— Ville Niinistö

Kaivoshankkeiden kunnioitettava ympäristöä ja asukkaita

Viime päivinä on keskusteltu Sodankylästä löydetystä nikkeliesiintymästä. Kansainvälinen Anglo-American yhtiö suunnittelee hyödyntävänsä osittain Viiankiaavan luonnonsuojelualueelle ja Natura-alueelle ulottuvaa esiintymää.

Kaivoshankkeidenkin on kunnioitettava olemassa olevaa lainsäädäntöä ja ympäristöarvoja.

Viiankiaapa on arvokas suojelualue, komea ja suuri aapasuo. Siellä on katkeamattomana jopa kilometrejä pitkiä puuttomia, vetisiä avosoita. Suolta löytyy laajojakin avorimpiä ja aluetta reunustaa paikoin rehevät koivuletot. Alueella on tavattu esimerkiksi uhanalainen saukko sekä 21 uhanalaista lintulajia.

Kaivoshanke on vasta alkutekijöissään. Yhtiö miettii hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja teknistä toteuttamistapaa. Alueen suojelua merkittävästi heikentävälle hankkeelle viranomainen ei voi lupaa myöntää.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi, että malmiesiintymän sijainti Natura-alueella hidastaa hanketta. Tämän mittakaavan hankkeet ovat pitkissä kantimissa monista syistä eikä vain ympäristösyistä. On paitsi ympäristön myös paikallisten ihmisten ja talouden etu, ettei kaivoshankkeissa hutiloida, vaan ne suunnitellaan huolella. Tämän pitäisi olla selvää myös kaivoshankkeita toteuttaville yrityksille.

Olemme varmaankin kaikki yhtä mieltä siitä, että jos kulutamme luonnonvaroja, on meidän oltava valmiita myös itse niitä tuottamaan. Lienemme samaa mieltä myös siitä, että luonnonvarojen hyödyntämisen on tapahduttava kestävästi.

Meneillään on paljon kaivoshankkeita, joita toteuttavat yritykset kilpaa esittelevät yhteiskunnallista vastuutaan. Usein todelliseen vastuulliseen toimintaan on kuitenkin matkaa. Kaivosten ympäristövaikutuksista on keskusteltava avoimesti ja ihmisten osallisuus on taattava.

Yhtiön itsensä kannaltakin on siis hyödyllisempää ottaa jo nyt luontoarvot ja lainsäädäntö tosissaan ja löytää sellainen ratkaisu, joka soveltuu olemassa olevaan lainsäädäntöön ja suojelualueiden turvaamiseen. Selvänä lähtökohtana on se, että Natura-suojelua ja alueen luontoa suojelevia lakeja kunnioitetaan.

Tässä yksittäisessä tapauksessa on kyse laajemmasta periaatteesta: Otammeko taloudellisessa toiminnassa luonnonsuojelun vakavasti? Vastauksen pitää olla itsestään selvä. Kestävä kehitys ei saa ole tyhjiä sanoja, ja ympäristöarvoista ja ihmisten oikeudesta puhtaaseen ympäristöön on aina pidettävä kiinni.

Jaa sivu: