— Ville Niinistö

Budjetti turvaa ympäristörahoitusta

Tänään päättyneen budjettiriihen lopputulokseen täytyy olla tyytyväinen. Budjetti toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja sopeutustoimia etupainotteisesti, mikä on Suomen talouden uskottavuuden kannalta järkevää nykyisessä kansainvälisessä taloustilanteessa. Silti budjetissa on tärkeitä panostuksia perusturvan parantamiseen, jotka parantavat vähäosaisimpien asemaa.

Erityisen iloinen olen siitä, että ympäristöministeriön rahoitus saatiin hyvälle tolalle verrattuna alkuperäiseen budjettiehdotukseen, joka oli paljon hallitusohjelmassa sovittua alhaisempi. Nyt hallitusohjelman ympäristön- ja luonnonsuojelulle myönteisiä kirjauksia on mahdollisuus viedä käytäntöön.

Nyt sovittiin, että luonnonsuojelualueiden hankintaan tulee 15 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Se tarkoittaa, että pystymme laajentamaan suojelualueita. Harvinaiset luontotyypit saadaan säilytettyä ja yhä useampi suomalainen pääsee liikkumaan koskemattomassa luonnossa.

Vihreän talouden edistämiseen puolestaan osoitettiin 8,5 miljoonaa euroa vuosittain, mikä on tärkeää, koska niin Suomen talous kuin ympäristökin tarvitsevat vihreää kasvua.

Tärkeää on myös se, että ympäristöjärjestöjen toiminta saatiin turvattua ministeriön sisäisillä siirroilla. Järjestöt tekevät arvokasta työtä, jota on syytä tukea.

Vihreille oli tärkeää turvata myös raideliikenteen lisärahoitus. Rahat tulevat todella tarpeeseen, kuten kuka tahansa junalla paljon liikkuva tietää. Junat pitää saada kulkemaan aikataulussa, ja junamatkustamisesta tulee tehdä nykyistä nopeampaa, toimivampaa ja houkuttelevampaa.

Tiukassa taloustilanteessa jouduttiin tekemään myös vaikeita päätöksiä. Meille vaikeita olivat esimerkiksi monet opetus- ja kulttuuripuolen säästöt. Kokonaisuus on silti kohtalaisen hyvä.

Budjettiesityksessä toteutetaan heti hallituskauden aluksi hallitusohjelmassa sovitut menosopeutukset ja veronkorotukset. Tämä on vaikeassa kansainvälisessä taloustilanteessa perusteltua.

Jos tulevaisuudessa kuitenkin tarvitaan vielä lisätoimia talouden vakauttamiseksi, niitä on pyrittävä etsimään maltillisilla veronkorotuksilla, jotka kaventavat tuloeroja ja vahvistavat ympäristöohjausta.

Rakenneuudistuksilla voidaan hakea kustannussäästöjä, vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja edistää vihreää taloutta. Vihreät eivät halua käyttää juustohöylää, vaan kehittää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Tätä työtä olemme tekemässä tässä hallituksessa: taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää olla varmistamassa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Jaa sivu: