— Ville Tuominen

It's water and education, stupid

Muistan takavuosilta hokeman "it's economy, stupid." Olen ollut suomalaisten puolueiden edustajien muodostamassa delegaatiossa seuramassa YK:n yleiskokousta ja tutustumassa maailmanjärjestön toimintaan. Matkan aikana on tullut selväksi, että globaalissa keskustelussa asetetaan yhä useammin kaksi asiaa talouden edelle: vesi ja koulutus. Siten: "it´s water and education, stupid."

Maailmassa on valtavasti kriisejä. Niillä on tapana kasautua: yhdellä kriisialueilla esiintyy usein samanaikaisesti useampia kriisejä. Niitä ratkaistaessa on siis huomattava, että apua tarvitaan hyvin erilaisiin vaikeuksiin. Onneksi vaikeuksiin tuntuu olevan joitakin perusratkaisuja, joilla on usein myönteinen vaikutus erittäin moniin kriisin osaelementteihin. Näistä perusratkaisuista kenties tärkeimpiä ovat vesi ja, pidemmällä aikavälillä, koulutus.

Vesi on paitsi välttämätön edellytys hengissä pysymiseen, myös resurssi, joka vaikuttaa moneen arkiseen asiaan. Esimerkkinä veden merkityksestä voidaan pohtia vaikkapa seuraavaa: kehitysmaissa erityisesti naiset joutuvat hakemaan perheelleensä vettä kaukaa. Ei ole tavatonta, että vedenhakumatkaa kertyy yli kymmenen kilometriä. Työ on raskasta - jokainen rantasaunaan vettä kantanut tietää, kuinka paljon vesi painaa. Käytännössä vedenhakureissu saattaa kestää koko päivän. Matka on tehtävä joka päivä. Työ on niin uuvuttavaa, että se estää kaiken muun yritteliäisyyden. Jos vesijärjestelmä toimisi, eivätkä vedenhakumatkat olisi niin pitkiä, vapautuisi monissa kehitysmaissa tuhansia ja taas tuhansia työtunteja muuhun käyttöön.

Koulutus on hyvinvoinnin kestävä pohja, kuten me suomalaiset olemme vuosien varrella havainneet. Maailman kriisejä tarkasteltaessa voidaan huomata, että koulutuksen ennaltaehkäisevä teho on huikea: erityisesti naisten ja tyttöjen kouluttamisella on voitu osoittaa olevan erittäin merkittäviä vaikutuksia kriisien ratkaisussa. Koulutus vaikuttaa niin terveydelliseen kuin taloudelliseen tilanteeseen. Samoin koulutus lisää turvallisuutta ja parantaa maan ympäristön tilaa. Koulutus on myös erittäin tärkeä väline demokraattisen hallinnon rakentamisessa.

On siis selvää, että maailma tarvitsee pikaisesti lisää toimivaa vesihuoltoa ja koulutusta siellä, missä näille on huutavin tarve. Näiden perustarpeiden parantamiseen on tärkeää löytää lisää varoja ja poliittista tahtoa paitsi Suomesta, myös Vihreistä.

Ville Tuominen

Kirjoittaja on Vihreiden kampanjapäällikkö.

Jaa sivu: