvän. Lainsäädäntötoimia ei tarvita siis tämänkään jo järjestyksessä olevan asian hoitamiseksi.

Mikä ajaa esimerkiksi Itä-Euroopan romanit istumaan kaduilla ympäri Eurooppaa - mafiako? Ei, vaan heidän elinolojensa järkyttävä tila Itä-Euroopassa. Kerjäämisen kriminalisointi on silmien sulkemista eikä ratkaise varsinaista ongelmaa: köyhyyttä. Ongelmat on ratkaistava niiden alkulähteellä.

Kerjäämisen kieltämistä selvittävän työryhmän loppuraportti on luettavissa täältä.

Jaa sivu: