Enskilda medborgare och medborgarorganisationer har i allt högre grad börjat kräva att få sin röst hörd. Politiken kan inte längre reserveras bara för partierna och deras verksamhetsfält, den representativa demokratin. Demokratins ära bör återupprättas – det här ger människor möjligheter att delta i beslutsfattande på olika nivåer i hela samhället.
  
Samtidigt har globaliseringen av ekonomin överfört makt från de folkvalda representativa organen till marknadskrafterna. När ekonomin är internationell måste också politiken bli det. Målsättningen bör vara ett globalt system som skapar rättvisa spelregler för handel och ekonomi och garanterar förverkligandet av mänskliga rättigheter.

Jaa sivu: