— Ville Niinistö

Venäjän fosforipäästöt Suomenlahteen kuriin tiedolla ja tehokkailla toimilla

Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Suomen ympäristökeskus on ollut osallisena laajassa hankkeessa, jossa on tutkittu Venäjältä Itämereen tulevia fosforipäästöjä ja niiden lähteitä. Sen osana ovat selvinneet Venäjän huomattavasti luultua suuremmat fosforipäästöt Luga-joesta ja niiden lähde lannoitetehtaassa Kingiseppissä.

Suomi on pitkään korostanut oikean ravinnekuormitustiedon merkitystä Itämeren päästöjen vähentämisessä. Kun tiedot ovat kunnossa, voidaan etsiä tehokkaita toimia päästöjen vähentämiseen. Ympäristöministeriö käynnistää nyt nopeat toimet venäläisten kanssa yhteistyössä toimivien suomalaistahojen kanssa lannoitetehtaan päästöjen vähentämiseksi.

Tässä Itämeren suojelukomission Helcomin Balthazar-hankkeessa selvisi, että Luga-joen hyvin korkeiksi osoittautuneiden fosforipäästöjen lähde on Kingiseppissä toimiva lannoitetehdas. Tuhannen tonnin vuotuiset fosforipäästöt ovat suuremmat kuin Suomen fosforipäästöt Suomenlahteen ja samaa mittaluokkaa kuin Pietarin jätevedenpuhdistamohankkeiden aikaansaama vähennys.

On tärkeää, että Suomi on ollut mukana tässä hankkeessa. Päästöjen suuruuden selviäminen on valitettavaa, mutta nyt kun tiedot on vahvistettu, voidaan ryhtyä tehostettuihin toimiin päästövähennysten aikaansaamiseksi. Suomenlahden tila on viime vuosina kohentunut. Positiivista uusissa tiedoissa on se, että lannoitetehtaan päästöjen vähentäminen on kustannustehokkain tapa lähivuosina parantaa edelleen Suomenlahden tilaa.

Lannoitetehtaan päästöjen vähentäminen murto-osaan on mahdollista arvioiden mukaan noin 20 miljoonaa euroa maksavalla puhdistamoratkaisulla ja joidenkin miljoonien eurojen vuotuiset kustannukset aiheuttavalla paremmalla jätealueen ja tehtaan hallinnoilla. Fosforipäästöjen suuruus tuotantoprosessissa ei ole yhtiölle järkevää edes taloudellisesti. Suomella on vastaavaa kokemusta Kemiran Uudenkaupungin lannoitetehtaan päästöjen vähentämisestä 1980-luvun alusta.

Olen kutsunut ensi viikoksi koolle suomalaisten yhteistyötahojen kokouksen, jossa kaikki suomalaiset toimijat yhdessä suunnittelevat venäläisten kanssa tehtävää yhteistyötä lannoitetehtaan päästöjen vähentämiseksi. Mukana yhteistyössä ovat niin tutkimustietoa ja osaamista tarjoava Syke, vastaavia ravinnekuormitusta vähentäviä hankkeita toteuttanut John Nurmisen Säätiö, ulkoministeriö kuin kaikki muutkin tarvittavat tahot.

Venäjällä keskustelemme asiasta kaikilla tarvittavilla poliittisilla tasoilla ja asianomaisen yhtiön edustajien kanssa. Lähetän itse kirjeen kollegalleni luonnonvaraministeri Trutneville. On tärkeää, että päästöjä vähennetään hyvässä yhteistyössä. Venäläisillä on nyt mahdollisuus osoittaa sitoutumisensa Suomenlahden tilan parantamiseen ja maansa ympäristön tilan kohentamiseen. Ratkaisun saamista edistetään myös Itämeren suojelukomissio Helcomissa ja EU:ssa.

Itämeren puhdistaminen tarvitsee niin tietoa kuin toimiakin. Tässä asiassa olemme saaneet tarvittavat tiedot. Nyt on ryhdyttävä toimiin.

Jaa sivu: