— Ville Niinistö

Asetun vihreiden puheenjohtajaehdokkaaksi

Moni on pyytänyt minua asettumaan ehdokkaaksi vihreiden puheenjohtajaa valittaessa kesäkuun puoluekokouksessa. Olen päättänyt vastata näihin pyyntöihin myöntävästi. Puheenjohtajakisaa haluan käydä asioista.

Vihreät on aina ollut suomalaista yhteiskuntaa uudistava voima. Koijärveltä Brysseliin olemme ajaneet avoimempaa ja kansanvaltaisempaa päätöksentekoa, oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta, ihmisarvoa ja luonnon säilyttämistä tuleville sukupolville. Olemme tuoneet toivoa siitä, että maailma voi olla parempi paikka meille jokaiselle.

Viimeisenä neljänä vuotena olemme puhuneet aivan liian vähän vihreästä tulevaisuudesta. Olemme tyytyneet hallituksessa neuvottelemaan edistysaskelia ja torjumaan taka-askelia hetkenä, jolloin vanhaan ja sulkeutuneeseen politiikantekoon kyllästyneet ihmiset ovat kaivanneet rohkeutta, avoimuutta ja vaihtoehtoja vaihtoehdottomuudelle.

Olemme tehneet myös virheitä, joista on avoimesti tehtävä tiliä. Esimerkkejä näistä ovat ydinvoimapäätös, ympäristöhallinnon yhdistäminen muuhun aluehallintoon, yliopistolaki, Lex Nokia ja nuorten toimeentulotuen leikkuri.

Meistä on tullut harmaita, kun juuri nyt tarvitaan vihreitä. Vaalitappiossa on uuden alun siemen. Meidän on kirkastettava tulevaisuuden ratkaisujamme ja tavoitteitamme.

Minulle vihreät on sosiaaliliberaali vihreä edistyspuolue, johon mahtuu erilaisia vihreästi ajattelevia ihmisiä.

Hyvässä yhteiskunnassa jokaisella ihmisellä on laajat vapaudet elää ja ilmaista itseään haluamallaan tavalla. Ihminen ei voi kuitenkaan olla vapaa yhteiskunnassa, jossa tuloerot tai julkisten palvelujen heikkous pakottavat monet köyhyyteen tai estävät tasavertaisen mahdollisuuden koulutukseen, työhön, terveyteen ja hyvään elämään.

Vihreä edistys tarkoittaa myös sitä, että me olemme valmiita etsimään uusia toimivia ratkaisuja aikamme yhteiskunnan ongelmiin. 2000-luvun ihmiskunnan suurin haaste on sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen, jossa ihmisen toiminta on asetettu luonnon kantokyvyn rajoihin. Ilmastokriisi, luonnonvarojen rajallisuus, talouskriisi ja työelämän murros haastavat meitä rakentamaan hyvinvointia uudelta pohjalta.

Tämä vihreä kestävän yhteiskunnan missio erottaa meidät yhä kaikista muista puolueista. Pitkäjänteinen ihmisten ja luonnon kokonaisetu ohjaa vihreiden politiikkaa, eivät lyhytjänteiset eturyhmäintressit. Tätä missiota on nyt teroitettava, ja samalla vahvistettava asemaamme toteuttamiskelpoisten utopioiden puolueena.

Tulin itse mukaan politiikkaan tekemään asioita, joita jotkut pitävät mahdottomina. Vihreiden on oltava juuri se puolue, joka uskaltaa etsiä ihmisten ja luonnon kannalta kestäviä vaihtoehtoja ja haastaa vaihtoehdottomuuden retoriikan. Koko Suomeen uutta työtä ja hyvinvointia tuovat perustulo ja vihreän talouden uudet elinkeinot ovat esimerkkejä vihreistä avauksista, joita tarvitaan lisää.

Tämä maapallo on iso, sen luonnonvoimat suuria – silti me ihmiset muokkaamme sitä jatkuvasti tavalla, joka ei ole kestävää. Me näemme sen arjessamme, me näemme sen ilmastonmuutoksena. Kemikalisaatio, vesistöjen rehevöityminen, luonnonvarojen kestämätön käyttö, avohakkuut, turvesoiden tuhoaminen ovat tänään perintöämme lapsillemme.

Metsää ei nähdä puilta, suota ei nähdä turpeelta.

Sama pätee ihmisiin. Ihmisarvoa ei nähdä työntekijältä, vanhukselta, opiskelijalta, homolta tai turvapaikanhakijalta.

Meidän vihreiden on oltava nöyriä totuudenpuhujia luonnon ja ihmisarvon puolesta. Silloinkin, kun ne eivät ole muodissa.

Olen tehnyt erilaisia asioita elämäni aikana: asunut eri maissa, ollut erilaisissa työpaikoissa teollisuudesta akateemisiin pätkätöihin, opiskellut, ollut pienten lasten kanssa kotona ja kohdannut erilaisia ihmisiä. Näinä vuosina olen oppinut sen, että ihmiset ovat erilaisia, ja jokaisella ihmisellä on oma tarinansa. Meidän vihreiden on kunnioitettava jokaisen ihmisen tarinaa.

Meidän on oltava puolue, johon erilaisten ihmisten on helppo tulla. Vihreästi ajattelevia ihmisiä on jokaisessa Suomen kunnassa – meidän on tavoitettava heidät ja rakennettava puoluetta, johon he haluavat tulla mukaan.

Uuden alun rakentamiseksi tarvitsemme keskustelua puolueen suunnasta.

Mielestäni suunnan on oltava entistä rohkeampi työ yhteisen ympäristömme vaalimiseksi ja kestävän vihreän talouden rakentamiseksi, köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä avoimuuden, ihmisten yksilönvapauksien ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

Tavoitteenamme on oltava uuden ajan vapauttava ja ihmisten osallisuutta korostava hyvinvointiyhteiskunta, jossa ihmisten välisen tasa-arvoisuuden takaava vahva valtio tukee ihmisiä heidän omissa elämänvalinnoissaan. Se on myös hiilineutraali ja luontoarvoiltaan rikas yhteiskunta, jossa ihmisten elämänlaatua kohentavat hyvät lähipalvelut, kehittynyt tietoyhteiskunta, kestävä liikenne ja vihreä elinympäristö.

On hienoa, että jäsenistöllä on mahdollisuus valita puolueen suuntaa äänestämällä myös suoraan puolueen puheenjohtajasta. Tämä on sitä avointa ja osallistavaa demokratiaa, jota vihreät haluaa rakentaa. Radikaali avoimuus on osa puolueen uudistumista, jolla samalla vahvistamme kykyämme uudistaa koko suomalaista yhteiskuntaa.

En ole päättänyt olla ehdokkaana puolueen puheenjohtajaksi vain siksi, että on pyydetty, vaan siksi, että uskon olevani juuri tänä hetkenä oikea puheenjohtaja vihreille.

Uskon olevani riittävän pehmeä tunnistaakseni tärkeät asiat ja riittävän kova edistääkseni niitä tehokkaasti.

Ville Niinistön avoin kirje Vihreiden jäsenille verkossa

Jaa sivu: