— Ville Niinistö

Ydinenergiateollisuuden aika ottaa oma vastuunsa kannettavakseen

Eilen vietettiin Japanin tsunamin ja Fukushiman ydinonnettomuuden ensimmäistä vuosipäivää. Luonnonkatastrofin aiheuttama inhimillinen kärsimys ja tuho on muuttanut Japania ja liikuttanut koko maailmaa.

Suurimmat inhimilliset ja materiaaliset menetykset koettiin maanjäristyksen ja tsunamin vuoksi. Fukushiman ydinonnettomuuden pitkä varjo jättää kysymyksiä vastattavaksi energiavalinnoistamme. Ihmisen valinnat energiapolitiikassa on tehtävä tietoisina luontomme asettamista rajoista ja ratkaisuihin sisältyvistä riskeistä. Fukushiman vuosipäivän hengessä on aiheellista nostaa esiin Suomen ydinvastuun selkeimmät ongelmat, jotka kaipaavat pikaista korjaamista.

Fukushiman ydinkatastrofin kustannuksiksi arvioidaan 57 - 200 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikä vastaa suuruudeltaan noin 1 - 4 kertaa Suomen valtion vuosibudjettia. Kyseessä on siis taloudellisesti hyvin merkittävä asia.

Suomen ydinvastuulain mukaan ydinvoimayhtiöillä on "rajoittamaton" vastuu ydinonnettomuuden korvaamisessa. Tämä on kuitenkin tyhjä kirjaus, koska ainoastaan valtionyhtiö Fortumilla on ydinreaktoreidensa lisäksi muuta omaisuutta. Esimerkiksi Fennovoiman ydinvoimalaa suunnitteleva saksalainen E.ON ei joutuisi maksamaan penniäkään, jos Pyhäjoella sattuisi onnettomuus.

Ydinvastuu onkin siis saatava ulotetuksi omistajiin saakka, jotteivät nämä kykene enää jatkossa ulkoistamaan koko valtavaa vastuuta veronmaksajille.

Kulissiyhtiöiden luoma ongelma ei olisi niin suuri, jos ydinvastuulain mukaiset vakuutukset olisivat tarpeeksi suuria. Nykyisellään niitä voidaan kuitenkin pitää huomattavasti alimitoitettuina. Ydinvastuulaki velvoittaa ydinvoimalan omistajalta noin 700 miljoonan euron vakuutusta. Summa saattaa vaikuttaa suurelta, mutta on esimerkiksi Fukushiman onnettomuuden todellisiin kustannuksiin verrattuna hyvin pieni.

Ydinvastuulaki ei kata luonnonmullistuksia. Luonnonmullistuksen aiheuttaessa ydinonnettomuuden voivat ydinvoimalan omistajat osoittaa koko laskun veronmaksajille. Ydinvastuu onkin ulotettava kattamaan "epätavallista laatua olevan luonnonmullistuksen" aiheuttama onnettomuus.

Myöskään ympäristön pilaantumisen korvaaminen ei ole ydinvastuun piirissä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeus korvaukseen on normaalin vahingonkorvauslainsäädännön mukainen. Nykyinen laki ei siten ulotu ympäristön merkittävästä pilaantumisesta aiheutuneisiin taloudellisiin vahinkoihin, pilaantuneen ympäristön ennallistamistoimenpiteisiin ja ydinvahingon torjumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Vahingonkorvausvelvollisuus on siis ulotettava myös näihin ympäristön suojelemiseen ja kunnostukseen liittyviin kustannuksiin.

On normaalia, että kaupallinen yhtiö vastaa toimintansa yhteiskunnalle aiheuttamista riskeistä. Se kuuluu tavanomaiseen sijoituksen riskiarviointiin. Ydinvoimayhtiöt ovat vapautettuja toimintansa aiheuttamista merkittävistä riskeistä. Se vääristää energiantuotantomuodon kannattavuutta suhteessa kilpailijoihinsa yhteiskunnan kokonaisedun kannalta haitallisella tavalla.

Jaa sivu: