— Ville Niinistö

Budjettiehdotuksesta

Valtiovarainministeriö julkisti tällä viikolla budjettiehdotuksensa. Vihreiden kannalta siinä oli myönteisiä asioita, kuten perusturvan korotus, ja kielteisiä esityksiä, kuten luonnonsuojelurahojen sovittua matalampi taso.

Erityisen myönteistä budjettiehdotuksessa on, että 100 euron korotus perusturvaan toteutetaan sovitusti ja kaikkein pienituloisimpien verotusta kevennetään tarkastelemalla kunnallisveron perusvähennystä ja työtulovähennystä. Perusturvan nosto oli Vihreiden keskeinen tavoite hallitusneuvotteluissa. Kaikkein pienituloisimpien hyvinvointi on varmistettava vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Suomen perusturva on jäänyt merkittävästi jälkeen muista Pohjoismaista eikä se ole pysynyt muun ansiokehityksen perässä.

Omaan ministeriööni, ympäristöministeriöön, ehdotetaan liian paljon leikkauksia, jotka poikkeavat sovitusta. Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että luonnonsuojeluun ohjataan vuosittain 15 miljoonaa lisäeuroa, mikä on välttämätöntä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi ja luonnonrikkautta vaalivien suojeluohjelmien toteuttamiseksi. Tämä ei toteudu valtiovarainministeriön ehdotuksessa. Myöskään Itämeren suojeluun ja kansallispuistojen ylläpitoon ei esitetä sovittua lisärahaa, ja ympäristöjärjestöjen jo ennestään pieniä tukia ollaan pienentämässä. Me edellytämme jatkoneuvotteluissa hallitusohjelmassa sovittujen ratkaisujen kunnioittamista ja luonnonsuojelurahojen palauttamista.

Hyvä asia on, että pääosa säästöistä ja veronkorotuksista kohdistetaan hallituskauden alkuosaan. Talouspolitiikassa on pidettävä nyt maltti ja varmistettava, että valtion taloudenpito vakauttaa talouskehitystä. Valtion taloudenpidon uskottavuuden kannalta on keskeistä, että pitkän aikavälin kestävyysvajetta supistetaan uskottavasti. Lisäleikkauksia ei kannata tehdä nyt, koska tässä vaikeassa suhdannetilanteessa ei saa omilla toimilla lisätä uuden taantuman todennäköisyyttä.

Hallitus on sopinut, että budjettiriihessä sovitaan 100 miljoonan euron lisäsäästöistä. Itse valitsisin mieluummin veronkorotukset kuin leikkaukset, mutta säästökohteitakin on mahdollista vielä löytää. Esimerkiksi verovähennysten puolella voisi olla vielä tarkastelun varaa.

Tärkeää on myös käydä keskustelua rakenneuudistuksista, joilla pyritään kuromaan kiinni kestävyysvajetta pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy pohtia esimerkiksi kuntarakennetta ja työurien pidentämistä, jotta huoltosuhde saataisiin paranemaan. Kestävää vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja voidaan luoda muun muassa tietoyhteiskuntaa kehittämällä ja puhtaalla teknologialla.

Jaa sivu: