Valtuustoaloite 26.5.2003 / Siru Kauppinen + 22 muuta allekirjoittajaa, Vantaa

Vantaan kaupungin tulee luoda eettiset ohjeet hankintoihin ja saattaa ne myös koko konsernin tietoon. Eettisiin ohjeisiin sisällytetään seuraavien kansainvälisten sopimusten noudattaminen sekä seuraavat periaatteet:

  • ihmisoikeuksien noudattaminen (Geneven sopimukset)
  • lapsityövoiman käyttämättömyys (ILO:n tärkeimmät sopimukset)
  • ympäristönäkökohtien huomioiminen (Kioton sopimus, elinkaariajattelu, turhien pakkausten vähentäminen, järkevä logistiikka)
  • pyrkimys oikeudenmukaiseen tulojakoon (Reilu kauppa)

Osaa eettisistä vaatimuksista on hyvä tarkastella kilpailutekijänä, mutta esimerkiksi tärkeiden kansainvälisten sopimusten noudattaminen (Kioto, Geneve) sekä lapsityövoiman käyttämättömyys tulisi olla minimivaatimus. Eettiset hankintaohjeet koskevat hankintoja, kilpailuttamista ja konsernin ohjeita, jotta kaupungin arvot voivat näkyä alihankkijoiden ja "tytäryhtiöiden" hankinnoissa samalla tavalla kuin on tapana suuryritysten sidosryhmillä.

Kaupungin hankintakeskuksen on myös aktiivisesti hankittava tietoa hankintojen eettisyydestä sekä levitettävä sitä hankintoja tekevälle muulle henkilöstölle.

Jaa sivu: