— Ville Niinistö

Eroon kivihiilestä

Ville Niinistö, Vihreiden puheenjohtaja. Vihreät haastaa puolueet kielletään kivihiili lailla vuoteen 2025 mennessä.

Tänään eduskunnassa käsitellään ympäristövaliokunnan mietintöä ilmastolain hyväksymisestä. Sen avulla Suomesta tehdään ilmastonsuojelun edelläkävijää ja uuden ajan talouden menestyjää. Lisää konkreettisia toimia tarvitaan. Kivihiili on tuontienergiaa, joka aiheuttaa merkittäviä ilmastopäästöjä ja paikallisesti haitallisia päästöjä. Sen voisi korvata kotimaisella uusiutuvalla energialla, jotka samalla luovat työpaikkoja Suomeen. Vihreät haastaa kaikki puolueet Suomessa sitoutumaan kivihiilestä luopumiseen sitovasti: ensi vaalikaudella on säädettävä laki, joka kieltää kivihiilen polton vuoteen 2025 mennessä.

Isossa-Britanniassa kaikki puolueet ovat yhteisessä ilmastositoumuksessa luvanneet ajaa alas kivihiilen käytön. Maan ilmasto- ja energiaministeri Ed Davey on lisäksi esittänyt lakia, jolla kielletään kivihiili vuoteen 2025 mennessä. Suomessa voitaisiin tehdä samoin. Säätämällä laki asiasta varmistetaan, että kivihiileen ei enää tehdä investointeja. Se ohjaisi energia-alan investoinnit puhtaisiin uusiutuviin vaihtoehtoihin. Samalla hallituksen on vauhditettava kotimaisen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden käyttöönottoa purkamalla esteitä ja luomalla kannustimia. Se toisi Suomen alan yrityksille kotimarkkinoita, vientinäkymiä ja loisi teollisuuteen työpaikkoja. Olemme arvioineet, että kunnianhimoinen paketti kotimaisen puhtaan energian käyttöönottamiseen loisi 50 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Tällä hetkellä kivihiilen tuloa Suomeen on vaikea estää, koska EU:n päästökauppa ei toimi tarpeeksi hyvin. Ilmastopäästöjä aiheuttavien energiavaihtoehtojen hinta on niin alhainen, että investoinnit puhtaaseen teknologiaan eivät etene. EU-maat neuvottelevat EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteista sekä päästökaupan ongelmien korjaamisesta. EU:n päästövähennystavoitteita tulisi nostaa vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, jotta hoidamme oman osuutemme kunnianhimoisen globaalin ilmastosovun aikaansaamiseksi tämän vuoden joulukuussa Pariisissa.

Päästökaupan korjaamiseksi EU:n tulisi sitoutua ottamaan käyttöön uusi hintavakausmekanismi päästökaupalle jo vuonna 2017. Se saisi energiainvestoinnit Euroopassa liikkeelle ja loisi työpaikkoja. Se ei todellisuudessa maksa mitään, vaan säästää. Siinä päästöoikeuksien ylijäämää siirretään reserviin, hinta nousee pohjamudista aiemmin ja energiainvestoinnit saadaan Euroopassa vauhtiin. Näin emme jää muusta maailmasta jälkeen uuden teknologian käyttöönotossa. Vaikka se nostaa päästöoikeuksien hintaa alkupäässä, laskee se merkittävästi enemmän päästöoikeuksien hintaa 2020-luvun kuluessa. Kun puhtaat energiaratkaisut sen avulla tulevat nopeammin markkinoille lisäämään EU-maiden energiaomavaraisuutta, laskee se sähkönhinnan nousupaineita myöhemmin. Reserviin siirretyt oikeudet tulevat takaisin markkinoille, jos päästöoikeuden hinta nousee merkittävästi. Suomen teollisuus tarvitsee energiainvestointien vauhdittamisen tarjoamia työpaikkoja kotimaan investointeihin ja vientiin.

Olemme vihreissä iloisia siitä, että eduskunta on hyväksymässä ilmastolain. Lakia vuosia valmistelleena ja sen esitelleenä ministerinä olen onnellinen, että epäluulot lakia kohtaan ovat käsittelyn aikana hälventyneet. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ilmastolaki on otettu iloiten vastaan hyvänä esimerkkinä. Suomen teoilla on merkitystä. Me voimme vaikuttaa.

Kaikkien puolueiden paitsi perussuomalaisten tuki ympäristövaliokunnassa on osoitus sitoutumisesta ilmastotyöhön. Seuraavilta hallituksilta on odotettava enemmän ilmastonmuutoksen torjumisessa ja päästöjen vähentämisessä. Ilmastolaki velvoittaa tulevat hallitukset vähentämään ilmastopäästöjä suunnitelmallisesti ja ennakoivasti matkalla kohti vuoden 2050 vähintään 80 prosentin päästövähennystä. Sen avulla otamme puhdasta teknologiaa käyttöön ja toteutamme fiksuja päästövähennyksiä, joilla taloutemme saa kestävää kasvua ja ihmiset parempaa arkea.

Ilmastolaki velvoittaa nyt käytännön toimiin. Se keskittyy muuhun kuin energiantuotantoon, joten siksi sen rinnalla on vauhditettava puhtaita energiaratkaisuja. Meidän onkin päästävä nopeasti eroon fossiilitaloudesta ja panostettava kotimaisiin puhtaisiin energiaratkaisuihin. Aloitetaan luopumalla kivihiilestä. Suomi voi uudistaa talouttaan, saada työpaikkoja ja ratkaista ilmastonmuutosta - olemalla kestävän energiatalouden ja fiksun ilmastosuunnittelun edelläkävijä.

Jaa sivu: