— Ville Niinistö

Perussuomalaisten julkilausuma ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuuden kanssa

Perussuomalainen eduskuntaryhmä teki ”rasismin vastaisen” julkilausuman, jossa he käytännössä ilmaisivat vastustavansa erilaisten vähemmistöjen aseman huomioimista poliittisen päätöksenteon yhteydessä. Tällainen ajattelu on syvästi ristiriidassa Suomen perustuslain turvaaman yhdenvertaisuuden ja kansainvälisen ihmisoikeusajattelun kanssa.

Esimerkiksi vammaisten tai saamelaisten yhdenvertaisten oikeuksien varmistaminen edellyttää heidän erityistarpeidensa tunnistamista. Perussuomalaisen ryhmän linjaus tarkoittaa käytännössä sitä, että erilaisten vähemmistöjen tarpeet unohdetaan. Tutkijoiden ja ihmisoikeusjuristien mielestä tällainen linjaus johtaa vähemmistöjen olemassaolon edellytysten heikentymiseen ja ennen pitkää sulautumiseen.

On hyvä, että perussuomalaiset miettivät suhdettaan ihmisoikeuksiin. On myös hyvä, että he tuomitsivat julkilausumassaan rasismin. Tämä on askel julkisen keskustelun kannalta hyvään suuntaan. Poliittisena viestinä julistus pyyhkii kuitenkin pois koko YK:n ihmisoikeusjulistuksesta alkaneen työn jokaisen ihmisen ihmisoikeuksien puolesta. On surullista, että perussuomalaiset käänsivät tämän tilaisuuden rasismin torjumisesta ja yhteiskunnan eheyden vahvistamisesta poliittiseksi peliksi vähemmistöjen yhdenvertaisuutta vastaan.

Erityisesti kielteinen suhtautuminen ns. positiiviseen erityiskohteluun on ongelmallinen. Esimerkiksi saamelaisten selviytymisen elinehto on valtion myönteinen suhtautuminen. Saamelaiset on ainoa EU:n alkuperäiskansan statuksen saanut kielellinen ja kulttuurinen vähemmistö. Kolmen saamen kielen elvyttäminen tarvitsee erillisen kielen elpymistä vahvistavan ohjelman, jonka toteuttamisen perussuomalaisten linjaus estäisi.

Vammaisten oikeuksien toteutumisen kannalta keskeistä on juuri se, että arjen päätöksenteossa osataan erityisesti huomioida vammaisten tarpeet. Se tarkoittaa esimerkiksi esteettömyyttä rakentamisessa ja vammaisten huomioimista Ylen ohjelmatuotannossa.

Minun on vaikea uskoa, että koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä tarkoitti paperillaan tätä. Näyttää siltä, että puolueen vähemmistöjen asemaan kielteisesti suhtautuva siipi hyväksikäytti ryhmää oman asemansa edistämiseen. Toivottavasti puheenjohtaja Timo Soini täsmentäisi asiaa niin, että myös perussuomalaisten mielestä vähemmistöjen asemaa voidaan jatkossakin parantaa erillisillä toimilla.

Kaiken kaikkiaan on surullista ihmisoikeuksien kannalta, että ihmisoikeuksia tarkastellaan eri väestöryhmien välisenä nollasummapelinä. Vähemmistöjen hyvä asema ei ole pois enemmistöltä, jos enemmistöä nyt ylipäätään pystytään määrittelemään. Jokainen ihminen kun viime kädessä kuuluu johonkin vähemmistöön. Esimerkiksi työllisyyden parantamiseksi on tärkeää varmistaa vähemmistöjen tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja työhön.

Sivistyneessä oikeusvaltiossa pidetään huolta jokaisen ihmisen ihmisarvosta, sananvapaudesta ja laajoista perusoikeuksista erityistarpeet huomioiden. Tällaisessa maassa jokaisen meidän on vapaampi elää.

Jaa sivu: