— Ville Niinistö

Vihreä vaihtoehtobudjetti haastaa hallituksen leikkaukset

Ville Niinistö

Sipilän hallitus tarjoaa ihmisille ylisuuria leikkauksia, köyhyyden lisäämistä, lastemme koulutuksesta leikkaamista sekä ympäristövelkamme kasvattamista. Tämä ei ole tulevaisuuspolitiikkaa. Se on peräpeiliin katsomista. Se on periksi antamista.  Ja siksi se on haastettava.

Koko itsenäisyyden ajan pyrkimyksenämme Suomessa on ollut nousta sivistyksen ja osaamisen kansaksi. Jo tasavallan ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg korosti heikompiosaisten nostamista hyvinvointiin ja täyteen osallisuuteen. Me Vihreät haluamme nostaa ihmisiä ja luoda tulevaisuudenuskoa: Suomi menestyy luottamalla ihmisiin ja heidän osaamiseensa.

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa maltilla tehty sopeuttaminen tasapainottaa julkisen talouden kahdessa vaalikaudessa niin, että pidämme kiinni lupauksestamme lapsillemme: huominen voi olla parempi. Me suomalaiset pidämme yhtä. Samalla Vihreiden vaihtoehto lisää työllisyyttä, talouskasvua ja ihmisten hyvinvointia suhteessa hallituksen esitykseen. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa korvataan hallituksen esittämät koulutusleikkaukset. Siinä parannetaan pienituloisten asemaa ja perutaan heikompiosaisiin sekä kehitysyhteistyöhön kohdistuvat leikkaukset. Vaihtoehdossa vahvistetaan taloutta ja työllisyyttä energiaremontilla, perustulolla ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Siinä Suomi myös kantaa vastuunsa maailman köyhimmistä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

Hallituksen leikkauspäätökset ovat kovia arvovalintoja: ne ottavat niiltä, joilla on jo vähän. Ne ovat myös huonosti harkittuja, huonosti valmisteltuja, vailla arviointeja päätösten vaikutuksista lapsiin, eri sukupuoliin, köyhyyteen. Työ- ja elinkeinoministeriön eläkkeelle jäänyt kansliapäällikkö sanoi, että hän ei ole ikinä nähnyt näin huonosti valmisteltuja päätöksiä hallitukselta; asioita vaan heitetään julkisuuteen ilman että niitä on valmisteltu missään.

Myös toisenlaisia valintoja voi tehdä. Sen me haluamme osoittaa ja haastaa hallituksen eriarvoistavan politiikan. Talouden uudistaminen vaatii ihmisiin luottamista, heikoimpien puolustamista ja toivon luomista. Nyt ei ole hetki purkaa hyvinvointivaltiota, vaan uudistaa sitä.

Leikkaukset varhaiskasvatuksesta ryhmäkokojen kasvattamisella ja päivähoito-oikeuden rajoittamisella sattuvat. Meille on syntymässä Sipilän hallituksen päätöksillä lasten luokkayhteiskunta, jossa eriarvoistuminen alkaa jo kohdussa. Leikkaukset eriarvoistavat lapsia, leimaavat perheitä ja vievät tukea juuri niiltä, jotka tarvitsevat sitä eniten. Suurin lupaus, mitä tämä maa on lapsilleen antanut, on lupaus yhdenvertaisesta mahdollisuudesta hyvään koulutukseen. Hyvä koulutus on oppimisen iloa, se on itsetunnon vahvistamista; se antaa jokaiselle lapselle tunteen, että ”minä pystyn”, ”minä pärjään”. Se on lupaus siitä että jokaiselle meille on hyvä paikkamme tässä maassa. Mikään ei ole arvokkaampaa.

Hallitus päätti viime viikolla perua eläkeläisiin kohdistamansa säästöt ”oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vuoksi”.  Nyt herää kysymys, miksi ministerit Sipilä, Soini ja Stubb eivät ole valmiita tekemään samaa pienten lasten takia?

Vihreiden vaihtoehdossa koulutuksesta ei leikata. Samalla haluamme kehittää koulutuksen sisältöjä. Kun rakenteiden uudistamisesta tulevat säästöt ohjataan koulutuksen laatuun ja hyvinvointiin, Suomi voi nousta jälleen osaamisen ja hyvinvoinnin edelläkävijäksi.

Erityisen tärkeää tämä on korkeakouluissamme ja tutkimuksessa. Siellä hallituksen leikkaukset ovat määrällisesti suurimmat. Korkeakouluilta, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä leikataan tällä hallituskaudella yhteensä vuositasolla lähes puoli miljardia euroa. Tämä ei vielä riitä. Hallitus lisää myös omaa valtaansa siihen, mihin tutkimusrahoja käytetään. Vihreät uskoo, että huippututkijamme tietävät poliitikkoja paremmin missä tulevaisuuden tieteen läpimurrot ovat. Tieteen vapaus ja uteliaisuus ovat menestyksen ytimessä. Ei kahlehdita niitä.

Hallituksen leikkaukset korkeimpaan koulutukseen ja tieteeseen vaarantavat myös talouden uudistamisen ja osaamisen strategian. Suomalaisten paras pääoma on ihmisten pään sisällä. Alasajo on vastoin kaikkien asiantuntijoiden näkemystä. Koulutusleikkauksia ovat kritisoineet elinkeinoelämä, asiantuntijat, OECD, lastemme asemasta huolissaan oleva kansalaisliikkeet.

Me esitämmekin, että hallituksen 200 miljoonan euron koulutusleikkaukset korvataan pienentämällä verottomia kilometrikorvauksia ja alentamalla maltillisesti työmatkavähennystä. Uskomme siihen, että suomalaiset ovat valmiimpia säästämään autoiluun käytetyistä tuista kuin kasvattamaan lastemme koulujen ryhmäkokoja ja heikentämään osaamistamme.

Leikkauksille on vaihtoehtoja. Koulutukseen, heikompiosaisiin ja ympäristöön sekä kehitysyhteistyöhön kohdistuvat leikkaukset ovat paitsi lyhytnäköistä ja vastuutonta myös turhaa politiikkaa.

 

Lue Ville Niinistön puhe vihreästä budjettivaihtoehdosta kokonaisuudessaan täältä.

Vihreiden vaihtoehtobudjetin löydät täältä.