— Ville Niinistö

Itämeri tarvitsee suojelua ja yhteistyötä

Suomalaiset ovat saaneet vuosisatoja hyvinvointia Itämerestä. Se on ollut suomalaisten väylä maailmalle ja tärkeä kauppareitti. Merestä olemme saaneet kalaa pöytiimme ja hyvinvointia arkeemme. Itämeren ekosysteemi on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Minulle Itämeri ja saaristo merkitsevät myös aikaa luonnon äärellä – tilaisuutta ymmärtää ihmisen asema osana laajempaa ekosysteemiä.

Osallistuin tänään eduskunnassa ajankohtaiskeskusteluun Itämeri-yhteistyön vahvistamisesta. Yhteystyötä todella tarvitaan, jotta saamme ravinnekuormitusta rajoitettua ja meremme jälleen hyvään kuntoon. Ympäristöongelmat ylittävät valtioiden rajat ja ratkaisujenkin on oltava yhteisiä.

Itämeren hyvästä tilasta huolehtiminen on merkki yhteiskuntamme sivistyksen tasosta. Usein Suomen vastuunkatoa arvostellaan sanomalla, että monen muunkin rannikkovaltion ravinnevalumat ovat huomattavia. Pitäisi kuitenkin muistaa, että omien sisä- ja rannikkovesiemme tila on pääosin omissa käsissämme. Valtaosa saariston ravinnepäästöistä on itse aiheuttamiamme.

Hallitus sitoutui viime vaalikaudella toimimaan kaikilla politiikan sektoreilla, jotta Saaristomeren tila saataisiin hyväksi vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Sama tavoite löytyy myös tämän hallituksen hallitusohjelmasta. Sitoumuksen toteuttamisella on kiire, sillä on arvioitu, että Saaristomeri voi saavuttaa tämänhetkisillä toimenpiteillä hyvän tilan vasta vuonna 2027.

Meren tilaa voidaan parantaa toimenpiteillä, joista osa on hyvin yksinkertaisia toteuttaa, kuten esimerkiksi neuvonta ja tuki. Ympäristöministeriössä laaditaan parhaillaan ravinteiden kierrätyksen ohjelmaa, jonka tarkoituksena on puuttua erityisesti fosforin ja typen kierrätykseen. Viiden miljoonan erillisellä hankerahoituksella toteutetaan maatalouden ravinnekuormitusta vähentäviä, yhdyskuntavesihuoltoa parantavia ja veneiden päästöjä vähentäviä hankkeita.

Jätevedenpuhdistamojen päästöjä vähennetään entisestään alan kanssa tehdyllä sitoumussopimuksella, jolla levitetään parhaita käytäntöjä puhdistamisessa. Fosfaattipesuaineiden kielto on etenemässä EU:ssa ja Suomessa. Erilaiset vapaaehtoiset Itämeren suojeluhankkeet, kuten vaikka Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaaste, ja järjestöjen rooli on tärkeä osa kansalaisten valistamista ja tehokasta päästöjen vähentämistä. Jokainen meistä voi vastuullisella ja rehdillä toiminnalla vähentää päästöjä, ilman kustannuksia.

Myös vesien suojelussa Euroopan Unionilla on tärkeä rooli. EU:n maatalouspolitiikkaa ollaan parhaillaan uudistamassa. Tärkeää olisi muuttaa tukirakennetta siten, että tuet ohjaavat ympäristön kannalta kestävään toimintaan kaikissa Itämeren rantavaltioissa. Ympäristötuen rinnalle kannattaisi pohtia tarjouskilpailujärjestelmää, jossa suojelutoimia voitaisiin kohdistaa kustannustehokkaasti kaikkein herkimmille alueille. Tarjouskilpailua voisi kokeilla esimerkiksi typpikuormituksen vähentämiseksi ja toimiin, joilla on tarkoitus parantaa heikentyvän monimuotoisuuden tilaa. On myös maatalouden kannattavuuden ja viljelijän etu, että fosfori säilyy maaperässä kasvua tukemassa eikä päädy Itämereen.

Itämeri on meidän yhteinen meremme – meidän pitää suojella se yhdessä.

Jaa sivu: