De Gröna i Europa och i världen

De Gröna vill förutom på det kommunala och riksomfattande planet verka också inom Europa och globalt. Miljöproblemen håller sig inte innanför de nationella gränserna, och även i andra frågor är vi en del både av det globala medborgarsamhället och den nätverksliknande världsekonomin.

Finlands gröna är aktiva också i Europas gröna parti. De gröna var först med att bilda ett officiellt parti på europeisk nivå. Till partiet hör nu 37 medlemspartier från 33 länder i Europa – från Irland till Georgien, Malta och Norge.

Globalt samarbetar De Gröna via det mer informella nätverket Global Greens, till vilket hör både asiatiska, afrikanska, amerikanska och europeiska gröna partier.  Världens gröna samlas nästa gång till gemensam kongress i Liverpool, England i mars 2017.

De Gröna i Europaparlamentet: MEP Heidi Hautala

Heidi är känd i Europa som en effektiv, mångsidig och sakkunnig grön aktör. Mänskliga rättigheter, öppenhet, global rättvisa och en miljövänlig lagstiftning är hennes främsta specialområden.

Heidi valdes in i europaparlamentet för tredje gången för valperioden 2014–2019. Tidigare var hon parlamentsledamot under perioderna 1995–2003 och 2009–2011.

Ordförande

  • DEPA: Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Ledamot

  • CPDE: Delegationsordförandekonferensen
  • DEVE: Utskottet för utveckling
  • DSCA: Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Armenien och EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

Ersättare

  • BUDG: Budgetutskottet
  • JURI: Utskottet för rättsliga frågor
  • PANA: Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
  • D-RU: Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
  • DACP: Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen


Bekanta dig med den gröna parlamentsgruppens kampanjer:
Klimatförvandlingen - Stop Climate Change
Livsmedel - Food Culture
Trafik - Soft Mobility

 

Kontaktinformation

Kontakt address, möte begärar och inbjudningar


heidi.hautala@ep.europa.eu

 

Bryssel
 

Laura Järvenpää (administration, utskott för utveckling)
laura.jarvenpaa@ep.europa.eu
+32 491 367 823
+32 2 284 7518

Heikki Raappana (utskott för rättsliga frågor)
heikki.raappana@ep.europa.eu
+32 496 285 393
+32 2 283 8518

Anni Mäkeläinen, praktikant (möte kalender & inbjudningar)
heidi.hautala-office@ep.europa.eu
+32 2 283 8518

European Parliament
ASP 6F358
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Strasbourg
LOW T12.030
BP 10024/F
F-67070 Strasbourg Cedex, France
+33 388 175 437

Jaa sivu: