— Ville Niinistö

Sosiaaliturvan ja työn yhdistäminen pitää kirjata hallitusohjelmaan

Talous ja työelämä ovat murroksessa. Jos Suomi haluaa menestyä myös tulevaisuudessa, tarvitsemme uusia ratkaisuja  – ratkaisuja, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja yrittäjyyttä myös muuttuneessa maailmassa.

Tarvitsemme uusia ratkaisuja, jotta mielekäs työ on jokaisen ihmisen ulottuvilla, eri puolilla Suomea. Tarvitsemme siis uusia ratkaisuja niin työn kysynnän kuin työn tarjonnan lisäämiseksi – uutta elinkeinopolitiikkaa ja uutta täystyöllisyyspolitiikkaa.

Tavoiteltaessa uuden ajan täystyöllisyyttä keskeiseksi nousee tarve uudenlaiselle turvaverkolle. Yhä suurempi osa ihmisistä työllistää jatkossa itsensä perinteisen palkkatyön ulkopuolella; moni tekee töitä yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa. Valtaosa työpaikkojen kasvusta tullee pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sosiaaliturvaa on uudistettava, jotta mikroyrittäjyyden riskit kaventuisivat ja perusturvan saisi nykyistä vakaammin. Tätä uudistusta tarvitaan, jotta töitä on tarjolla erilaisille ihmisille kaikkialla Suomessa.

Vihreiden ratkaisu sosiaaliturvamme ongelmiin on perustulo. Tällä hetkellä kansantaloudellisesti toteuttamiskelpoisen perustulon taso on 500 euroa kuussa. Vakaa ja varma perustulo luo turvallisuutta. Ihmiset voivat työskennellä, opiskella ja yrittää nykyistä vapaammin, koska toimeentulo on taattu kaikissa elämäntilanteissa. Pienenkin rahan ansaitseminen on aina kannattavampaa kuin vain tukien varassa eläminen. Palkkatyöt ja yrittäminen on helpompi yhdistää, ja pätkätyöt saa sovitettua elämäntilanteeseensa.

Sinivihreän hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin keväällä 2007 kunnianhimoinen sosiaaliturvan uudistaminen. Asiaa pohtinut SATA-komitea epäonnistui kahdessa keskeisimmässä tavoitteessaan. Ensinnäkin pienituloisten työn kannattavuuden parantamisessa, joka olisi tehty helpottamalla sosiaaliturvan ja työn yhdistämistä. Toiseksi komitea epäonnistui kaikkein vähäosaisimpien perusturvan nostamisessa.

Kokoomus puhuu työnteon kannattavuudesta, mutta liittoutui SATA-komiteassa työmarkkinajärjestöjen kanssa ja esti tätä tavoitetta edistävät uudistukset. Kokoomus on sosiaalidemokraattien kanssa konservatiivinen, muutosvastarintainen sosiaaliturvapuolue. Se ei ole valmis pienituloisen asemaa parantaviin uudistuksiin, jotka tekisivät työnteosta kannattavaa. Me vihreät uskomme, että myös pienituloista on ensisijaisesti kannustettava työn taloudellisella mielekkyydellä.

Vihreät lähtee rohkeasti näihin vaaleihin haastamaan muita puolueita. Hallitusohjelmaan on saatava konkreettisia kirjauksia sosiaaliturvan ja työn yhdistämisen helpottamisesta. Tavoittelemme myös perusturvan tason nostamista.

Askeleina perustuloon Vihreät esittää 100 euron kuukausittaista aktiivirahaa keikkatyötä tekeville työttömille. Lisäksi esitämme, että pienen osa-aikatyötulon ja työttömyysturvan yhteensovitusprosenttia alennetaan 50:sta 25 prosenttiin. Näin työtulojen ansainta tulisi työttömälle aina kannattavaksi. Tämän ansiosta 500 euron kuukausituloja saava työtön keikkatyöläinen saa käteen palkastaan yli 300 euroa, kun nykyään käteen jää vain noin 100 euroa.

Vihreät haluaa rakentaa työelämää, joka tuottaa Suomella hyvinvointia. Sellaista työelämää, jonka avulla teemme suomalaisista maailman onnellisimman kansakunnan.

Jaa sivu: