— Ville Niinistö

Kehysratkaisu luo tulevaisuudenuskoa: tuloeroja kavennetaan ja työhön pääsyä helpotetaan

Hallitus pääsi tänään sopuun tulevien vuosien tuloista, menoista ja rakenteellisista sopeutuksista. Veronkorotuksia toteutetaan 1,5 miljardilla eurolla ja menosäästöjä 1,2 miljardilla eurolla. Ratkaisu on hyvinvointiyhteiskunnan pelastusoperaatio. Yhdistettynä rakenteellisiin uudistuksiin ratkaisu paitsi vähentää velkaantumista luo myös uskoa Suomen tulevaisuuteen.

Vihreiden keskeiset tavoitteet toteutuivat. Ratkaisussa yhdistyy tuloerojen kaventaminen sekä kestävän hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden rakentaminen ja rahoituspohjan turvaaminen. Vaikeiden menosopeutusten rinnalla tehdään hienoja parannuksia: sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamisessa edetään, pienituloisten verotusta kevennetään ja kannustinloukkuja puretaan. Raiteisiin laitetaan investoinneissa enemmän kuin teihin ja toteutetaan valtion rahoitus merituulivoimapuiston toteuttamiseksi.

Vihreille kehysneuvotteluissa oli tärkeää, että tehtävillä ratkaisulla parannetaan työllisyyttä ja vahvistetaan hyvinvointivaltion kestävän kasvun näkymiä. Sosiaaliturvasta ei saa leikata ja tuloeroja on kavennettava. Halusimme myös varmistaa, että emme sopeuta niin rajusti, että se heikentäisi talouden näkymiä entisestään. Nämä tavoitteet toteutuivat ratkaisussa hyvin. Budjettisopeutus on kohtuullisella tasolla ja rakenteelliset uudistukset luovat uskoa työllisyyden parantamiseen, kestävyysvajeen supistamiseen ja kestävään kasvuun.

Tehty veroratkaisu on itse asiassa puolueista lähimpänä vihreiden kantoja: kulutus- ja ympäristöveroja voi nostaa, jos työn verotuksen puolella tehdään tuloeroja kaventavia kompensoivia ratkaisuja.

Keskeisenä uudistuksena rakennepuolella on sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamisen merkittävä edistyminen, jota vihreät ovat pitkään ajaneet. Sosiaaliturvan ja työn parempi yhteensovittaminen vähentää köyhyyttä ja helpottaa ihmisten pääsyä mielekkääseen työhön. Työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen, työttömän verokortti ja työllistymisbonus ovat kaikki tervetulleita uudistuksia. Myös perhevapaiden suunniteltu uudistus helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Näistä ihmisten arkea helpottavista uudistuksista olen hyvin iloinen.

Vihreiden pitkän aikavälin tavoite on perustulo, ja työn ja sosiaaliturvan parempi yhteensovittaminen on askel perustulon suuntaan. Hallituksen tänään sopimat toimet vievät Suomea siten monta askelta eteenpäin.

Hallitus päätti panostaa rahaa nuorten yhteiskuntatakuuseen ja koulutuspaikkojen lisäämiseen. Erityisen tärkeää on saada työtä ja koulutuspaikkaa vaille jääneet nuoret koulutuksen tai työn syrjään kiinni. Tähän kannattaa käyttää rahaa, sillä hinta joka maksetaan jokaisesta nuoresta, joka syrjäytyy, on sekä inhimillisesti että taloudellisesti liian korkea. Jo aiemmin päätettyä nuorten yhteiskuntatakuuta täydennettiin merkittävällä panostuksella uusiin koulutuspaikkoihin. Tämä kohdistuu niihin nuoriin, jotka olisivat muuten jääneet yhteiskuntatakuun ulkopuolelle.

Myönteistä on myös se, että sovituista liikennehankkeista reilusti yli puolet on panostuksia raiteisiin. Uusiutuvaan energiaan tuli lisäpanostuksia ja energiaverossa korotetaan hiilidioksidipäästöjen painoarvoa.

Tämä on selkeä signaali vihreän talouden edistämisestä ja askel kohti vähäpäästöisemmän yhteiskunnan rakentamista. On hienoa, että hallitus tällä tavoin rakentaa siirtymää kohti vähäpäästöistä Suomea.

Valtion talouden tasapainottaminen ei ole helppoa ja ratkaisu sisältää vaikeitakin toimia. On silti arvokasta, että hallitus ei tee vain kamreerimaisia leikkauksia vaan luo edellytyksiä kestävän tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamiselle. Siksi olen tähän ratkaisuun tyytyväinen. Tulevaisuutta rakennetaan erityisesti teoilla vaikeina aikoina.

Jaa sivu: