— Ville Niinistö

Kun ihmisyys on testissä

Tämä on ollut vuosi, jolloin tuhannet suomalaiset ovat auttaneet hädänalaisia poikkeuksellisella tavalla: on lahjoitettu vaatteita, tehty vapaaehtoistyötä, annettu lahjoituksia. Lähi-idän pakolaiskriisin seuraukset ovat tulleet osaksi omaa arkeamme. Silti tämä on ollut myös vuosi, jolloin suomalainen ilmapiiri on kiristynyt.

Tänä aikana tarvitaan laajaa yhteistyötä ihmisarvon ja hyvinvoinnin puolustamiseksi. Hyvinvointivaltio on yhtä vahva kuin se suoja, jonka se antaa kaikkein heikoimpiosaisille.

Meidän on käytännönläheisesti ratkaistava ne haasteet yhdessä, joiden edessä me olemme. Kun ihmisyys on testissä, voi jokainen tehdä yleisen ilmapiirin parantamiseksi oman panoksensa. Sitä on odotettava erityisesti päättäjiltä.

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi joulun alla painavan varoituksen Ylen aamu-tv:ssa. “Koko Euroopassa on vahvistunut kylmä ja kova tuuli, jossa ihmisiä taustansa takia aletaan katsoa epäluuloisesti ja nähdä uhkana.”

Hän varoitti jokaisen ihmisarvon merkityksen unohtamisen riskeistä: “Eurooppalainen muisti saattaa olla aika lyhyt, meillä on hirvittäviä esimerkkejä 1900-luvun historiassa, mihin tämä lopulta saattaa johtaa.”

Arkkipiispaa kannattaa kuunnella.

Tilanne on Suomelle tässä mittakaavassa uusi. Suomeen on saapunut tänä vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Turvapaikan tarve arvioidaan henkilökohtaisesti vainon ja suojelun tarpeen perusteella. Ministeriön arvion mukaan heistä yli 10 000 voi saada Suomesta oleskeluluvan.

Vaikka määrä on Euroopassa suhteellisen pieni, se on tarkoittanut kymmenien vastaanottokeskusten avaamista pikaisella aikataululla. Samalla tuhannet tavalliset suomalaiset ovat auttaneet pakolaisten vastaanottamisessa vapaaehtoistyönä.

Ikävä kyllä on myös ollut täysin päinvastaisia reaktioita. Avustustyöntekijöitä on kivitetty, vastaanottokeskuksiin on tehty polttopulloiskuja ja turvapaikanhakijoita on pahoinpidelty. Samalla monet Suomessa asuvat ulkomaalaisilta näyttävät ihmiset, usein koko ikänsä Suomessa asuneet, ovat kertoneet lisääntyvästä arkipäivän kiusaamisesta ja rasismista. Nämä teot ovat tuomittavia. Viime kuukausina näitä tekoja on nähty yhä useammin, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa.

Tuomittavia ovat myös ne vastenmieliset rikokset, joihin joidenkin turvapaikanhakijoiden epäillään syyllistyneen. Erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta on asia, joka Suomessa on otettava entistä vakavammin tekijästä riippumatta. Kotouttamista ja koulutusta turvapaikanhakijoille on parannettava. Silti suuri valtaenemmistö turvapaikanhakijoista ei ole syyllistynyt mihinkään. Hyvin moni heistä on itse ollut kidutuksen tai vainon uhreja. On äärimmäisen surullista tälle maalle, jos ihminen tuhansien kilometrien vaarallisen pakomatkan jälkeen joutuu kiusatuksi maassa, josta hakee turvaa. Edes naiset ja lapset eivät ole olleet turvassa näiltä vastaanottokeskuksiin kohdistuneilta iskuilta.

Suomi on länsimainen oikeusvaltio, jossa kunnioitetaan lakia ja jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia. Se pitäisi niidenkin muistaa, jotka lietsovat vihamielisyyttä turvapaikanhakijoita kohtaan. Tämä vihanlietsonta on aivan samanlaista barbariaa kuin ne tavat ja ääriaatteet, joita he itse kritisoivat.

Oikeusvaltiossa rangaistuksia ei jaeta somessa tai oteta omiin käsiin. Oikeusvaltioon eivät kuulu kollektiiviset rangaistukset. Rikoksista rangaistaan niihin syyllistyneitä. Tutkinnan suorittaa poliisi ja oikeuslaitos. Se on koko länsimaisen oikeuskäsityksen perusta. Kukaan ulkopuolinen viaton ei saa joutua rangaistuksi toisen rikoksesta. Tämä on se maan tapa, jota kaikkien on kunnioitettava.

Vihan vaikutuksen laajuudesta on jo nähty esimerkkejä. Lahdessa Tiirismaan lukiolaisten hieno ajatus mennä Hennalan vastaanottokeskukseen Lucia-kiertueellaan oli kaikille läsnäolijoille iloinen joulun hengen tapahtuma. Somessa ja netin vihasivustoilla siitä väitettiin roskaa ulkomaisille lapsipornosivuille päätyneistä kuvista, tyttöjen "pakottamisesta näytille" turvapaikanhakijoille. Tyttöjen loukkaamisella ei ollut näille kiihkoilijoille mitään väliä - kun piti taas levittää omasta vihasta kumpuavaa roskaa.

Hallituksen on vahvasti puolustettava lakien ja oikeusvaltion kunnioittamista sekä ihmisoikeuksia tässä maassa. Silläkin on parannettavaa työssään.

Hallitus on osin lähtenyt myötäilemään ennakkoluuloja ihmisoikeuksien kustannuksella. On väärin heikentää niiden ihmisten asemaa, jotka ovat aidosti hädässä ja saavat turvapaikan Suomesta. Heidän hyvä kotoutumisensa on kaikkien etu. Sen sijaan turvapaikkaprosessiin ja ilman oleskelulupaa jäävien käännyttämiseen liittyviä tehostamistoimia vihreät voi valtaosin kannattaa.

Kolme ehdotusta nousee erityisen ongelmallisiksi. Miksi rajoittaa perheen yhdistämistä entisestään jo oleskeluluvan saaneilta, kun me tiedämme että perheen yhdistäminen parantaa kotoutumista ja sitoutumista Suomeen? Miksi arvioida jopa kaksi kertaa vuodessa oleskelulupaa uudestaan lähtömaan turvallisuustilanteen muuttuessa, kun oleskelulupa on kuitenkin myönnetty henkilökohtaisen tilanteen perusteella? Kummatkin ehdotukset vain lisäävät ihmisten epävarmuutta ja mahdollisuuksia sopeutua Suomeen. Vastaanottokeskuksissa tapaamani turvapaikanhakijat ovat kiitollisia Suomelle ja haluaisivat nopeasti päästä töihin antaakseen tälle maalle takaisin hyvää. On inhimillisesti katsoen väärin antaa heille sellainen viesti, että on lähes mahdotonta kotoutua tarpeeksi hyvin saadaksesi vakinaisempaa turvaa sekä tuotua myös rakkaimpasi tähän maahan.

Ja miksi esittää edes selvitettäväksi heikomman sosiaaliturvajärjestelmän luomista vain turvapaikanhakijoille, kun perustuslaki selvästi suojaa kaikkien Suomessa olevien perusoikeudet? Tässä kohtaa hallitus on selvästi antautunut populismille, jossa asioita selvitetään vain yhden hallituspuolueen kannattajien miellyttämiseksi. Kaikki asiantuntijat tietävät, että se ei voi johtaa mihinkään ja on perustuslain ihmisoikeussuojan vastaista. Minkälainen hallitus näyttää näin heikkoa arvojohtajuutta?

Ihmisoikeuksien näkökulmasta ongelmallinen on myös niin sanottu turvallisten maiden lista. Turvapaikanhakijoiden tilanne tulee silti aina arvioida yksilöllisesti. Sama maa voi olla turvallinen yhdelle mutta vaarallinen toiselle. Hyvänä esimerkkinä käy Venäjä, jossa vainotaan muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Tästä syystä Suomi myönsikin turvapaikan venäläiselle homoparille tänä kesänä.

Suurin ongelma hallituksen linjassa on ylipäätään se, että hallitus on lähtenyt tavoittelemaan talouden tasapainottamista leikkaamalla eniten heikompiosaisilta. Nämä jo keväällä linjatut päätökset loivat pohjaa sellaiselle keskustelulle, jossa heikompiosaisia laitetaan toisiaan vastaan. Se on väärin. Vaikeina aikoina on puolustettava juuri yhteiskunnan kykyä selvitä yhdessä, jolloin on nostettava ihmisiä ulkopuolisuudesta ja köyhyydestä täyteen osallisuuteen.

Myös poliisin on otettava äärimmäisen vakavasti tällainen lisääntyvä väkivallan uhka, jotta se voidaan pysäyttää. Kaikki poliisin lausunnot asiasta eivät ole osoittaneet tarpeen vaatimaa vakavuutta. Poliisi ei varmasti vähättelisi yli kymmentä vastaanottokeskuksen tuhopolttoyritystä “humalaisten puuhasteluksi”, jos kysymys olisi vanhusten palvelukeskuksista tai päiväkodeista (HS 19.12).

Väkivallalla ja somessa kiehuvalla vihanlietsonnalla on selvä yhteys, sanovat myös tutkijat (HS 18.12.). Siksi virkavallan on painokkaasti puututtava tähän ennen kuin tilanne muodostuu vielä vakavammaksi.

Meitä kaikkia tarvitaan ilmapiirin parantamiseen. Suomi on hieno maa. Rakastan tämän maan luontoa ja suomalaisten kansallista perintöä. Suomen vapauden ja hyvinvoinnin eteen on tehty töitä, jotta emme alistuisi pelon, vihan ja sorron alle. Ei alistuta nytkään.

Me olemme aina pärjänneet parhaiten silloin, kun olemme pitäneet yhtä. Suomen kansallinen yhtenäisyys lähtee jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamisesta.

Puolustetaan ihmisten vapautta olla omanlaisiaan ja hengittää vapaasti tässä maassa. Ei anneta ilmapiirin myrkyttämiselle yhtään tilaa. Tämä velvoite koskee kaikkia puolueita ja ihmisiä.

Kun olemme keskenämme eri mieltä, kunnioitamme myös toisiamme. Osoitamme, että tähän maahan mahtuu erilaisia mielipiteitä ja erilaisia ihmisiä.

Uskalletaan puhua, puolustaa ihmisarvoa ja jokaisen oikeutta elää vapaana syrjinnästä.

Puolustetaan vapautta. Koska sitä nämä uhkailijat pelkäävät kaikkein eniten.

Se valinta on meillä kaikilla.