— Ville Niinistö

Kriisipatojen jälkeen terveempään talousrakenteeseen

Euroopan talouden vakauttaminen edellyttää määrätietoisia toimia - niitä tarvitaan niin finanssimarkkinoiden kuin julkisten talouksien ongelmien korjaamisessa. Niin akuutin kriisin hoitamisessa kuin pitkän aikavälin vakauden turvaamisessa.

Kreikan suhteen ei voida vieläkään hengähtää helpotuksesta. Maan on pian taattava poliittinen toimintakykynsä. Rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä on jatkettava määrätietoisesti. Mikä tahansa Kreikan ratkaisu on euron suhteen, tulee se vaikuttamaan koko euron tulevaisuuteen ja vakauteen.

Samaan aikaan markkinat ovat alkaneet koetella Italian kestävyyttä. Tilanne on arvaamaton. Italian bondikorot alkavat olla samoissa lukemissa, joissa Portugalin vaikeudet alkoivat.

On selvää, että juuri nyt euromaiden päämiehet joutuvat keskittymään tulvapadon rakentamiseen vaikeuksiin joutuneiden maiden ja muun euroalueen välille välttääksemme toisen taantuman. Mahdollisimman monet vaikeudet on kyettävä patoamaan ensisijaisesti Kreikkaan ja toissijaisesti muihin kriisimaihin. On aivan selvää, että vaikutuksia tulee olemaan koko euroalueelle. Huolestuksella seuraankin suomalaisten vientiyritysten, työpaikkojen ja talouden tulevaisuudennäkymiä.

Tulvapatojen rakentamiseen kuuluu pankkien vahvistaminen. Jäsenmaiden pankkien vahvistaminen on oltava jatkossakin jäsenmaiden omalla vastuulla ja vastikkeellista. Omistajien on kannettava vastuunsa riskeistä. On luotava entistä tiukempia stressitestejä. Suurtenkin jäsenmaiden pankkien kunto on tarkistettava tiukalla testillä säännöllisin väliajoin.

Talouden ongelmissa on kyse kahdesta syvästä ja päällekkäisestä rakenteellisesta ongelmasta: finanssimarkkinoiden hillitsemättömästä keinottelusta ja veronkierrosta sekä julkisten talouksien hallitsemattomasta velkaantumisesta hyvinä aikoina.

Samaan aikaan akuutin kriisin ohessa onkin kyettävä rakentamaan uusia talouden rakenteita, jotka toimivat nykyisiä paremmin. Euroalueen taloudelle on saatava toimivat pelisäännöt pitkäaikaisen alijäämän rajoittamiseen ja yhteiseen talouden koordinaatioon. Euroopan keskuspankin aseman vahvistamista on myös harkittava.

Rahoitusmarkkinat eivät voi elää omassa kuplassaan vaan ne on saatava demokraattisen valvonnan ja yhteiskunnallisen luottamuksen piiriin. Tähän tarvitaan jatkossakin Euroopan unionia ja kansainvälisiä rakenteita. Myös vähintään EU:n laajuinen finanssitransaktiovero tulee ottaa pikaisesti käyttöön. Se hillitsisi tehokkaasti lyhytaikaista spekulaatiota. Yhdessä pankkien vakavaraisuussääntelyn kanssa talouteen luotaisiin vakautta.

Jaa sivu: