Ehdokassopimus

Ehdokassopimus koostuu kolmesta sivusta/lomakkeesta, jotka on kaikki täytettävä ja allekirjoitettava. Yhdistyksen on siis printattava/monistettava lomakkeita tarpeeksi, jotta jokainen ehdokas voi täyttää kaikki kolme lomaketta samalla kertaa.

Ehdokassopimuksen pohja on toimitettu piirijärjestöille, jotka täydentävät siihen piirikohtaiset tiedot ja toimittavat ne edelleen kunnallisjärjestöille (ehdokkaat asettaville yhdistyksille).

Ehdokassopimuksen osat

1. sivu (ehdokkaan suostumus ja vakuutus)

 • Tämä lomake on vaaliviranomaisia varten. Sen allekirjoittaa vain ehdokas.
 • Kopiot lomakkeesta tulevat ehdokkaalle ja yhdistykselle.
 • Vaaliasiamies toimittaa lomakkeen vaaliviranomaisille.

2. sivu (luottamushenkilömaksuvaltakirja)

 • Allekirjoittaessaan ehdokassopimuksen ehdokas sitoutuu maksamaan luottamushenkilömaksua niistä luottamustehtävistä, joihin hänet vaalien jälkeen vihreiden mandaatilla valitaan. Tämä lomake on valtakirja, jonka avulla luottamushenkilömaksun periminen käytännössä järjestetään. Sen allekirjoittaa vain ehdokas.
 • Luottamushenkilömaksun tasosta (x % kokouspalkkioista) päättää yhdistys ja se merkitään ehdokassopimukseen sekä tähän valtakirjaan. Vihreiden suositus on, että luottamushenkilömaksu on 20 %, kuitenkin vähintään 15 %.
 • Kopiot lomakkeesta tulevat ehdokkaalle ja yhdistykselle, yhdistys toimittaa alkuperäisen kunnalle aikanaan, kun henkilö on nimetty johonkin luottamustehtävään luottamuspaikkaneuvottelujen jälkeen.

3.-4. sivu (varsinainen ehdokassopimus)

 • Tämä lomake on ehdokkaan ja (puoluetta kunnassa edustavan) yhdistyksen välinen sopimus, joka sisältää kumpaakin osapuolta koskevat sitoumukset. Sen allekirjoittavat sekä ehdokas että yhdistys.
 • Ehdokassopimuksen velvoitteet ovat minimivaatimukset. Jos yhdistys haluaa näistä poiketa, se voidaan tehdä kampanjapäällikön luvalla. Muutostarpeissa yhteys: kampanjapäällikkö Kirsi Syväri.
 • Ehdokassopimukseen täytetään tyhjät kohdat:
  • kohtaan 1 tulee kunnan / kaupungin nimi
  • kohtaan 6 merkitään yhdistyksen päättämä valtuutetun osallistumisvelvollisuus yleisötilaisuuksiin (uusi kohta aiempaan verrattuna)
  • kohtaan 8 täytetään ehdokasmaksun suuruus, jonka yhdistys perii ehdokkailta, sekä ehdokasmaksun eräpäivä; näistä on yhdistyksen tehtävä myös päätös ennen kuin ehdokassopimuksia voidaan allekirjoittaa
  • kohtaan 9 merkitään luottamushenkilömaksun suuruus (x % kunnallisten luottamustoimien kokouspalkkioista - minimi on 15 % ja Vihreiden suositus 20 %); yhdistyksen tulee päättää tämä prosenttiosuus ennen kuin ehdokassopimuksia voidaan allekirjoittaa
  • kohtaan 9 merkitään myös, montako %-yksikköä luottamushenkilömaksusta yhdistys tilittää eteenpäin piirijärjestölle piirin toiminnan tukemiseksi; - jos piirissä ei ole sovittu asiasta mitään, piirin osuudeksi merkitään nolla; samaan kohtaan merkitään myös luottamushenkilömaksu niistä tehtävistä, joihin piirijärjestö nimeää henkilöt (prosentit ovat: Helsinki 20 %, Häme 20 %, Kaakkois-Suomi 20 %, Keski-Suomi 25 %, Lappi ??, Oulun piiri 22 %, Pirkanmaa 20 %, Satakunta 20 %, Savo-Karjala 20 %, Uusimaa 25 %, Vaasan piiri: vahvistuu myöh., Varsinais-Suomi 20 %)
 • Huom! Tarkistakaa yhdistyksen säännöistä, ketkä ovat yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat, ts. ketkä voivat allekirjoittaa sopimuksen yhdistyksen puolesta. Usein yhden henkilön allekirjoitus ei riitä, vaan tarvitaan kaksi nimeä, esim. puheenjohtajan ja sihteerin. Lomakkeessa on tilaa tätä varten.
 • Yhdistykselle jää alkuperäinen kappale, ehdokkaalle kopio.
 • Tämä lomake on sisäiseen käyttöön, sitä ei tarvitse toimittaa viranomaisille.
Jaa sivu: