De Gröna vill förutom på det kommunala och riksomfattande planet verka också inom Europa och globalt. Miljöproblemen håller sig inte innanför de nationella gränserna, och även i andra frågor är vi en del både av det globala medborgarsamhället och den nätverksliknande världsekonomin.

Finlands gröna är aktiva också i Europas gröna parti. De gröna var först med att bilda ett officiellt parti på europeisk nivå. Till partiet hör nu 37 medlemspartier från 33 länder i Europa – från Irland till Georgien, Malta och Norge. Inom Östersjö-området har de gröna ett eget nätverk kallat Baltic Sea Greens.

Globalt samarbetar De Gröna via det mer informella nätverket Global Greens, till vilket hör både asiatiska, afrikanska, amerikanska och europeiska gröna partier.  Världens gröna samlas nästa gång till gemensam kongress i Dakar, Senegal i mars 2012.

De Gröna i Europaparlamentet

I Europaparlamentet representeras De Gröna av Satu Hassi och Tarja Cronberg, som fungerar inom De Gröna/Europas fria allians-gruppen. Det är parlamentets fjärde största grupp med 55 meppar från 13 olika länder.

Satu Hassi har fungerat som mep sedan 2004. Hon är medlem i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och fungerar som den gröna gruppens koordinator i utskottet. Dessutom är Satu Hassi ersättare i industri-, forsknings- och energiutskottet. Satu har varit speciellt aktiv i frågor som berör klimatpolitiken och miljön – oberoende om det rört sig om Östersjön eller trafiken. Hon har också arbetat mycket med kemikaliedirektivet REACH och med frågor som rör livsmedelssäkerhet.

Tarja Cronberg blev medlem i Europaparlamentet när Heidi Hautala utnämndes till minister i juni 2011. Cronberg var riksdagsledamot i finska riksdagen 2003-2007 och arbetsminister åren 2007-2009. Hon är medlem i parlamentets utrikesutskott (AFET) och ordförande för Iran-delegationen.


Bekanta dig med den gröna parlamentsgruppens kampanjer:
Klimatförvandlingen - Stop Climate Change
Livsmedel - Food Culture
Trafik - Soft Mobility

 

Kontaktinformation


Medarbetare i Finland

Tanja Remes

Assistent till Hassi
tanja.remes@degrona.fi
GSM 040 8221680
Fredriksgatan 33 a, 00120 Helsingfors
fax 09 5860 4161

Kirsi Karhio
Assistent till Cronberg

kirsi.karhio@gmail.com
GSM +358 50 3282 144
Ruvasniemi 11,
83835 Ruvaslahti

Bryssel

Anne Hilden
Generalsekreterare för den Gröna gruppen, pressesekreterare
anne.hilden@europarl.europa.eu
+32 2 283 7374
GSM +32 471 964 294

MEP Hassi

Adress:
European Parliament
Rue Wiertz 60
ASP 08G 169
B-1047 BRUSSELS
BELGIUM
Tfn. +32 2 28 37437

Telefon i Strasbourg: +33 388 175 437

Pia-Maarit Mouazan
Administrativ assistent
piamaarit.mouazan@europarl.europa.eu
+32 2 28 37437
GSM +32 492 024 334

Susanna Ala-Kurikka
Assistent klimat och miljö
susanna.ala-kurikka@europarl.europa.eu
+32 2 28 47437
GSM +32 496 303 510


MEP Cronberg

European Parliament
ASP 08G 301
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels, Belgium
Tel. : +32 2 284 5374
Fax : +32 2 284 9374

Telefon i Strasbourg: +33 388 175 374

Laura Haajamo
Administrativ assistent
laura.haajamo@europarl.europa.eu
+32 2 284 7374
GSM +32 491 0861 87

Vadim Kononenko
Assistent säkerhets- och utrikespolitik, EU-närområden, Ryssland
vadim.kononenko@europarl.europa.eu
+32 2 283 3040
GSM +32 483 372 922

Jaa sivu: