Ehdokkaat valtuuskunnan jäseniksi

Riikka Aapalahti
Vilja Alanko
Eekku Aromaa
Marja Berg
Tuija Brax
Mika Flöjt
Leena Haanpää
Satu Haapanen
Allan Halme
Milla Halme
Pekka Heikkilä
Satu Heinonen
Anni Heinälä
Kirsi Helin
Tuuli Hirvilammi
Nico Holmberg
Timo Huhtamäki
Saana Hytönen
Reetta Hyvärinen
Minna Hölttä
Hanna Leena Islander
Mira Isomäki
Maisa Juntunen
Kati Juva
Minna Kallioharju
Jesse Kareinen
Mikki Kauste
Julia Kerkelä
Riikka Kevo
Mikko Kiesiläinen
Jenni Kiiskinen
Timo Kilpiäinen
Kimmo Klemola
Nikolai Klix
Anna Koppanen
Tanja Konttinen
Teemu Korhonen
Katja Koskinen
Sari Koskinen
Lauri Kosonen
Tekla Kosonen
Sonja Koto
Sakari Kouti
Maija Kranni
Brigita Krasniqi
Eeva-Maria Kuparinen

Rami Käkönen
Aleksi Laine
Hanna-Leena Laitinen
Pasi Lehti
Anssi Lepistö
Tommi Liinalampi
Marko Lindberg
Anne Lindgren
Luka Lindqvist
Outi Lindqvist
Mari Lotila
Riina Lumme
Joonas Lyytinen
Leena Lyytinen
Heli Majander
Annukka Majanto
Max Mannola
Heidi Manns-Haatanen
Jari J. Marjanen
Senni Martikainen
Riku Merikoski
Teemu Meronen
Arto Mieskolainen
Niko Mikkonen
Riina Mustonen
Jakke Mäkelä
Kirsi Naskali
Nelli Nevala
Johanna Niemi
Pekka Nyman
Tuula Närvä
Juuli Ojansuu
Bicca Olin
Olli-Pekka Paasivirta
Pauliina Palo
Petri Parrukoski
Sanna-Kaisa Patjas
Sari Pesonen
Krista Petäjäjärvi
Leni Pispala
Suvi Pulkkinen
Jasmi Qvick
Sonja Raitamäki
Leena Rantasalo
Maija Rautavaara (vara)
Reetta Rautiainen

Natalia Rincon
Tiina Rosberg
Eve Rämö
Aki Saariaho
Ada Saarinen
Alan Salahzadeh
Heikki Savola
Peppi Seppälä
Hannu Siivonen
Elina Sillanpää
Ville Sinnemäki
Sveta Silvennoinen-Hiisku
Tami Sirén
Laura Skaffari
Seppo Sorvari
Otto Sovelius
Mikko Strahlendorff
Kati Systä
Terho Taarna
Hannele Tallqvist
Marjo Tapaninen
Juha Tapiola
Eva Tawasoli
Hannu Timonen
Ilona Toivanen
Milo Toivonen
Aino Tuominen
Ville Tynkkynen
Timofei Ulyanov
Amu Urhonen
Elina Valkama
Jouni Vauhkonen
Inka Venetvaara
Sofia Virtanen
Ossi Vähäsarja
Minna Wikström
Auni-Marja Vilavaara
Veera Willman
Tommi Vilppula
Tatu Virta
Antti Van Wonterghem
Jaakko Vuorio
Jukka Väisänen
Taru Yli-Panula
Veijo Åberg
Verde Ålander


 


 

Vilja Alanko 

Olen teologian maisteri ja työskentelen väitöskirjatutkijana. Haen puoluevaltuuskuntaan, koska minulle olisi ilo antaa aikaani ja osaamistani puolueen käyttöön tässä tehtävässä.

Tulemme pian ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta ratkaisevalle vuosikymmenelle. Yhteiskunnallisena murrosaikana on erityisen tärkeä huolehtia tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksistä. Vihreänä feministinä ajattelen, että kaikessa politiikassa on ympäristökysymysten lisäksi huomioitava risteävät erot ja niihin kytkeytyvä epätasa-arvo. Koulutuksen ja yhteiskunnan osallisuuden kokemusten periytymiseen on vaikutettava politiikan keinoin.

Olen elänyt mukana vihreän liikkeen vaiheissa ja toiminut esimerkiksi opiskelijana edustajistoryhmässä sekä myöhemmin vihreän paikallisyhdistyksen hallituksessa. Luottamustehtävistä minulla on kokemusta myös puolueen ulkopuolelta: toimin tiedekuntaneuvostossa (2015–17) ja tohtoriohjelmani (2017-19) sekä pohjoismaisen tutkijaverkoston johtoryhmissä (2019–), minkä lisäksi vaikutan luterilaisessa kirkossa seurakuntavaaleissa valittuna luottamushenkilönä (2019–). Kokonaisuudessaan olen koulutukseni, työni ja luottamustoimieni kautta kehittänyt asiantuntemusta sukupuoleen, uskontoon ja tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Eekku Aromaa 

Olen pitkän linjan vihreä, olen toiminut Vihreissä monenlaisissa rooleissa, esimerkiksi viimeiset kaksi vuotta valtuuskunnan jäsenenä samoin kuin kauden 2009-2011, ViNOn pääsihteerinä vuodet 2006-2007, aktiivina, ehdokkaana ja tukiryhmäläisenä parikymmentä vuotta

Minulle tärkeitä politiikan teemoja ovat eläinkysymykset, rauhanpolitiikka, ihmisoikeudet, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset. Ympäristöasiat eivät ole asiantuntemukseni kovin ydin, mutta näen niiden merkityksen ja tuen niitä, jotka niiden puolesta työskentelevät.

Valtuuskuntakaudella olen ollut ahkera ohjelmatyössä ja osallistunut suurimpaan osaan iltatyöryhmistä. Tätä jatkaisin mielelläni, sillä puolueen toiminnassa ohjelmatyön merkitys korostuu jos olemme hallituksessa.

Kannatan varsin tasaista tulonjakoa ja laajalle ulottuvia julkisia palveluja, mutta muuten uskon, että ihmisten tulisi voida vapaasti valita itselleen haluamansa elämäntapa, kun se ei rajoita toisten oikeuksia.

Marja Berg 

Haen puoluevaltuuskunnan jäseneksi esittävänä tahona Vihreät Naiset ry.

Olen 60-v radiologian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Olen toiminut yrittäjä vuodesta 2004 ja nykyisin yksinyrittäjä. Olen Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen v:sta 2012. Edellisellä valtuustokaudella olin tarkastuslautakunnan varapj ja nyt olen Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja. Olen KuoVi ry:n ja PoSaViNa ry:n hallituksen jäsen.

Olen Osuuskauppa PeeÄssän edustajiston jäsen, Pohjois-Savon maakuntahallituksen jäsen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen. Kuopion Energian hallituksen jäsen olen ollut nyt vuoden. Eduskuntavaaleissa 2019 olin ehdokkaana ja sain 1835 ääntä Savo-Karjalan vaalipiirissä. Olen metsänomistajana MTK:n ja Pohjois-Savon MHY:n jäsen. Olen Kuopion Yrittäjät ry:n yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan jäsen.

Minulla on pitkä kokemus terveydenhuollosta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta ja tunnen molempien hyvät ja huonot puolet. Puolueen ohjelmatyöhön tuon kokemusta yrittäjyydestä ja metsänomistajan näkökulmaa. Vanhustenhuoltoon olen perehtynyt kuntapolitiikassa ja energia-alan osaamiseni kehittyy luottamustoimeni kautta. Puoluevaltuuskuntatyöskentelyyn on nyt elämässäni sopiva hetki.

 

Leena Haanpää 

Olen Leena Haanpää ja ehdolla puoluevaltuuskuntaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Esittävänä yhdistyksenä toimii Naantalin vihreät. 
Olen vihreästä kuluttajuudesta vuonna 2007 väitellyt yhteiskuntatieteilijä. Toimin tällä hetkellä erikoistutkijana Nuorisotutkimusseuran yhteyteen perustetussa nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksessa. Työtehtäväni liittyy ns. harrastustakuuseen, joka on Sipilän hallituksen toimeenpanema nuorten syrjäytymisen estämistä sekä lasten ja nuorten harrastamisen yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja hyvinvointia edistävä toimenpidesuositus kunnille. 
Minulla on monipuolinen ja laaja-alainen näkemys erityisesti yhteiskunnallisesta hyvinvointitutkimuksesta ja hyvinvointipolitiikasta, sillä viimeiset 15 vuotta olen tarkastellut hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden teemoja kauppatieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja nuorisotutkimuksen parissa. Haluan edistää keskustelevaa hyvinvointipolitiikkaa, joka kumpuaa tutkimuksesta ja myötävaikuttaa politiikkaan, jonka keskiössä on hyvä elämä. Olen toiminut kunnanvaltuutettuna vuosina 2012–2017. Olen Naantalin vihreiden hallituksen jäsen. Lisäksi tärkeimmiksi luottamustehtäviksi nostan Valtion liikuntaneuvoston jäsenyyden ja sen alaisen tiedejaoston puheenjohtajuuden 2012–2013. 

Satu Haapanen

Hyvät puoluekokousedustajat,

olen oululainen luokanopettaja ja 50-vuotias kolmen lapsen äiti.

Olen toiminut aktiivisesti vihreissä vuodesta 2000, jolloin tulin valituksi Oulun kaupunginvaltuustoon. Olen ollut perustamassa Oulun seudun Vihreitä naisia v. 2006 ja olen ollut yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja / tai hallituksen jäsen koko OsViNan historian ajan. Olen neljännen kauden kaupunginvaltuutettu ja toimin tällä hetkellä Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokopäiväisenä 
puheenjohtajana. Olen ollut kansanedustaja vuosina 2011 – 15. Minulla on tasa-arvon asiantuntijakoulutus 40 op Helsingin yliopistosta, joka on syventänyt osaamistani tasa-arvokysymyksissä erityisesti politiikan alalla.

Vihreiden erityisinä tasa-arvotavoitteina tulee olla koulutuksen tasa-arvoisuus, köyhyyden poistaminen, joka heijastuu myös koulutukselliseen tasa-arvoon, ylisukupolvisen syrjäytymisen uhan katkaisu, perhevapaiden uudistaminen, seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisy ja estäminen sekä maahanmuuttajanaisten työllistyminen.

Tällä hetkellä hoidan päätoimisesti sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajan tehtävää. Työ on määritelty osa-aikaiseksi, mikä antaa ajankäyttööni väljyyttä ja mahdollisuuden kantaa suurempaa vastuuta vihreissä luottamustehtävissä. En ole ollut aiemmin valtuuskunnan jäsen. Haluan ottaa laajempaa vastuuta vihreiden tavoitteiden toteuttamisesta ja olla tekemässä vihreille seuraavaa vaalivoittoa kuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa 2023.

Haen kunnioittavasti puoluevaltuuskunnan jäseneksi  ja pyydän siihen tukeanne.
Satu Haapanen
p. 0405543514
satu.haapanen_at_ouka.fi

 

Allan Halme

Haen edustajaksi tai varaedustajaksi puoluevaltuuskuntaan; olen varaedustajana kuluvalla, pian päättyvällä kaudella. Olen 44-vuotias IT-alan yrittäjä ja tietojenkäsittelytieteen FM. Olen nyt toista vuotta Espoonlahden paikallisyhdistyksen pj ja olen myös Espoon Vihreiden ja Uudenmaan Vihreiden hallituksissa. Sain viime kuntavaaleissa pari sataa ääntä ja olen Espoon varhaiskasvatusjaoston jäsen sekä KH:n Tila- ja asuntojaoksen varajäsen. Olen myös kannattajajäsen Tieteen ja teknologian Vihreissä sekä Vihreissä yrittäjissä. Olen naimisissa ja minulla on kaksi teinipoikaa. 

Aktivoiduin politiikkaan Maailmanpankin julkaistua vuonna 2012 raporttinsa neljän asteen ilmastolämpenemisestä ja niinkin paljon kuin iloitsen siitä, että Vihreät ovat nykyään Suomessa (ja EU:ssa) johtava yleispuolue ja kannetaan huolta sivistyksestä ja koulutuksesta ja suvaitsevaisuudesta ja muustakin, on nimenomaan ilmastonmuutos minulle ensisijainen poliittisesti motivoiva tekijä.

Olen viimeisen kahden vuoden aikana suurella kiinnostuksella tutustunut puoluevaltuuskunnan toimintaan seuraamalla keskusteluja ja osallistumalla myös paikan päällä muutamaan kokoukseen. Jatkaisin mielelläni tätä työtä ja haluaisin ottaa tulevalla kaudella vielä aktiivisemman roolin vaikuttamisessa ja päätöksenteossa. (Oltiin me sitten hallituksessa taikka ei.) 

Milla Halme 

Minut tunnetaan parhaiten tasa-arvoisen avioliittolain Suomeen tuoneen Tahdon2013 -kampanjan vaikuttajana. Olen ollut konseptoimassa sellaisia someilmiöitä kuten #koulutuslupaus ja #kutsumua sekä toiminut vihreiden ehdokkaiden kampanjapäällikkönä. Yhdenvertaisempaa työelämää edistääkseni olen perustanut ystäväni kanssa työelämäverkosto Ompeluseuran, jossa on jo yli 31000 jäsentä. Työssäni olen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n viestintäpäällikkö.

Intohimoni on opiskeluajoista alkaen ollut perus- ja ihmisoikeuskysymykset. Aktivistina kokemusta on kertynyt erityisesti yhdenvertaisuusteemoista, mutta graduani varten paneuduin ympäristöperusoikeuteen. Lisäksi olen työskennellyt koulutus-, sosiaali- ja nuorisopolitiikan parissa useita vuosia.

Taikani on kyky puhutella ihmisiä, kutsua mukaan, kasvattaa liikkeitä ja luoda yhteisöjä. Vihreät on yhä suositumpi puolue ja kasvava liike. Olen ollut mukana puolueen strategiatyössä, nyt haluan olla mukana myös sen täytäntöönpanossa; mahdollistamassa yhä useamman ihmisen osallistumisen ja maailman parantamisen.

Rakastan hyviä tarinoita ja haluan, että taru vihreistä on sankaritarina, joka tempaisee mukaansa.

Pekka Heikkilä

Varsinais-Suomen piiri esittää Pekka Heikkilää (VTM, biostatistikko) puoluevaltuuskuntaan yhdistämään puolueen toimijoita ja tavoittelemaan parempaa tulevaisuutta kaikille.

Pekka on Raision valtuutettu ja Ympäristölautakunnan PJ sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen

Olen monessa mukana ja paljon aikaansaava perheen isä, joka ei pelkää haasteita. Ympäristö, luonto ja erityisesti Itämeri ovat minulle tärkeitä. Kannan huolta tulevaisuudesta ja siitä millaisen pallon jätämme tuleville sukupolville. Teatteri on intohimoni sekä katsomossa, että lavalla ja lavan takana. Rentoudun purjehtien saaristomerellä aina kun sää sallii. Uskon, että paremman huomisen rakentaminen aloitetaan läheltä.

Vihreät on kasvanut puolueeksi jolla on vaikutusvaltaa. Kasvu tuo aina mukanaan erilaisia haasteita. On tärkeätä, että toimimme Vihreiden aatteiden ja arvojen puolesta yhtenäisenä rintamana. Puolueeseen tarvitaan nyt sillan rakentajia ja sovittelijoita, jotka näkevät pitkälle tulevaisuuteen. Kansainvälinen ja monipuolinen kokemukseni sekä yrittäjätaustani auttavat ymmärtämään asioita laajasti ja osaan nähdä asiat erilaisten ihmisten näkökulmasta. 

Siksi  puoluevaltuuskuntaan.

https://yhdistykset.vihreat.fi/raision.vihreat/pekka_heikkila/

 

Anni Heinälä 

Olen sosiaalipoliitikko ja pitkän linjan vihreä toimija. Vihreissä olen ollut vuodesta 2011 ensin Vihreissä nuorissa ja viimeiset puolitoista vuotta Helsingin Vihreissä. Olen muun muassa työskennellyt Vihreiden nuorten pääsihteerinä, ollut puoluevaltuuskunnan ja puolueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen sekä ollut kirjoittamassa puolueen hyvinvointivaltio-ohjelmaa. Viime aikoina olen tehnyt aktiivisesti vaalityötä Helsingin Vihreiden vaalijohtoryhmässä ja Emma Karin kampanjapäällikkönä.

Erityisosaamisalaani ovat eriarvoisuuskysymykset ja perhepolitiikka sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat. Lisäksi olen paneutunut koulutuspolitiikkaan opiskelijaliikkeen myötä. Puoluevaltuuskunnassa haluan olla tekemässä puolueen poliittista linjaa ja ohjelmatyötä entistä timanttisemmaksi sekä kehittämässä puolueen sisäistä keskustelua.

Tarvitsemme ketterän, periaatteellisen ja asiantuntevan valtuuskunnan, joka tukee mutta myös sparraa eduskuntaryhmää vihreän tulevaisuuden luomisessa. Samalla valtuuskunnan tehtävä on luoda ja vahvistaa puoleen aatteellista pohjaa niin, että pystymme jatkossakin tuottamaan uusia teräviä avauksia ja tekemään entistä vihreämpää Suomea. Uskon, että minusta olisi hyötyä tässä työssä.

 

Tuuli Hirvilammi 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Haen jäsenyyttä tai varajäsenyyttä Vihreiden puoluevaltuuskuntaan. Innostuin Vihreiden toiminnasta tosissani tänä keväänä, kun kiersin ympäri Uuttamaata eduskuntavaaliehdokkaana. Oli mahtavaa tutustua eri paikkakunnilla vihreisiin aktiiveihin ja olla mukana lämminhenkisessä porukassa. Olin ensimmäistä kertaa ehdolla ja yllätyin iloisesti paitsi siitä, että saimme Uudellamaalla vaalivoiton myös omasta äänimäärästäni (2234 ääntä). Äänestäjien luottamus innosti vaikuttamaan ja kiinnittymään nykyistä paremmin Vihreiden toimintaan myös valtakunnallisella tasolla.

Puoluevaltuuskunta saisi minusta jäsenen, joka keskittyy laajoihin kokonaisuuksiin ja asioiden välisiin yhteyksiin yhden asian politiikan sijaan. Haluan pitää Vihreät vahvasti ympäristöpuolueena; silloin ymmärretään, että ekologinen kestävyys on hyvinvoinnin ja talouden kestävyyden edellytys. Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja lajikadon pysäyttämisestä ei voi tinkiä mutta siirtymä on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Voisin tuoda puolueen toimintaan ideoita erilaisista politiikkaratkaisuista ja innostaa luomaan visioita kestävästä hyvinvoinnista. 

Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori, väitöskirjani aiheena oli kestävän hyvinvoinnin teoria. Viimeiset vuodet olen työskennellyt Jyväskylän yliopiston tutkijatohtorina. Olen tehnyt Suomessa uraauurtavaa tutkimusta siitä, miten sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltio ovat yhteydessä ekologiseen kriisiin ja kestävään tulevaisuuteen ja sitä kautta olen seurannut tiiviisti kestävyystiedettä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta. Aikaisemmin olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja aikuissosiaalityöntekijänä ja tehnyt kesätöitä esim. vanhustenhoidossa.

Olen toiminut pitkään kestävän talouden ja hyvinvoinnin puolesta asiantuntijana ja aktivistina erilaisissa yhdistyksissä mutta Vihreisiin liityin vasta vuonna 2016 ennen edellisiä kuntavaaleja. Lähdin silloin ehdolle uudessa kotikaupungissani Porvoossa. Sain Vihreistä ehdokkaista neljänneksi eniten ääniä, pääsin valtuustoon ja saman tien myös meidän valtuustoryhmämme puheenjohtajaksi. Olen vaikuttanut myös kaupunginhallituksen varajäsenenä ja rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenenä. Viime viikolla minut valittiin Porvoon kaupunginvaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Jo kouluvuosien oppilaskunnan hallituksesta lähtien olen ollut mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin 40-vuotiaana huomaan, että minulle on ehtinyt kertyä jo monenlaista kokemusta luottamustehtävistä ja omaehtoisesta aktivismista. Sosiaalisena ihmisenä solmin helposti uusia tuttavuuksia. Yksi vahvuuteni onkin laaja verkosto, johon kuuluu tutkijoita, kansalaisjärjestöjen toimijoita ja viranhaltijoita sekä Suomessa että muissa maissa. Kanssani työskennelleet ihmiset ovat aina kehuneet yhteistyötaitojani.

 

Mira Isomäki 

Olen Tampereen vihreiden toinen puheenjohtaja (kausi 2019-2020) sekä PirVin hallituksen varajäsen. 2018 toimin TaVin hallituksen jäsenenä tultuani aktiivisesti toimintaan mukaan v. 2017 Suomeen palattuani.

Olen FM, johdon konsultti IT-alalta, ja osaamistani ovat digitalisaatio, strategiat, valmentaminen ja muutosjohtaminen. Työkseni autan organisaatioita erityisesti muutosjohtamiseen ja digitalisaatioon liittyvissä haasteissa yksityisellä ja julkisella sektorilla, mukaanlukien sote-sektori. Työssäni olen tottunut toimimaan tehokkasti ja aktiivisesti hyvin erilaisissa tilanteissa, ryhmissä ja erilaisten haasteiden parissa, sekä vetämään hankkeita ja hankeorganisaatioita. Minulla on myös runsaasti kansainvälistä kokemusta.
Vihreässä politiikassa koen tärkeäksi ympäristöarvojen lisäki erityisesti yhdenvertaisuuden puolustamisen niin sosiaalisesti kuin ihmisoikeuksissakin, mutta nyt isona puolueena meidän on myös pystyttävä ottamaan laajemmin kantaa myös mm. työelämän, digitalisaation ja työn murroksen suhteen sekä esim. sote-uudistuksen tuomiin IT- ja johtamishaasteisiin.

Uskon tuovani paljon hyödyllistä osaamista ja kokemusta valtuuskuntaan ja sen toimintaan.

 

Kati Juva 

Olen 61-vuotias neurologian erikoislääkäri ja dosentti. Olin jo Koijärvellä rakentamassa patoja. Olen tehnyt tutkimusta ja erikoistuin erityisesti vanhustenhoitoon.
Lääkäreiden rauhanliikkeessä olen toiminut yli 35 vuotta. Olen ollut Lääkärin sosiaalisen vastuun pj ja olen ICAN-Finlandin koordinaattori
Politiikkaan palasin 2011, kun jytkyn seurauksena Etiopiasta adoptoidut lapseni saivat avoimen rasistisia kommentteja kadulla. Olin Helsingissä varavaltuutettu 2013 – 2017 ja nyt varsinainen. Samoin olin sote-ltk:n varajäsen ja nyt varsinainen. Olen toiminut Helsingin vihreän seuran hallituksessa sekä puoluevaltuuskunnassa 2015 - 2017. Olen puolueen sote-työryhmän jäsen.
Valtuuskunnassa tarvitaan myös pitkän linjan kokeneita vihreitä vaikuttajia. Olen viime seurannut tiiviisti sote-uudistusta. Tunnen hyvin vanhustenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepolitiikaa. Hallituspuolueelle on välttämätöntä, että myös valtuuskunnassa on ihmisiä, jotka ymmärtävät sote-haasteita ja osaavat etsiä niihin ratkaisuja. Olen ahkera, hyvä kuuntelemaan ja muotoilemaan yhteisiä näkemyksiä. 

 

Mikki Kauste 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Olen Mikki Kauste, 48-vuotias, kolmen lapsen yhteishuoltaja, espoolainen valtuutettu ja Espoon kaupunginhallituksen jäsen, joka on päätoimenaan elättänyt itsensä säveltämisellä ja oman musiikin esittämisellä viimeiset 25 vuotta.

Haen puoluevaltuuskunnan jäsenen paikkaa.

Koen olevani erittäin yhteistyökykyinen ja -haluinen sekulaari humanisti ja ilmastopoliitikko isolla i:llä, ja joka on valtavan tiedonjanoinen ja -nälkäinen.
Olen hyvin kiinnostunut kaikesta, sekä yhteiskunnallisesta että yhteiskunnattomuudesta. 
Haluan laajentaa näkemyksiäni, ja haluan tehdä sitä koko ajan, oli kyse sitten sosiaalipolitiikan yksityiskohdista, elinkeino- ja talouspolitiikan etu- ja riippuvuussuhteista tai kulttuuripolitiikan viimeisistä virtauksista.
Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat ajatteluni keskiössä.
Kunnallispoliittisessa päätöksenteossani nojaan mielelläni tutkittuun tietoon, tieteeseen ja asiantuntijoiden näkemyksiin, oman elämänkatsomukseni lisäksi.

Osallistuminen käytännön tason politiikkaan on tarkoittanut laaja-alaista tiedon hankkimista, jatkuvaa itseopiskelua sekä asioiden ja syy-yhteyksien sisäistämistä. 
Tätä teen mielelläni.
Uuden oppiminen, muiden näkemysten kuunteleminen sekä tutkitun tiedon sisäistäminen ovat kestävän ajattelun ja kestävien päätösten kivijalat. 

Ensisijaisia kiinnostuksen kohteitakin toki löytyy. 
Sellaisia ovat eritoten:
-lasten ja nuorten hyvinvointi
-perheiden jaksaminen
-heikossa asemassa olevat
-luovien alojen, itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien aseman parantaminen yhteiskunnassa
-kulttuuripolitiikka
-kaupunkien ja kasvukeskusten kestävä kasvu ja elinvoiman turvaaminen
-rakenteellisen köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen
-yhdenvertaisen koulutuspolun turvaaminen aina varhaiskasvatuksesta jatko-opintoihin
-rasismin vastainen työ 
sekä ennen kaikkea
-luonnosta, luonnon monimuotoisuudesta ja ilmaston hyvinvoinnista huolehtiminen. 


Puoluevaltuuskunta on paikka käydä laajempaa keskustelua näistä sekä muista aiheista, mutta ennen kaikkea Vihreästä politiikasta sekä sen suunnasta ja koen, että minulla olisi siihen oman elämänkatsomukseni ja kokemuspohjani kautta paljonkin annettavaa. 


Osallistun myös hyvin aktiivisesti ja mielelläni julkiseen keskusteluun, etenkin sosiaalisessa mediassa, tuomalla Vihreää näkökulmaa vahvasti esille. Pitkään jatkuneen julkisen työkuvani kautta minulla on mahdollisuus tehdä sitä silloin tällöin myös median myötävaikutuksella, minkä toivon toki hyödyntävän Vihreitä. Tätä näkyvyyttä on mahdollisuus saada puoluevaltuuskunnan kautta lisää.


Vihreät on noussut puolueena viime aikoina vahvaan keskikastiin ja koen, että kasvupotentiaalia on edelleen runsaasti. 
Olen vakuuttunut, että minunkin näkemyksieni turvin tätä kasvupotentiaalia on edelleen mahdollisuus realisoida.

 

Jenni Kiiskinen 

Olen koulutukseltani filosofian maisteri. Ammatiltani olen lukion opettaja, opetettavina aineina englanti, ranska ja yrittäjyyskasvatus.
Toimin Ylöjärven vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana, Ylöjärven vihreiden kunnallisjärjestön hallituksen jäsenenä sekä Pirkanmaan vihreiden hallituksen jäsenenä.
Tunnen erityisen hyvin koulutuspolitiikan sisällöt varhaiskasvatuksesta alkaen.
Asiantuntijuutta minulla on myös yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikkaan. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja vastuullisuus ovat vahvoja periaatteitani.
Olen haluttu ja dialogitaitoinen yhteistyökumppani yli puoluerajojen.
Blogini: jennikiiskinen.com

 

Timo Kilpiäinen 

Puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja, Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Olen Timo Kilpiäinen, espoolainen opettaja ja kahden pienen pojan isä.

Haen Uudenmaan Vihreiltä esitystä puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajan paikalle.

Olen toiminut Vihreissä vuodesta 2015 ja tällä hetkellä olen puoluevaltuuskunnan jäsenenä Uudenmaan Vihreiden mandaatilla. Kuulun Espoon tieteen ja teknologian vihreisiin ja Matinkylä-Olarin Vihreiden kautta Espoon vihreisiin, joista jälkimmäisen varapuheenjohtajana toimin 2017-2018.

Haluan varapuheenjohtajana kehittää koko valtuuskunnan toimintaa. Minua muistutettiin taannoin keskustelussa vanhasta sanonnasta: ""Valtaa ei koskaan anneta se otetaan"". Haluaisin kehittää valtua siihen suuntaan, että ohjelmatyöhön saadaan ja vaaditaan riittävät resurssit ja toisaalta ohjelmatyön priorisointia kehitetään.

Valtuuskunta voisi ottaa vahvemmin ja lyhyemmin kantaa ajankohtaisiin asioihin ja toisaalta varsinaisten ohjelmien valmisteluun pitäisi saada useammin kopo- ja maatalousohjelmien kaltaisia useita lähetekeskusteluja ja kommenttikierroksia. Näiden kahden ohjelman hionta näkyi mielestäni myös valmiissa tuotoksissa.

Uusi puheenjohtajisto, uusi puoluesihteeri ja uusi valtuuskunta luovat tilanteen, jossa toimiva valtu on tärkeässä osassa toimivaa Vihreää politiikantekoa.

Tahdon korostaa politiikassani lapsi-, perhe- ja nuorisopolitiikkaa, koulutusta koko koulupolun matkalta ja tieteen, tutkitun tiedon ja parhaan käytettävissä olevan asiantuntijuuden saamista päätöksenteon tueksi.

Uskon mielipiteen vaihtamisen voimaan. Uskon liikkuvan kannan olevan merkittävämpi aikaansaamisen kannalta kuin jyrkkä ideologisuus. Vain ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisten yhdenvertaisuuden yhteiskunnan kaikilla tasoilla tulee olla asioita, joissa emme taivu kompromisseihin.

Mikäli en tule valituksi varapuheenjohtajaksi, toivon saavani jatkaa puoluevaltuuskunnan jäsenenä Espoon edustajana.

Vastaan mielelläni kysymyksiin esimerkiksi facebookissa tai sähköpostin kautta.

Vahva Vihreä puolue on paras takuu paremmalle Suomelle
 

Kimmo Klemola 

Olen 54-vuotias öljynjalostuksesta väitellyt tekniikan tohtori (TKK 1998) Lappeenrannasta. Kaakkois-Suomen vihreät on nimennyt minut ehdokkaaksi puoluevaltuuskuntaan.

Luottamustoimiani: Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, Etelä-Karjalan vihreiden puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen vihreiden varapuheenjohtaja, Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan jäsen, Lappeenrannan Energia oy:n hallituksen jäsen, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjalan piirihallituksen jäsen ja Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston varajäsen.

Aiemmin olen toiminut pitkään Kaakkois-Suomen kemistiseuran ja Lappeenrannan squashseuran puheenjohtajana.

Olen osakkaana ympäristölaskentaa tekevässä Cleanfi oy:ssä. Teen elinkaarimalleja ja ympäristövaikutusten laskentaa ja olen energiantuotannon ja liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen asiantuntija. Olen perehtynyt myös metsien hiilinielujen ja -varastojen merkitykseen.
Politiikkaan olen päätynyt oltuani julkisuudessa energia-, liikenne- ja luonnonvara-asioiden asiantuntijana ja paikallisesti tunnettuna eläintensuojelijana. Ajaisin puoluevaltuuskunnassa maakuntien kaupunkien merkitystä vihreille ja vihreälle politiikalle. Maakunnissa on suuri käyttämätön kannatuspotentiaali.  

Nikolai Klix 

Puoluevaltuuskunnan jäsen (miespaikka)

Vihreät Vaivaiset

Master of Arts

Käpylän seudin vihreiden puheenjohtaja 2012-13, Vuosaaren vihreiden puheenjohtaja 2014-17, puoluevaltuuskunnan varajäsen 2013-15

Euroopan vihreiden (EGP) vammaisverkoston koordinaattori vuodesta 2016 lähtien

Anna Koppanen 

Olen Anna Koppanen ja minua esittää puoluevaltuuskunnan jäseneksi Etelä-Helsingin vihreät. Olen 36-vuotias ja koulutukseltani diplomi-insinööri. Olen toiminut menneen kauden puoluevaltuuskunnassa Helsingin valtuuskuntaryhmän vetäjänä. Aiemmin olen toiminut Vihreissä nuorissa myös Euroopan tasolla, valtuuskunnan varajäsenenä ja paikallisjärjestöissä.

Minun intohimoni on ollut tällä valtuuskuntakaudella jäsenistön osallistaminen ja Helsingissä onkin käyty aktiivista keskustelua ohjelmien sisällöistä. Jaan mielelläni hyviä käytäntöjä tulevalla kaudella muualle maahan. Toivon, että saan jatkaa valtuuskunnassa, koska vihreät kaipaa hienojen uusien kasvojen tueksi myös jatkuvuutta.

Vihreissä olen muuttamassa ilmastopolitiikan suuntaa, mutta intersektionaalinen feminismi itselleni myös sydämenasia. Olen toimintatavoiltani perehtyvä työmyyrä. Innostun politiikan sisällöistä ja minut löytää useammin iltatyöryhmästä kuin kaupungin vastaanotolta. Asiantuntemusta itselläni on ympäristökysymyksissä, energiapolitiikassa ja kiertotaloudessa mutta myös seksuaalioikeuksissa. Minulle on tärkeää, että vihreät puolueena toimii omien periaatteidensa mukaisesti. Haluan valtuuskuntaan turvallisen ilmapiirin ja aktiiviset käytännöt epäkohtien korjaamiseen.

Tanja Konttinen

Olen viisikymppinen toisen kauden kaupunginvaltuutettu (ja kaupunginhallituksen varajäsen, sivistyslautakunnan jäsen ja sen alaisen suomenkielisen jaoston puheenjohtaja) Raaseporista. Olen täysin suomenkielinen, mutta asun kaupungissa, joka on vahvasti ruotsinkielinen, ja osa kokouksissa käsiteltävistä asioista keskustellaan lähes kokonaan ruotsiksi. Kuuntelen sujuvasti och pratar, men inte så flytande.

Pendlaan Länsi-Uudeltamaalta (Rantarata on tärkeä!) töihin Pasilaan, jossa työskentelen tieteellisessä Nuorisotutkimusseurassa toimitussihteerinä. Olen työpaikkani työsuojelu- ja luottamusvaltuutettu.

Vihreissä olen ollut mukana vuodesta 2005 asti. Tänä aikana olen toiminut pariin otteeseen Raaseporin Vihreiden puheenjohtajana ja melkein koko ajan hallituksen jäsenenä. Olen myös ollut Uudenmaan Vihreiden piirihallituksessa ja viime kauden istuin Uudenmaan maakuntavaltuustossa. Vihreiden luottamustoimien lisäksi minulla on vahva ammattiyhdistystausta Journalistiliitossa 1990-2000-luvuilta.

Minulle tärkeää politiikassa on, että

- lapsille ja nuorille taataan edellytykset hyvään elämään ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon

- koulutukseen satsataan ja siihen on riittävästi resursseja

- ihmisistä huolehditaan silloinkin, kun heidän omat rahkeensa eivät riitä siihen

- yhdenvertaisuus toteutuu. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia!

Olen innostunut ja innostava vihreä toimija! Rokrok! :)

 

Katja Koskinen 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

haen jatkokautta Uudenmaan vihreiden edustajana puoluevaltuuskunnassa. Olen kiinnostunut myös varapaikasta.

Olen 49-vuotias hoitotyön ammattilainen, koulutukseltani kätilö ja terveystieteiden maisteri. Työskentelen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ylihoitajana. Minulla on vuosien kokemus kätilön työstä perheiden parissa sekä asiantuntija- ja esimiestehtävistä. Tunnen hyvin niin pikkulapsiperheiden elämää kuin hoitotyön arkea.

Minulle tärkeitä arvoja elämässä ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, ja näiden arvojen toteutumisen eteen teen töitä myös politiikassa. 

Olen ollut vihreiden jäsen keväästä 2016 alkaen. Lähdin heti aktiivisesti mukaan yhdistystoimintaan ja olin ehdolla vuoden 2017 kuntavaaleissa. Samana vuoden puoluekokouksessa sain paikan puoluevaltuuskunnassa. Tällä hetkellä olen mukana Espoon vihreiden, Espoon vihreiden naisten ja Suur-Leppävaaran vihreiden hallituksissa. Lisäksi olen varsinainen jäsen Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Olen siis ollut yhden kaksivuotiskauden vihreiden puoluevaltuuskunnassa ja näen, että osaamiseni täydentää sen asiantuntemusta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Uskon, että tälle osaamiselle on käyttöä seuraavalla kaudella, kun sote-uudistus taas käynnistetään.

Valitettavasti en pääse paikalle Uudenmaan vihreiden kokoukseen esittäytymään, koska samaan aikaan on puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteinen kokous, jossa päätetään hallitukseen osallistumisesta.
 

Sari Koskinen 

Ammatiltani olen luokanopettaja ja toimin myös vararehtorina

Lärkeimmät luottamustoimet: Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen, Joensuun kaupunginhallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Siun soten hallituksen jäsen

Vihreä toiminta: Joensuun Vihreiden hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan Vihreiden naisten hallituksen jäsen ja Savo-Karjalan Vihreiden hallituksen varajäsen

Tahtoisin valtuuskuntaan vaikuttamaan laajemmin Vihreään politiikkaan ja erityisesti tuomaan Savo-Karjalan näkemystä yhteiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. 
Erityistä osaamisalaani ovat kasvatus- ja koulutusasiat ja tällä hetkellä mm. poikkihallinnollisen lapsimyönteisen politiikan edistäminen. Luottamustoimieni kautta kokemusta on kertynyt niin sote-palveluiden maakunnallisesta järjestämisestä kuin vähähiilisen kaupungin edistämisestä. 

www.sarikoskinen.fi  
https://www.facebook.com/koskinensari/ 

 

Tekla Kosonen 

Olen helsinkiläinen ylioppilas, ensi syksystä alkaen myös sosionomiopiskelija. Puolueessa olen toiminut 15-vuotiaasta lähtien, mm. Helsingin vihreissä nuorissa, Vihreiden nuorten liittohallituksessa sekä Vihreiden nuorten ja puolueen työryhmissä. Viimeiset kaksi vuotta olen ollut myös puoluevaltuuskunnan varajäsen. 

Puolueen toiminnassa ja muissa järjestöissä olen keskittynyt erityisesti yhdenvertaisuuskysymyksiin. Tällä hetkellä toimin myös nuorisoalan kattojärjestö Allianssin yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtajana, ja mm. tätä kautta minulle on kertynyt laaja osaaminen ja verkostot yhdenvertaisuuskentällä. 

Tapaamisiin puoluekokouksessa!

Sonja Koto 

Pirkanmaan Vihreät esittävät minua puoluevaltuuskunnan jäseneksi.

Olen 34-vuotias lääkäri ja kaupunginvaltuutettu Kangasalta. Toimin myös sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana. Liityin Vihreisiin kuntavaalien alla 2017. Olen ollut Pirkanmaan Vihreiden piiirihallituksen toiminnassa mukana parin vuoden ajan ja olen Kangasalan Vihreiden varapuheenjohtaja.

Vihreät on kasvamassa toden teolla koko maan puolueeksi. Aseman vakiinnuttaminen edellyttää pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Suomen huomioimista politiikassamme entistä paremmin. Vihreiden profiilin nostaminen sote-asioissa tukisi kasvupyrkimyksiä myös varsin hyvin. Nämä teemat ovat kyselyiden mukaan äänestäjille kuitenkin yksi tärkeimmistä aihealueista äänestyspäätöstä tehdessä, vaaleista toiseen.

Uskon, että asiantuntemuksestani sote-asioissa on hyötyä puoluevaltuuskunnalle. Olen toki kiinnostunut yhteiskunnasta myös laaja-alaisemmin ja oppinut hankkimaan tietoa kriittisesti tutkimuksiin pohjautuen. Toimin aktiivisesti politiikan paikallis- ja piiritasolla, joten olen luonteva viestinviejä puolueorganisaation eri tasojen välillä. 

Kevään eduskuntavaaleissa saamani suuri äänimäärä kertoo myös sen, että ajatukseni herättävät vastakaikua äänestäjissä.

Minusta voi lukea lisää kotisivuiltani sonjakoto.fi

Sakari Kouti 

Uudenmaan Vihreät ja Vihreät Yrittäjät esittävät minua puoluehallituksen jäseneksi.

Olen Vihreiden Yrittäjien pj, Green Sisun pj sekä puolueen tietoyhteiskuntatyöryhmän jäsen. Vuosi sitten olin puoluekokouksen iltatyöryhmässä valmistelemassa poliittista tavoiteohjelmaa. Olen Espoonlahden Vihreiden vara-pj, Espoon opetuslautakunnan vj sekä Espoon srk-yhtymän henkilöstöjohtokunnan jäsen. Syyskuussa vietin viikon europarlamentissa, sen valiokunnissa ja ASEP-konferenssissa.

Olen ICT-koulutusyhtiö Sovelto Oyj:n perustajia ja olin sen hallituksessa 12 vuotta. Olen ICT-konsultti, diplomi-insinööri, partiojohtaja, reservin yliluutnantti, veneilijä sekä luonto- ja urheiluvalokuvaaja.

Ilmastonmuutoksen torjunnan ohella haluan ajaa reilua yrittäjyyttä ja työelämää, niin pien- ja yksinyrittäjän kuin työntekijänkin kohtelussa. Teemoja ovat yrittäjän sosiaaliturva ja jaksaminen, yrittämisen kannustimet, vastaaminen työn murrokseen, osaava Suomi, innovaatioilla kohti parempaa maailmaa, kiertotalous ja resurssiviisaus, yksityisen ja julkisen sektorin parhaat puolet, tehokas ja kestävä julkinen talous sekä kohti EU:n tasoista yritysvastuuta. En ole talousliberaali, en halua repeäviä tuloeroja tai ylisukupolvista syrjäytymistä.

http://sakarikouti.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Maija Kranni 

Olen 25-vuotias kestävän kehityksen asiantuntija, kaupunginvaltuutettu ja eduskunta-avustaja Forssasta. 

Olen nähnyt mitä Vihreän politiikan tekeminen on kunnissa, paikallisyhdistyksissä, piiritasolla, maakunnissa sekä valtakunnallisesti Vihreissä nuorissa. Luonnollinen seuraava askel minulle olisi edetä puolueen päätöksentekoelimiin. Olen oppinut kantapään kautta, miten puolueen johdossa tehdyt päätökset näkyvät kentällä, tavallisten puolueaktiivien arjessa. Haluan oppia lisää siitä, miten päätökset puolueen johdossa syntyvät ja miten niihin voisi itse vaikuttaa. Koen, että minulla on puolueen päätöksentekoon paljon annettavaa. 

Haluan toimia puoluevaltuuskunnassa nimenomaan Hämeen piirin edustajana. Menestykseni eduskuntavaaleissa on mielestäni osoitus siitä, että minuun luotetaan Hämeessä laajasti ja minut koetaan sopivaksi edustajaksi yhteisiä asioitamme ajamaan. On ensiarvoisen tärkeää, että puoluevaltuuskunnan jäsen toimii linkkinä puoluejohdon ja alueensa aktiivien välillä ja tieto kulkee aktiivisesti molempiin suuntiin. Olen valmis toimimaan tämän viestikapulan välittäjänä.

Minusta voit lukea lisää: https://www.maijakranni.fi/.
 

Brigita Krasniqi 

Olen opiskelija ja vihreä feministi ja minua esittää puoluevaltuuskuntaan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Olen ollut Vihreiden nuorten jäsenjärjestön hallituksessa, Vihreiden nuorten työryhmissä, Vihreiden nuorten hallituksessa viime vuonna ja työskennellyt vihreässä eduskuntaryhmässä avustajana.

Olen jo vuosien ajan tehnyt feminististä aktivismia sekä vihreänä tekijänä, että kansalaisjärjestöissä. Oma asiantuntemus politiikassa ovat ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja sosiaalipolitiikka. Koen, että minulla on osaamista ja tahtoa vaikuttaa siihen millaista politiikkaa me vihreät teemme. Feminismi ja ihmisoikeudet eivät ole asioita, jotka tapahtuvat itsestään vaan niiden puolesta on taisteltava. Olisin hyvä valinta puoluevaltuuskuntaan sillä, minulla on meidän poliittiset linjat hyvin ymmärrettyinä ja mulla on kirkas linja siitä, mihin suuntaan meidän tulisi puoluettamme ja Suomea viedä. Haluan osallistaa entistä enemmän jäsenistöä ja etenkin nuoria vihreitä politiikkaamme. Me nuoret olemme ahdistuneita siitä, millainen tulevaisuus meillä tulee olemaan ja siksi olemme myös itse tekemässä töitä paremman tulevaisuuden puolesta. Olen periaatteellinen feministi, hyvä neuvottelemaan ja löytämään kompromisseja.

 

Aleksi Laine 

40-vuotias ympäristölaboratorion asiakkuuspäällikkö, kemisti (FM)

Olen myyntiin ja ihmissuhteisiin erikoistunut kemisti. Ympäristöanalytiikan asiantuntijana autan laboratoriomme asiakkaita löytämään heidän tarvitsemansa ratkaisut ja toimin diplomaattina selvittäen mahdolliset konfliktitilanteet ja varmistaen yhteistyön sujuvuuden.

Harrastan kendoa, japanilaista miekkailua. Toimin Kotkan Kendoseuran puheenjohtajana ja Suomen Kendoliiton tiedottajana. Reservin yliluutnanttina osaan organisoida ja delegoida, hallita kokonaisuuksia ja toimia tehokkaasti. Olen helposti lähestyttävä ja välitön. Kuuntelen ja keskustelen, otan mukaan ja osallistan.

Olen lähtöisin Pohjois-Pohjanmaalta, Pyhäjärven kaivospitäjästä. Armeijani kävin Kajaanissa ja Haminassa, kemiaa opiskelin Jyväskylän ja Kuopion yliopistoissa. Kotkaan muutin 2007. Töissä olen ollut Haminassa, Kouvolassa ja nyt Kotkassa.

Isäni oli luomuviljelijä, häneltä opin vihreät arvoni. Vihreisiin liityin perussuomalaisten ensimmäisen jytkyn jälkeen. Reilu vuosi sitten hakeuduin Kotkan ympäristölautakuntaan ajatuksenani ammatillisen osaamiseni vahvistaminen ja Vihreiden politiikkaan perehtyminen. Ja vain noin vuoden poliittisella kokemuksella vedin tänä keväänä ensimmäisen eduskuntavaalikampanjani keräten 583 ääntä.

Uskon vahvasti Vihreiden arvoihin ja visioon. Haluan niitä omalla toiminnallani edistää. Tehdä työtä, jolla on merkitystä.

Lisätietoja minusta:
www.aleksilaine.fi
www.facebook.com/aleksilainepoliitikko

Hanna-Leena Laitinen

Puoluehallituksen jäsen tai varajäsen, Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen

Hyvät vihreät,

Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreät esittää minua puoluehallituksen jäseneksi ja puoluevaltuuskunnan jäseneksi, valtuuskuntaan siinä tapauksessa, jos en tulisi valituksi puoluehallitukseen. Olen Vantaan Vihreiden puheenjohtaja ja toimin lisäksi useissa muissa luottamustoimissa kuten Talentia Uusimaa ry:n puheenjohtajana. Olen ollut vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen 2017-2019. Erityisesti ihmisoikeus- ja tiedeperustainen politiikka, sosiaalipolitiikka ja lapsen oikeudet ovat osaamisalani ydintä. Olen töissä asiantuntijana ja analysoijana kansainvälisessä lapsijärjestössä (Pelastakaa Lapset Ry) jossa keskityn lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja lasten kaupallisen seksuaalisen riiston vähentämiseen globaalisti. Työni on monipuolista asiantuntijatyötä, jossa yhteistyökumppaneina ovat kansallisesti ja kansainvälisesti viranomaiset, yritykset, tutkijat, sekä päättäjät. Työssäni käytän huipputeknologiaa, koulutan ammattilaisia ja teen vaikuttamistyötä. Teen myös laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Valvira) keikkatöitä pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystyksissä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, lisäksi olen suorittanut liiketalouden opintoja ja ollut vaihto-oppilaana Iso-Britanniassa. Poliitikkona olen neuvotteleva, empaattinen ja jämäkkä yhteisten asioiden hoitaja. Olen saanut kiitosta sujuvasta yhteistyöstä, perustelluista ja pohdituista näkemyksistä, asioiden rohkeasta esiintuomisesta sekä siitä, että kanssani voi peilata mietityttäviä asioita ja tuen toisia. Uskon, että minulla on tarvittavat kyvyt, tiedot ja taito tehdä sinnikästä muutostyötä yhteistyössä puolueen luottamustoimissa. 

Toimin ja olen ollut muun muassa seuraavissa luottamustoimissa:
-Vantaan Vihreiden puheenjohtaja 2019-2020 
-Vihreiden Puoluevaltuuskunnan jäsen 2017-2019 
-Tieteen ja teknologian Vihreiden hallituksen jäsen 2019-2020, Vantaan Viitteen perustajajäsen ja hallituksen jäsen 2018-2019
-Uudenmaan Vihreiden hallituksen jäsen 2018-2019 
-HSY tarkastuslautakunnan jäsen 2017-2021
-Opetus- ja ympäristölautakuntien varajäsen 2017-2021 
-Vantaan Vihreiden varapuheenjohtaja 2018
-Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreiden puheenjohtaja 2018, hallituksen varajäsen 2019

Somekanavat:
https://www.facebook.com/laitinen.hannaleena/
https://twitter.com/hannaleenalait1
https://www.instagram.com/hannaleena.laitinen/

Pasi Lehti 

63-vuotias, asuu maalla Salossa, vaimo, 3 aikuista poikaa, 7 lastenlasta. Työuraa takana jo 45 vuotta.
Insinööri, eläkeläinen, toimitusjohtaja, 4 ammattitutkintoa tekniikan ja tuotannon alalta. Työ ollut aina kansainvälistä ja keskittynyt tuotannon ja hankinnan ja alalle, ostopäälliköstä tuotantojohtajaan.
 
Vihreä jo 80-luvun lopulta, ollut Vihreän puolueen jäsen alusta alkaen. Nykyään aktiivinen vihreä valtuustoryhmässä ja taustavaikuttajana. Salon seudun vihreiden hallituksen jäsen.
Tänään Salon kaupungissa Kaupunkikehitysltk:n jäsen ja varavaltuutettu. Aiemmin: Salossa Tark.ltk:n varajäsen, Halikon kunnanvaltuutettu 16 vuotta (1992-2008), Halikossa eri lautakunnissa jäsenenä 16 vuotta. Ainoa vihreä valtuutettu/jäsen Salon kymmenen kunnan yhdistymis- organisaatiossa (28 valtuutettua) 2007-2009. Vihreiden eduskuntavaaliehdokas 2003, Halikon vihreät ry:n yksi perustajista ja puheenjohtaja vuoteen 2009 asti. Toiminut erilaisissa Vihreiden työryhmissä. Puoluevaltuuskunnan jäsen vuonna 2002(?). Tuli toiseksi 2010 Varsinais-Suomen vihreiden puheenjohtajakisassa.

Harrastukset: Vapaaehtoinen SPR:n Halikon VOK:ssa, työ, piha ja puutarha, golf, yhdistystoiminta. Hajalan Kyläyhdistyksen puheenjohtaja.
Ihmisten tasa-arvon kannattaja - miesnäkökulmasta, hyvän ympäristön ja luonnon puolesta, ympäristöteknologian paremman kehityksen puolestapuhuja.
 

Marko Lindberg 

Olen 48-vuotias kahden lapsen isä Liedosta Olen ollut kuntapolitiikassa mukana noin 12 vuotta, joista Liedon valtuustossa 10 vuotta. Piirin hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä olen toiminut noin 4 vuoden ajan. Pelkkä "käpylisä" ei luonnollisestikaan tee kenestäkään pätevää mihinkään tehtävään. Näkemykseni mukaan puoluevaltuuskuntaan tarvitaan ihmisiä, joilla on laaja-alainen käsitys eri politiikan alueilta ja toisaalta ymmärrys oman alueen erityiskysymyksistä.

Oma (jäävi) käsitykseni on että täytän nämä kriteerit ja olisin sopiva puoluevaltuuskunnan jäseneksi. Tässä perusteluita: 

1. Peruskoulutukseni kautta olen valtio-opin kansainvälisen politiikan tuntija, jolle eurooppa ja turvallisuuspolitiikka ovat peruskauraa. 2. Olen toiminut laaja-alaisesti opettajana alakoulusta aikuislukioon eli tunnen laajasti koulutuspolitiikan eri alueet. 3. Olen toiminut sote-lautakunnan jäsenenä yhteensä kuuden vuoden ajan, jonka kautta olen hyvin perillä sekä kunnallisesta että laajemmista alueen tekijöistä. 4. Maakuntavaltuuston jäsenenä, maakuntahallituksen varajäsenenä ja maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä olen saanut erittäin kattavan käsityksen Varsinais-Suomen asioista.

Puoluevaltuuskunnan jäsenenä haluaisin olla vaikuttamassa erityisesti sivistys ja sosiaalipolitiikan puolelle. Pidän esimerkiksi hallitusneuvotteluissa sovittuja oppivelvollisuuden laajentamista ja kahdeksantoista sote alueen mallia erittäin ongelmallisina linjauksina. Jos tuleva hallitus haluaa panostaa nuorten syrjäytymiseen, niin oppivelvollisuuden laajentaminen ei ole se järkevin tapa, vaan palauttaa perusopetuksen rahoitusta ja panostaa siellä ryhmäkokojen pienentämiseen ja erityisopetuksen parantamiseen. Soten osalta valittu kahdeksantoista alueen mallin ongelmana näen että elinkelpoisia alueita on korkeintaan 12 ja muut kuusi tulevat hyvin nopeasti kaatumaan varojen puutteeseen. Näin tehdään turhaa työtä, jonka lopputulos on aika selkeä. 

Toivon olevani mukana tekemässä vihreää hallituspolitiikkaa puoluevaltuuskunnan jäsenenä tulevina vuosina.

https://www.facebook.com/LindbergMarko/

 

Outi Lindqvist 

Olen Outi Lindqvist Helsingistä. Haen paikkaa puoluevaltuuskuntaan Pohjois-Helsingin Vihreät ry:n esittämänä.

Olen toiminut puolueessa aktiivisesti vasta noin kolmen vuoden ajan. Tällä hetkellä toimin PoHeVi:n puheenjohtajana, sekä olen Helsingin Vihreiden hallituksen jäsen. Edellisenä vuonna olin paikallisyhdistykseni varapuheenjohtaja. Aktiiviurani aikana olen osallistunut aktiivisesti vaalikampanjointiin eri tukitiimeissä ja nyt tänä keväänä erityisesti Hevin hallituksen jäsenenä. 

Työskentelen valtiolla suunnittelijana tehden digitaalista kehitystä. Koulutukseltani olen restonomi AMK, mutta olen kouluttautunut myös ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. 
Minulla on erityisosaamista koskien Sote-muutosta digitalisaation näkökulmasta, koska olin tiiviisti työni puolesta mukana edellisessä hankkeessa. Toki myös digitalisaatiosta yleisesti, erityisesti valtiolla, tiedän työni puolesta paljon.

Poliittisesti olen erityisen kiinnostunut talous- ja työllisyysasioista, digitalisaation hyödyntämisestä sekä kansainvälisistä asioista. Nämä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi siis.
Puoluevaltuuskuntaan haen, koska uskon tuovani uusia ajatuksia poliittiseen keskusteluun. Osaan sparrata, ja keskustella. Minulla on vahva tahto olla vaikuttamassa ohjelmatyöhön. Uskon yhteistyöhön ja demokratiaan, myös puolueiden välillä. Yhdessä saamme aikaan enemmän.

Mari Lotila 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Olen Mari Lotila, vihreä kuntapolitiikan pitkän päivän työläinen Lapinjärveltä. Olen ollut useamman kauden valtuutettuna ja tällä hetkellä olen kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja. Lautakuntakokemuksiini kuuluvat mm. tarkastuslautakunnan puheenjohtajuus, siviilipalveluskeskuksen lautakunnan jäsenyys ja erilaisissa työryhmissä toiminen. Loviisan vihreissä olen hallituksen sihteeri. Ylikunnallisesti olen nyt HUS:in Porvoon sairaalan lautakunnan varapuheenjohtaja ja itse lautakunnassa olen ollut jo aiemmin.
Politiikan ulkopuolella toimin mielenterveys- ja päihdeyksikön päällikkönä ja koulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti. Vuosien varrella olen opiskellut tiedotusoppia Laajasalon opistossa ja suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. 
Ammattini puolesta olen aktiivinen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksissä. Nykyinen tilanne erityisesti syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien kohdalla huolestuttaa. Minne olemme menossa? Haluan olla osa ratkaisua olemalla rohkea ja avoin tiimipelaaja. Yllämainittujen asioiden ratkaiseminen on mielestäni osa suurempaa ketjua, jolla on erittäin laajat vaikutukset. 
Elämää on onneksi politiikan ja työn ulkopuolellakin ja siellä harrastukseni löytyvät erilaisen yhdistystoiminnan ympäriltä. Olen vuosia toiminut Lapinjärven BluesRock – yhdistyksen hallituksessa järjestäen erilaisia musiikkiin liittyviä pieniä ja isoja tapahtumia onneksi soittamatta itse mitään, olen järjestänyt SisuXtrail-polkujuoksua Lapinjärven Urheilijoiden hallituksen jäsenenä, Pop Up – yhdistyksen hallituksen jäsenenä toista kertaa Etno Pop – tapahtumaa, nuorisoseura Uf Framåtin hallituksessa yhtä ja toista pientä ja isompaa kotiseutuun liittyvää ja lisäksi olen paikallisen Punaisen Ristin varapuheenjohtaja. Jotta ei ole tylsää luppoaikaa, niin osallistun erilaisiin avustustoimiin, jos kyseessä on esimerkiksi vakava elämänkriisi jollekin kuntalaiselle.
Turvapaikanhakijoiden asioissa olin mukana organisoimassa nk. Loviisan tytöt – mielenosoitusta ja toimin edelleen aktiivisesti tämän tiimoilla tukiryhmässä. Koen, että valtava epäkohta on olemassa ja kotouttamisessa on valtakunnallisesti epäonnistuttu. Tälle voi tehdä niin paljon, jotta ihmisen ei tarvitsisi odottaa vuosia. Pienten kaupunkien väestökatoon ratkaisulla olisi todella suuri merkitys.
Kaikkein tärkein asia elämässäni on teini-ikäinen tyttäreni, joka ystävineen pitää minut vankasti kiinni tässä päivässä milloin opastaen ja milloin huokaillen. Viimeiseksi olen ”crazy cat lady” ja kolmen kissan emäntä. Kotiimme ei nyt mahdu koiraa, mutta aikani kuluksi saatan etsiä rescue-koirille koteja.
Vaikka arkeni kuulostaa aktiiviselta, niin sinne mahtuu lisää. Monen yhdistyksen osalta toiminta ei ole niin isoa, että se veisi kohtuuttomasti aikaa. Koen, että nyt on aika hakea puoluevaltuuskuntaan. Loviisan seudulta ei ole ollut kukaan pitkään aikaan tehtävässä ja uskon, että olisin oiva vaihtoehto.

 

Joonas Lyytinen 

Olen 43-v. helsinkiläinen tietojärjestelmäasiantuntija ja liiketoiminnan kehitysjohtaja. 

Lähdin politiikkaan vuonna 2010, koska haluan olla rakentamassa sellaista Suomea, jossa on tilaa kaikille suomalaisille ihonväristä, etnisestä alkuperästä tai muusta huolimatta. Olen ollut kahdesti ehdolla kuntavaaleissa ja kuulunut Helsingissä liikuntalautakuntaan ja -jaostoon, tietotekniikkajaostoon ja digitalisaatiotoimikuntaan. Tällä hetkellä olen varavaltuutettu ja  Mäkelänrinteen uintikeskuksen hallitukseen jäsen. Puoluevaltuuskunnassa olen toiminut nyt kaksi vuotta eli haen jatkokautta. Muita luottamustoimiani ovat mm. Adoptioperheet ry:n hallitus ja Suomen miekkailu- ja 5-otteluliiton varapuheenjohtajuus.

Mielestäni puolueen keskeisen tavoitteen tulee olla murtautuminen lopullisesti yhdeksi maan suurista puolueista. Vihreiden pitää tarjota vaihtoehto, jossa syrjäytymistä torjutaan panostamalla koulutukseen ja ennaltaehkäisevään työhön.  Haluan, että päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon eikä asiantuntijoita sivuuteta "kaiken maailman dosentteina”. 

Käsillä on nyt viimeiset hetket ymmärtää, ettei aikamme suurin uhka ole terrorismi, turvapaikanhakijat tai edes nouseva kansallismielisyys vaan ilmastonmuutos. 

http://lyytinen.fi 

 

Annukka Majanto 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen Olen 42-vuotias kolmen lapsen äiti Vantaalta ja haen Korso-Koivukylän vihreiden asettamana jatkoa jäsenyydelleni puoluevaltuuskunnassa. Olen toiminut kuluvan kauden Hanna-Leena Laitisen varajäsenenä ja yhteistyömme on ollut sujuvaa ja saumatonta.

Jotta puolueen viralliset linjaukset ovat vakuuttavia, vaikuttavia ja huomioivat mahdollisimman laajalla kirjolla yhteiskuntamme jäseniä, on myös puoluevaltuuskunnan jäsenten taustoissa ja painopisteissä tärkeää näkyä yhteiskunnan eri osa-alueet laajasti. Kuluneen kauden jäsenistössä onkin löytynyt vankkaa osaamista niin ympäristön, koulutuksen, tasa-arvon kuin taloudenkin saralta. Me olemme tuoneet esiin ennen kaikkea lasten näkökulmaa eri kysymyksissä. Meidän jokaisen hyvinvointi, kuten maapallomme elinkelpoisuuden säilyminenkin, riippuu siitä, millaisia lapsia me kasvatamme tänä päivänä. Siksi erityisesti lapset ja heidän oikeutensa ovat itselleni olleet ensiarvoisen tärkeitä valtuuskuntatyöskentelyssä. Lasten lisäksi kannan suurta huolta myös muista haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä, esimerkiksi pitkäaikais- ja harvinaissairaat, jotka jäävät liian usein poliittisessa keskustelussa huomiotta.

Tulevalla hallituskaudella eteen nousee useita kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämään ja arkeen vaikuttavia suuria uudistustarpeita, mm. sosiaali- ja terveys-, sosiaaliturva- ja perhevapaauudistus. Haluan olla valtuuskunnassa varmistamassa, että näitä uudistuksia tehdään heikoimmassa asemassa olevat aidosti huomioiden ja päätösten vaikutukset arvioiden.

Tehtävään minulla on tarjota erityisesti elämänkokemukseni sekä elämänmyönteinen ja aktiivinen asenteeni. Olen entinen mielenterveyskuntoutuja ja tiedän kokemuksesta, miten tärkeää on varhainen puuttuminen ja avun saaminen sekä kuulluksi ja nähdyksi tuleminen elämän kolhiessa. Olen aktiivinen toimija ja nähdessäni epäoikeudenmukaisuutta ympärilläni, pyrin puuttumaan siihen, oli kyse sitten turvapaikanhakijoiden auttamisesta, sisäilmasta oireilevien lasten opetuksen järjestämisestä, vaalikontilla päivystämisestä jne.
Tällä hetkellä olen Vantaan Vihreiden hallituksen jäsen sekä Korso-Koivukylän Vihreiden hallituksen varajäsen. Lisäksi olen varavaltuutettu sekä Vantaan sisäilma-asioiden neuvottelukunnan 2.varapuheenjohtaja. Olen myös aktiivinen vanhempainyhdistystoimija ja Vanvaryn hallituksen jäsen. Valtakunnallisesti vaikutan myös viiden äidin Vihaiset äidit – ryhmässä, joka nimestään huolimatta tekee maltillista sekä yhteistyöhön perustuvaa vaikuttamistyötä sisäilmasta oireilevien lasten oikeuksien toteutumiseksi.

Olen koulutukseltani taloushallinnon tradenomi ja tällä hetkellä puolivuotiaan kuopuksen kanssa vanhempainvapaalla työstäni Controllerina päivittäistavaratukussa. Politiikassa minulle on tärkeää syrjäytymisen sekä ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ja kaikkein heikoimpien puolustaminen, mutta työkokemukseni ansiosta ymmärrän myös taloudellisten resurssien rajallisuuden ja niiden tuomat haasteet.

 

Senni Martikainen 

Olen 22-vuotias opiskelija ja vihreä aktiivi Iisalmesta. Savo-Karjalan Vihreät esittävät minua puoluevaltuuskunnan jäseneksi. Toimin kotikaupungissani Iisalmessa kaupunginvaltuutettuna ja tarkastuslautakunnan jäsenenä. Lisäksi olen Ylä-Savon Vihreiden hallituksessa varsinaisena jäsenenä ja Savo-Karjalan piirihallituksessa varajäsenenä. Politiikan ulkopuolella olen toiminut Hallat ry:n koulutuspoliittisena vastaavana ja nuorisoneuvoston puheenjohtajana.

Olen ollut aktiivisesti ja tiivisti mukana rakentamassa vihreää liikettä neljä vuotta. Sekä paikallisessa että alueellisessa toiminnassa saamani kokemus antaa loistavan mandaatin edustaa erityisesti niitä alueita, joissa vihreä liike on kasvamassa. Oma asiantuntemukseni keskittyy siihen, miten Vihreistä rakennetaan koko Suomen yleispuolue. Erityisesti koulutuspolitiikka on minulle tärkeä politiikan osa-alue.

Olen avoin, rohkea ja keskusteleva ryhmäpelaaja, jolle Vihreät on kuin toinen perhe. Olen käytettävissä puoluevaltuuskunnan aktiiviseksi ja osallistuvaksi jäseneksi, jolta löytyy tuoreita ideoita ja intoa! Tutustu minuun Facebookissa https://facebook.com/sennikainen/ tai Instagramissa @senni.martikainen. 

Riku Merikoski 

Olen Riku Merikoski, 33-vuotias energiatekniikan diplomi-insinööri Vantaalta. Olen toiminut pitkään Pirkkalan kunnanvaltuutettuna ja lukuisissa muissakin luottamustehtävissä ennen muuttoani pääkaupunkiseudulle. Nykyään toimin Tieteen ja teknologian Vihreiden eli Viitteen hallituksessa, ja Viite myös esittää minua puoluevaltuuskunnan jäseneksi. Työkseni analysoin energiamarkkinoiden pitkän aikavälin kehitystä, ja minulla on erittäin vahva käsitys esimerkiksi Suomen energiaverotuksesta ja koko Euroopan energiantuotannon ja päästöjen kehityksestä, mistä olisi varmasti hyötyä myös puoluevaltuuskunnassa.

Teemu Meronen 

Olen toiminut puoluehallituksessa vuosina 2015-2019 ja Viitteen puheenjohtajana vuosina 2016-2018. Olen lisäksi mm. toiminut poliittisen ohjelman työryhmässä ja aiemmin esimerkiksi taloustyöryhmässä, sekä ilmastotyöryhmässä ja lukuisissa muissa vihreissä luottamustoimissa.

Olen ammatiltani palvelupäällikkö ja konsultti IT-alalla. Koulutukseltani olen maisteri ympäristö- ja energia-alalta Vrije Universiteit Amsterdamista ja DI Aalto-yliopistosta.

Osaamisalueitani on ilmasto- ja energiapolitiikka, digitalisaatio sekä talouspolitiikka.

Meillä on mielenkiintoinen tilanne edessä, kun puolueessa vaihtuu muun johdon lisäksi myös puheenjohtaja sekä puoluesihteeri. Eduskuntavaalivoiton myötä meillä on myös parempi rahoitustilanne kuin koskaan aiemmin. Organisaatiomme siis uudistuu täysin ja kasvaa toden teolla. 

Annan mielelläni oman kokemukseni ja osaamiseni uuden puoluevaltuuskunnan käyttöön.

Arto Mieskolainen

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Hyvät ystävät,

Olen 38-vuotias tuore yrittäjä sekä markkinoinnin, liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen suunnittelun ammattilainen Vantaan Kivistöstä. Haen mandaattianne edustaa meitä kaikkia Vihreän Liiton puoluevaltuuskunnassa tulevalla kaudella.

Vihreissä olen ollut jäsenenä kohta jo kymmenen vuotta, sillä minä uskon siihen yhteiskuntaan jota me yhdessä olemme rakentamassa. Suomi, Eurooppa ja koko muu maailma ovat lähitulevaisuudessa suurten ja kipeiden muutosten edessä, eikä vain pelkästään johtuen ilmastomuutoksesta. Näissä muutoksissa pärjäävät ne yhteiskunnat, joissa tiekartta tulevaisuuteen on kunnossa. Suomessa Vihreä tiekartta on realistisin sekä kaikin puolin kestävin.

Puoluevaltuuskunnassa käytetään todellista valtaa politiikan tekemisessä, ja siellä tarvitaan kykyä nähdä laajoja kokonaisuuksia seurannaissuhteineen sekä kykyä yhteistyöhön ja vastuunkantoon. Näitä kaikkia minulla on. Tiedostan myös rajalliset kykyni tietää nykypäivän kompleksisista asioista kaikkea, ja siksi nopea oppimiskykyni auttaa näiden kokonaisuuksien jäsentämisessä. Suhtaudun suurella nöyryydellä Vihreän politiikan tekoon, sillä yhteisten asioiden edistäminen on minulle kunnia-asia.

Kaiken poliittisen toiminnan ainoa tarkoitus on mielestäni varmistaa, että tämä pallo jää tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kun mitä se oli omana aikanamme. Eikä pelkästään ilmaston osalta, vaan myös ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden sekä turvallisen arjen osalta. Tämä vaatii Vihreän viestin kirkastamista ja terävöittämistä vielä entisestään, jotta pääsemme siihen rooliin yhteiskunnallisessa keskustelussa, jota tulevaisuuden pelastaminen vaatii.

Mukanani tuon rohkeutta, yhteistyökykyä, näkemystä sekä tietoa päätöksentekoon. Näillä olen pärjännyt jo toistakymmentä vuotta erilaisissa luottamustoimissa milloin suuren taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan roolissa tai vapaaehtoisena kenttätyön johtajana Thaimaalaisessa merikilpikonnien suojeluprojektissa, tai nyt viimeisimpinä Länsi-Vantaan Vihreiden sekä Vantaan Vihreiden hallituksissa. Lisäksi ammatillisen osaamiseni kautta kykenen tuomaan näkemystä esimerkiksi siihen, miten puolueen jäsenmäärä saataisiin vastaamaan enemmän yhteiskunnallista tilausta. Itselleni tärkeitä teemoja ovat Vihreä yrittäjyys ja pienyrittäjien asema (0-10 työntekijää), työperäinen maahanmuutto, vähemmistöjen oikeudet, yhdenvertaisuus- sekä talousasiat. 

Jotta me voimme tehdä tästä maailmasta paremman paikan, meidän pitää osata myös kertoa tästä upeasta työstämme muille suomalaisille - sekä puolueena että yksilöinä. 

Pyydän, että autatte minua tässä työssä äänellänne.

Kunnioittaen teidän,

Arto Mieskolainen
Vantaan Vihreät ry, Hallituksen jäsen
Länsi-Vantaan Vihreät ry, Hallituksen jäsen

Email: arto.mieskolainen@vantaanvihreat.fi
Skype: arto.mieskolainen
Facebook: https://www.facebook.com/ArtoMVantaanVihreat 
Instagram: https://www.instagram.com/artomieskolainen_vihreat/"

Niko Mikkonen

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Olen kohta 38-vuotias kahden lapsen isä Lohjalta, ja koulutukseltani olen yo-kartoittaja eli maanmittaaja sekä ylioppilas. Maanmittausinsinöörin paperit ovat tällä hetkellä ”haussa”, koulunpenkkiä varmasti tulee vielä kulutettua jokunen tovi tulevien vuosien aikana, työn ja harrastusten ohessa.
Ilmoitin yhdistyksemme kevätkokouksessa olevani halukas asettumaan ehdolle Vihreiden puoluevaltuuskuntaan tulevalle kaudelle. Huolimatta lyhyestä ajastani Vihreiden jäsenenä ja aktiivina (jäseneksi liityin vuonna 2018 ja paikallisyhdistyksen hallitukseen minut valittiin kuluvalle vuodelle) uskalsin kuitenkin asettua ehdolle, sillä omaan pitkän kokemuksen niin puoluepolitiikasta (Vasemmistoliiton jäsenenä ja toiminnassa vuosina 2004-2018) kuin myös ammattiliiton valtuustotoiminnasta (Puuliiton valtuutettuna Uudeltamaalta 2005-2009).  Nimenomaan tuo kokemus valtuusto/valtuuskuntatyyppisestä työstä rohkaisi minua päätöksessäni asettua ehdolle.
Olen ennen kaikkea kiinnostunut olemaan mukana luomassa puolueen tulevaisuuden suuntaviivoja sekä vaikuttamassa sen ohjelmatyöhön. Uskon, että vahva taustani ammattiyhdistysliikkeessä toisi mukanaan myös työelämäkysymysten osaamista, jotka eivät ole ihan sitä perinteisintä Vihreiden ydinosaamista. Olen myös hiljalleen keski-ikäistyvänä miehenä ehkä hieman ”sivussa” ”perusvihreästä” profiilista, mutta luulen sen olevan enemmänkin etu. Puolueen kannattajakunnan tulisi olla mahdollisimman laaja, ja haluaisin osaltani olla sitä laajentamassa. Poliittiselta profiililtani kuulunen Vihreiden vasemmistolaisemmin ajattelevaan jäsenistöön.
Minulle tärkeitä arvoja ympäristökysymysten ohella ovat ihmisoikeudet, sivistys, pasifismi sekä vapaus ja tasa-arvo. Näitä arvoja haluan yhteiskunnassa puolustaa, ja antaa oman panokseni niiden toteutumisen eteen niin ohjelmatyössä kuin käytännön politiikassakin. Uskon vahvasti, että kaltaisellani ulospäinsuuntautuneella, yhteistyö- ja kommunikaatiokykyisellä sekä huumorin voimaan lujasti uskovalla ihmisellä on paljon annettavaa puoluevaltuuskunnan työhön.

Riina Mustonen 

Olen Riina Mustonen, Turun vihreiden, Turun vihreän kunnallisjärjestön ja Turun seudun vihreiden naisten hallitusten jäsen. Koulutukseltani olen tulevaisuudentutkimukseen ja talousmaantieteeseen erikoistunut KTM ja FM - maantieteilijä. Työurani on ollut enimmäkseen markkinatutkimuksen parissa. Perheeseeni kuuluvat mies ja kaksi lasta.

Olen ollut mukana vihreiden toiminnassa viime kuntavaaleista lähtien. Luottamustoimiani ovat mm. Turun rakennus- ja lupalautakunnan varajäsenyys sekä Kaskenlinnan sairaalan hallituksen jäsenyys. 
Koen erityisen tärkeinä varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyvät kysymykset, eriarvoisuuden torjunnan, yrittäjyyteen ja muuttuneeseen työelämään liittyvät kysymykset, tulevaisuuden teknologian kehittämisen sekä avoimen keskusteluilmapiirin mahdollistamisen.
 
Koen että vihreillä on paljon potentiaalia kasvaa entistä suuremmaksi koko Suomen puolueeksi. Haluan olla kehittämässä vihreitä yleispuolueeksi, joka toimii rakentavasti ympäristö- ja luontoarvojen mukaisia alkujuuriaan kunnioittaen. 

Jakke Mäkelä 

Olin viimeiset kaksi vuotta Viitteen edustajana valtuuskunnassa, ja haen nyt jatkoa. Olen 47-vuotias turkulainen fyysikko, ja työskentelen tällä hetkellä kaupungin joukkoliikenneprojektissa. Olin Viitteen varapuheenjohtaja 2016-2018. Viitteen liittomuotouduttua puheenjohdan nyt Varsinais-Suomen paikallisyhdistystämme. 

Valtuuskunta on  päätöksentekijä, mutta ennen muuta se on paikka jossa koko maan vihreät pääsevät säännöllisesti kokoontumaan ja poistamaan ennakkoluuloja toisiaan kohtaan. Vihreillä on inhorealistisesti sanottuna riski muodostua pääkaupunkiseudun nuorten ihmisten edunvalvojaksi, eräänlaiseksi käänteiskepuksi. Jos valtuuskunta toimii aktiivisesti koko maan yhteistyön eteen, se vähentää tätä riskiä. Tällaista jokseenkin näkymätöntä ja ehkä tylsääkin yhteistyötä olen viime kaudella harrastanut, ja toivon jatkavani vielä toisenkin kauden. 

Näkemyksiltäni olen pohjimmiltani perinteinen punavihreä hippi, mutta sitoudun tiukasti tutkittuun tietoon. Tässä huoneentauluni:  “Omaan elämäänsä liittyvissä asioissa itse kukin saa ajatella aivan mitä tahtoo.  Yhteisissä päätöksissä vahva tieteellinen todistusaineisto kuitenkin päihittää aina poliittisen ideologian, ja tieteellinen konsensus päihittää aina kaiken.”

Kirsi Naskali

Olen toiminut aktiivisesti Vihreissä vuodesta 2015 ja tällä hetkellä olen Lähevin varapuheenjohtaja. Haluan haaveilla suuria ja kunniainhimoisia visioita. Haluan olla osaltani tekemässä parempaa maailmaa ja vaikka olen kohtuullisen tuore vihreä, olen toiminut erilaisissa järjestöissä aktiivisesti vuosien ajan. Tällä hetkellä minua erityisesti kiinnostaa ruotia ja pohtia tavoitteiden, haaveiden ja realismin suhdetta, ja kuinka muokata niistä erinomaisia ohjelmapapereita. 

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, opettaja ja muotoilija. Olen myös valmentaja ja tämän vuoden aikana valmistua draamapedagogiksi. Työskentelen tällä hetkellä projektipäällikkönä hankkeessa, jossa kehitämme Stadin ammatti- ja aikuisopistossa uutta palvelua opiskelijoille, jotka eivät pärjää opinnoissaan. Nuorten syrjäytyminen kaikkine ilmiöineen ja koulutuksen maailma ovat olleet keskeisiä teemoja työelämässäni. Työskentelen ratkaisukeskeisellä työotteella ja uskoisin siitä olevan hyötyä myös valtuuskunnan jäsenenä. Olen erittäin yhteistyökykyinen, mutta tarvittaessa sinnikäs asioiden ajaja. 

Vihreät arvot kuvaavat hyvin omia arvojani, mutta nostaisin itselleni erityisen tärkeiksi teemoiksi, joihin haluaisin vaikuttaa, osallisuuden lisäämisen, eriarvoisuuden vähentämisen ja kulttuurin merkityksen huomioimisen (ja siis ihan arvona sinänsä, ei vain välineenä hyvinvointiin). 

Olen alun perin kuopiolainen, mutta muutin Helsinkiin jo 20 vuotta sitten. Perheeseeni kuuluu kohta 11-vuotias lapsi. Harrastan opiskelua ja kulttuuria (viime aikoina erityisesti teatteria ja kuvataiteita). 

Olisi kunnia edustaa Helsinkiä puoluevaltuuskunnassa! Kysyä saa, jos jokin jäi askarruttamaan! 
 

Johanna Niemi 

Olen ikivihreä. Olin ensimmäisen kerran aktiivinen vihreä, kun liimailin julisteita Helsingissä 1970-luvun lopussa. Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin pyöritin vihreää valtuustoryhmää pienessä kunnassa. Kolmannen kerran aktivoiduin eduskuntavaaliehdokkaaksi 2019. 

Minulle on tärkeintä se, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville. Ilmastonmuutoksen torjunta vaikuttaa kaikkeen politiikkaan. Samaan aikaan on pidettävä huolta siitä, että päätökset tehdään demokraattisesti ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. 

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on tärkeää. Sen vuoksi meidän on uudistettava sosiaaliturvaa, työelämää ja terveydenhoitoa. Vaalikentillä kansalaiset kertoivat huolensa siitä, että nykyinen työelämän ja sotun sääntely ei mahdollista järkevää huolenpitoa lähimmäisistä. Uudistaminen on aloitettava perhevapaista, jotka on voitava jakaa tasapuolisesti ja työpaikoilla sopien. 
Työni on Turun yliopistossa, jossa olen prosessioikeuden professori ja Minna Canth akatemiaprofessori. Olen tutkinut oikeudenkäyntejä, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, tasa-arvoa ja velkaantumisen sääntelyä, aina ihmisten oikeuksien näkökulmasta. https://www.utu.fi/fi/ihmiset/johanna-niemi

Vihreitä ajatuksiani: https://johannaniemi.wordpress.com/
Face ja twitter: @niemijoh 

Pekka Nyman 

Haen puoluevaltuuskunnan jäsenyyttä Lapin Vihreiden edustajaksi. Olen 54-vuotias talonrakennusinsinööri ja Lapin Vihreiden puheenjohtaja. Lisäksi olen Keski-Lapin Vihreiden puheenjohtaja ja Pelkosenniemen valtuuston jäsen ja varapuheenjohtaja. Toimin myös aktiivisena luonnonsuojelijana ja Suomen rakennustarkastusyhdistyksen hallituksessa.

Sydämen asiana ovat harvaan asuttujen alueiden asukkaiden oikeudet ja palvelut, vapaat ja puhtaat vedet sekä lintujen, majavien ja susien suojelu. Harvinaissairaiden asioista on omakohtaista osaamista.

Uuden hallitusohjelman mukaan MRL uudistus on parlamentaarinen tehtävä ja ammattilaisena minulla olisi annettavaa lain valmisteluun ja vihreiden linjauksiin asiassa.

Tuula Närvä

Olen Tuula Närvä, Vaasanseudun Vihreiden puheenjohtaja ja Vaasan vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja. Muita luottamustehtäviäni ovat jäsenyys Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, lisäksi olen yksi Vihreiden edustajista Folktingetissä.

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri ja työskentelen erikoissuunnittelijana sosiaalivakuutusalalla. Kotikieliäni ovat suomi ja ruotsi ja perheeseeni kuuluu puoliso sekä kolme kohta aikuista lasta, lisäksi kissatalolta meille muuttaneet lemmikkikisut Onni ja Minni.Minulle tärkeitä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjunta, yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus sekä turvaa antava ja mahdollistava sosiaaliturva eri elämäntilanteisiin.

 

Jasmi Qvick 

Toimin Pirkkalassa kunnanvaltuutettuna sekä kunnanhallituksen jäsenenä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri sekä luokanopettaja. Kasvatustieteitä ennen opiskelin yhteiskuntatieteiden maisteriksi keskittyen opinnoissa sosiaaliantropologiaan, naistutkimukseen, sosiaalipolitiikkaan sekä työelämätutkimukseen.

Työskentelen yrittäjänä mentaali- ja pt-valmennusta tarjoavassa hyvinvointialan yrityksessäni sekä opetan suomen kieltä ja toimin työelämävalmentajana maahanmuuttajille. Peruskoulumaailmasta minulla on kokemusta, kun työskentelin kolme vuotta jopo-luokan opettajana yläasteella.

Omaa erikoisalaani ovat nuoret, syrjäytymisen ehkäisy, perusopetus, sivistys, yrittäjyys, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, hyvinvointi, terveys, vapaus ja osallisuuteen kannustaminen sekä työelämä. Luonto ja sen hyvinvointi kuuluvat tärkeisiin arvoihini.

Periaatteeni on, että hyvävelikerhoja on nähty politiikassa tarpeeksi ja nyt tarvitaan raikasta, rohkeaa ja inhimillistä otetta vaikuttamiseen.

Minuun ja ajatuksiini pääsee tutustumaan paremmin blogissani www.honeymoonwithmyself.com, instagram-tililläni @jasmiqvick tai facebookissa www.facebook.com/jasmiqvick.

 

Pauliina Palo 

Olen Pauliina Palo Lahdesta ja Hämeen Vihreät Ry esittää minua puoluevaltuuskuntaan.

Olen 48- vuotias maatalousyrittäjä, luomuviljelijä, kahden lapsen äiti. Olen ollut mukana vihreässä politiikassa viime kunnallisvaaleista asti. Kuulun Lahden Vihreiden ja Hämeen Vihreiden Naisten hallitukseen ja olen Vihreiden Hämeen piirin hallituksessa varalla. Kuulun Lahden Työn Paikka Oy:n hallitukseen sekä Hämeen Poliisiasiain neuvottelukuntaan. Lisäksi olen jäsen Lahden seurakuntayhtymän kirkkovaltuustossa ja kiinteistötoimikunnassa sekä Joutjärven seurakunnan seurakuntaneuvostossa.

Maatalouspolitiikka ja luomuviljelyn ympäristönäkökohdat ovat läheisiä, varsinkin kun maataloustuille on muutospaineita. Koulutukseni, työkokemukseni ja lähes viidenkymmenen vuoden elämänkokemukseni kautta tunnen valtavasti erilaisia ihmisiä eri sosioekonomisista ryhmistä ja monipuolisesti eri ammattialojen edustajia.

Tavoitteenani on saada ihmiset kiinnostumaan politiikasta ja ymmärtämään sen vaikutusmahdollisuudet. Luomuviljelyn saattaminen kaikille viljelijöille mahdolliseksi ja mielekkääksi on mielestäni ratkaisu maatalouden aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Kotimainen (luomu)ruoka ja elintarviketuotanto, kestävä kehitys ja energiapolitiikka ovat erityisen kiinnostukseni kohteita. Vihreät on edelleen kaupunkipuolue ja mielestäni puoleen kasvumahdollisuudet ovat maaseudulla.

Lisää minusta www.pauliinapalo.fi

Petri Parrukoski 

Petri Parrukoski, ehdolla puoluevaltuuskuntaan Vuosaaren Vihreiden esittämänä.

Olen 64-vuotias eläkeläinen. Työskentelin pitkään Helsingin kaupungin palveluksessa ja suurimman osan siitä terveyskeskuksessa. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri. 
Vihreissä olen toiminut aktiivisesti koko 2000-luvun, mm. Itä-Helsingin Vihreiden hallituksen jäsenenä ja taloudenhoitajana 2001–04, Vuosaaren Vihreiden hallitusten jäsenenä ja taloudenhoitajana 2004–11 ja 2019 sekä Vuosaaren Vihreiden puheenjohtajana 2012–13. Puoluevaltuuskunnassa olen ollut varajäsenenä vuosina 2011-15.

Osaamiseni on laaja-alaista politiikan eri aloilla, mikä antaa hyvät valmiudet puoluevaltuuskunnan tärkeimpään tehtävään, ohjelmatyöhön. Itselleni tärkeimpinä politiikan alueina koen ympäristöasiat, ihmisoikeudet ja demokratian kehittämisen. Aikaisemman työni perusteella minulla on hyvää asiantuntemusta kuntien toiminnasta ja sote-asioista

Haluan puoluevaltuuskunnassa vaikuttaa erityisesti puolueen ohjelmatyöhön. Puolueen ohjelmatuotanto on nykyisellään kiitettävän laajaa, monipuolista ja laadukasta, mikä on säilytettävä. On kiinnitettävä huomiota ajantasaisuuteen. On myös tärkeää, että puolueen profiilia kehitetään suuntaan, joka puhuttelee mahdollisimman monia.
 

Sanna-Kaisa Patjas 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Olen Sanna-Kaisa Patjas, Hyvinkään Vihreät ry:n nimeämä ehdokas puoluevaltuuskuntaan. Iältäni olen 46-vuotias, nykyisin eläkkeellä oleva sairaanhoitaja. Olen lähtöisin Lapista porotilalta ja luonto on syvällä sydämessäni. Tärkeimmät arvoni toiminnassani ovat tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus.

Toimin Hyvinkään Vihreät ry:n varapuheenjohtajana, Vihreiden Vaivaisten hallituksen jäsenenä, Hyvinkään kaupunginvaltuuston toisena varapuheenjohtajana ja osallistun kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksiin.  Lisäksi toimin kaupunkimme useissa muissa luottamustehtävissä kuten vammaisneuvoston puheenjohtajana.  

Minulla on vahva järjestöasiantuntijuus työskenneltyäni SPR:n järjestötyöntekijänä piiritoimistossa sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa. Olen toiminut Heta-liiton puheenjohtajana, jonka kautta minulla on vahva vammaispolitiikan asiantuntijuus. Toimin aktiivisesti Invalidiliiton valtuustossa ja sen eri työryhmissä.  Haluan tuoda puoluevaltuuskuntaan tietotaitoni mm. liikuntarajoitteista, esteettömyydestä sekä ympäristön turvallisesta, monipuolisesta ja luontoystävällisestä infrastrutuurista.

 

​Krista Petäjäjärvi

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Olen läänintaiteilija Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisessa asiantuntijavirastossa Taiteen edistämiskeskuksessa. Erityisaluettani on taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen ja yhteiskunnallinen kehittäminen luovuuden kautta (esim. osana kaupunkisuunnittelua, ilmastonmuutoksen ratkaisuja, innovaatiotoimintaa ja elinvoimaa). Haluaisin tuoda tätä näkemyksellisyyttä ja osaamista laajemmin Vihreän liiton hyväksi!

Kotikunnassani Kirkkonummella olen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen ja vapaa-aikajaoston varajäsen. Valtuustoryhmässä olen aktiivinen toimija ja sen varapuheenjohtaja. Luonteeltani olen dynaaminen, dialoginen kehittäjä, ja kiinnostunut laaja-alaisesti yhteiskunnan eri alueista. Poliittiseen toimintaan olen lähtenyt viime kuntavaaleissa mukaan halusta vaikuttaa lähiympäristööni ja ymmärtää, miten yhteiskuntamme rakentuu ja miten sen tulevaisuuteen vaikutetaan. 

Toivon varajäsenen paikkaa valtuuskunnassa.  Paikka olisi minulle tärkeä myös opinpaikkana; olen innokas ymmärtämään lisää puoluetoiminnasta. Kiitos jos otatte minut huomioon täyttäessänne puoluevaltuuston varapaikkoja.

​Leni Pispala

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Olen 49-vuotias kuntapolitiikan työmyyrä Nurmijärveltä. Olen toisen kauden kunnanvaltuutettu; tällä hetkellä myös kunnanhallituksen, konsernijaoston ja vammaisneuvoston jäsen sekä kunnanhallituksen edustaja sivistyslautakunnassa. Toimin kolmatta vuotta Nurmijärven Vihreiden puheenjohtajana ja olen myös valtuustoryhmämme varapuheenjohtaja. Lisäksi olen Nurmijärven Kehitysvammaisten Tukiliiton hallituksen jäsen sekä kirkkovaltuutettu.

Poliittisen urani kehitys Nurmijärvellä on ollut varsin nousujohteinen. Viime kuntavaaleissa sain koko kunnassa kolmanneksi eniten ääniä heti silloisten kansanedustajien Outi Mäkelän ja Matti Vanhasen jälkeen. Olen tehnyt aktiivista ja näkyvää politiikkaa vaikka, Vihreän politiikan teko, ja vielä naisena, ei varsin vanhakantaisessa kunnassa ole ollut aina helppoa. 
Uskallan sanoa saavuttaneeni kunnon jalansijan ja arvostuksen Nurmijärven kuntapolitiikassa, myös muiden puolueen edustajilta. Olen ollut myös Uudenmaan Vihreiden hallituksen jäsen vuosina 2016-2018 sekä olen tällä hetkellä Vihreiden koulutuspoliittisen työryhmän jäsen.

Olen pohjakoulutukseltani lastentarhanopettaja ja sittemmin kouluttautunut erityisopettajaksi. Tällä hetkellä työskentelen vaikeimmin vammaisten parissa erityisluokanopettajana. Myös perheeseeni kuuluu vaikeasti kehitysvammainen tytär. Näiden taustojen vuoksi varhaiskasvatus-, koulutus- ja vammaispoliittiset asiat ovat syvintä osaamisaluettani ja sydäntäni lähellä. Koulutukselliseen tasa-arvo ja vammaisten oikeuksiin liittyvät asiat ovat alun perin syy, miksi lähdin mukaan politiikkaan.

Halu päästä vaikuttamaan edellä mainittuihin asioihin isommalla foorumilla on suuri. Uskallan sanoa omaavani sellaista asiantuntijuutta, jota olisi tarve jakaa eteenpäin ja hyödyntää vihreiden poliittisten ohjelmien ja julkaisujen teossa. Työni ja yksityiselämäni kautta olen törmännyt epäkohtiin ja virheellisiin laintulkintoihin, jotka ovat jopa vaaraksi kehitysvammaisille ihmisille. Ilman todellista kokemusta ja tietämystä näitä asioita ei voi ymmärtää. 
Ehdokkuus kevään eduskuntavaaleissa osoitti, hyvästä äänisaaliista huolimatta, kuinka vaikeaa Uudenmaan vaalipiirin pienemmistä kunnista on ponnistaa poliittisella uralla eteenpäin. Puoluevaltuuskunnan jäsenyys olisi siis minulle sekä paikka antaa osaamistani koko puolueen yhteiseksi hyväksi että mahdollisuus luoda poliittista uraa.

Olen määrätietoinen ja aikaansaava sekä sosiaalinen ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava. 😊. Uskon, että kokemuksestani ja tietämyksestäni olisi hyötyä puoluevaltuuskunnassa ja olisin siellä hyödyksi ja eduksi myös Uudenmaan Vihreille. Nurmijärven Vihreät kevätkokouksessaan antoi suosituksensa ja kannustuksensa puoluevaltuuskuntaan hakemiselle.

Toivon myönteistä suhtautumista hakemukseeni puoluevaltuuskunnan jäseneksi.
 

Suvi Pulkkinen 

Haen valtuuskunnan jäseneksi, sillä haluan olla vaikuttamassa siihen, miten puolueemme kasvaa, kehittyy, ja ottaa itselleen vielä vieraampia politiikan osa-alueita haltuun. Toivon, että kehitymme entistä vahvemmaksi puolueeksi, joka hyödyntää päätöksenteossaan kenttänsä laaja-alaista asiantuntemusta sekä tutkittua tietoa, ja joka tarjoaa myös jäsenilleen yhteisön, jossa on helppo vaikuttaa ja olla osana.

Toimin Helsingin vihreiden varapuheenjohtajana sekä puolueen koulutuspoliittisessa työryhmässä. Työkseni teen koulutuspoliittista vaikuttamistyötä OAJ:ssä. Politiikkapapereiden kirjoittaminen, poliittisen strategian pohtiminen ja prosessikirjoittaminen on siis minulle varsin luontevaa hommaa! Erityisiä osaamisalueitani ovat koulutuspolitiikka, viestintä sekä työelämään ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Samalla kun otamme haltuun uusia politiikan osa-alueita, on meidän politiikan ytimessä oltava jatkossakin ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja sivistysyhteiskunnan vahvistaminen.

Olisin todella motivoitunut toimimaan puoluevaltuuskunnan jäsenenä, ja uskon, että minulla olisi tehtävään paljon annettavaa. 

 

Leena Rantasalo 

Olen 56-vuotias nainen, asun Munkkivuoressa ja osallistun aktiivisesti Vihreään toimintaan ”alueena Helsinki” (poikkeuksena eurovaalit). Aktivismi on ollut ja on osa minua – olen ollut mukana mm. Prosenttiliikkeessä, nälkälakossa Koijärven puolesta, Lepakkoluolaa valtaamassa, liikkeessä Framtiden i våra händer. Väliin mahtuu Inter Railit, opiskelu, pari ihanaa (nyt jo aikuista lasta) ja aktiivit vuodet koulujen johtokuntien & vanhempainyhdistysten jäsenenä.

Olen ollut Helsingin Vihreiden Naisten ja HeVin hallituksen jäsen, osallistunut kaksissa presidentin vaaleissa Haaviston kampanjaan, ollut Outi Alanko-Kahiluodon vaalipäällikkö eurovaaleissa 2014 ja kaksissa eduskuntavaaleissa (2015 ja 2019). Kokemusta yhteistyöstä muiden Vihreiden toimijoiden kanssa eri puolelta Suomea on paljon. Koulutuksena yo, msh, JET- tutkinto, Hewenet (The HEWENET is a cooperation project of Tallinn University of Technology Center for Executive Education and Aalto University School of Economics Small Business Center), Nepsy- valmentaja (neuropsykiatrinen).

Olen ollut ehdolla kuntavaaleissa kaksi kertaa. Ensimmäinen oli melko kokemattoman ihmisen pienellä rahalla tehty kampanja, jolloin sain kuitenkin omalla äänestysalueella hienon tuloksen (neljänneksi eniten ääniä kahden kokoomuslaisen ja Osmo Soininvaaran jälkeen), ko. vaalien jälkeen toimin kaupungin työllistämistoimikunnan toisena Vihreänä jäsenenä.  Toinen yritys jäi kesken jo alkuunsa, kun päädyin yllättäin leikkauspöydälle. Puoluevaltuuskunnassa olen ollut aikaisemmin varajäsenenä ja nyt siis toivon tulevani valituksi varsinaiseksi jäseneksi.
 
Teen työtä mielenterveyspuolella työnantajana Niemikotisäätiö vuodesta 1989, joka on Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Olen toiminut esimiehenä, prosessivastaavana ja työsuojeluvaltuutettuna. Toipumisorientaatio on työssäni viitekehyksenä. Sanat toivo. toimijuus, kohtaaminen, osallisuus sopivat mielestäni hyvin myös Vihreään politiikkaan 😊 Omista kokemuksista ja osaamisesta on syntynyt tarve pitää palvelujen käyttäjien asemaa esillä myös puolueessa. Perustin Helsingin Vihreiden ”kuka tahansa meistä”-ryhmän (Fb) ja kuulun fb- ryhmään ”Vihreät soten toimialalla”. Olen myös ottanut tavaksi pitää puoluekokouksessa ”kahden minuutin” puheenvuoron mielenterveydestä.
   
Koskaan ei ole kyse ”vain” mielenterveydestä. Mielenterveyspolitiikka on hyvinvoinnin edistämisen ohella talous-, työllisyys-, eläke-, säästö-, elinkeino-, turvallisuus-, sivistys-, perhe-, hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.  Ja ympäristöpolitiikkaa. Luonto, sen monimuotoisuus ja mahdollisuudet elää ja voida hyvin tulevaisuudessa, ovat kova motivaatio toimia. Tulevaisuutta tehdään nyt ja toivon, että voin olla osana oman puoleeni työtä.

 

Tiina Rosberg 

Olen koulutusalan ja tayv-asiantuntija Kotkasta. Koulutukseltani olen taloustieteiden maisteri ja opettaja. Informaatiotutkimuksen opinnot tein valmiiksi 2016 ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijan 40 op. ja HHJ-tutkinnon 2019. Lukio- ja peruskoulun opettajan ja rehtorin pätevyyden omaavana minulla on laaja kokemus sekä peruskoulusta että vapaasta sivistystyöstä ja luottamustehtävien kautta ammatillisesta koulutuksesta. Olen myös opettanut yliopistossa ja ammattikorkeassa.  

Tämänhetkiset kunnalliset luottamustehtäväni: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän ja  tytäryhtiön Primus High Tech Oy:n hallituksen jäsen, Kymenlaakson maakuntahallituksen varajäsen, Kotkan Energian hallitusneuvoston jäsen. Aikaisemmat: mm tarkastuslautakunnan, Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n hallituksen ja Kotkan Energian hallituksen jäsen. Valkealan kunnanvaltuutettu. 
Vihreät luottamustehtävät: Kotkan seudun Vihreät, pj 2015-, Kymenlaakson Vihreät Naiset pj -2018, Kaakkois-Suomen Vihreät pj 2003 ja piirihallituksen jäsen. Vihreät Naiset 2. vpj 2014-15 ja hallituksen jäsen viimeksi 2016. Puoluehallituksen jäsen 2003-2006.

Arvoni: Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, avoimuus, yhteistyö

 

Aki Saariaho 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

"Haen tällä hakemuksella puoluevaltuuskunnan varsinaisen jäsenen paikkaa.

Olen Aki Saariaho, yli 20 vuotta opettajana Espoossa toiminut intohimoinen yhdistys-, demokratia-, politiikka- ja kehitysaktiivi.

Olen tällä hetkellä Matinkylän-Olarin Vihreiden paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja toista kautta Espoon politiikassa Vihreiden edustajana (1. kaudella kulttuurilautakunnassa varsinaisena, 2. kaudella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa varajäsenenä).

Työssäni Pohjois-Tapiolan lukiossa vedän kestävän kehityksen ryhmää yhtenä opettajana opiskelijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä mm. Suomen Lionsien kanssa, Climate Leadership Coalitionin ja useiden yliopistojen yhteistyöhankkeissa. Viimeisimmät alkaneet hankkeet liittyvät monimuotoisuuteen Rapid Action Groupin kanssa sekä Nollapäästöpäivän pitäminen Omnia-ammattikorkeakoulun ja peruskoulujen kanssa. Lisäksi OROL- ja Climate University -hankkeet korkeakoulujen kanssa ovat osa yhteistyötämme.

Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa kohtaava haaste tällä hetkellä. Hiuksien halkominen siitä, mikä osa siitä on luonnollista kiertoa ja mikä osa ihmisen aiheuttamaa, on käytännön kannalta turhaa. Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen aiheuttamat tuhot pitää minimoida mahdollisuuksien rajoissa ja se työ pitää alkaa välittömästi. Ilman sitä mistään muusta, kuten talousvaikutuksista, puhuminen on turhaa. Olemme viemässä ihmiskunnalta kunnolliset elinedellytykset niin fyysisesti kuin moraalisesti, ellemme ala nopeasti toimiin.

Kesä 2018 ja sen jälkeen julkaistu IPCCn raportti olivat käänteentekeviä keskustelun luonteen muuttumisen kannalta. Vihreä diskurssi on viimein esillä paljon - tarvitsemme sen ylläpitämistä todellisten muutosten aikaansaamiseksi.

Ilmastonmuutos koskettaa meitä monella suunnalla: luonnon monimuotoisuus on uhattuna niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti; elinkelvottomaksi muuttuvat alueet maailmalla tarkoittavat eettistä keskustelua ihmisarvosta ja resurssien kohdentamisesta ennennäkemättömällä tavalla. Tähän eettiseen keskusteluun haluan vaikuttaa Vihreiden mandaatilla jatkossa puoluevaltuustossa. 

Viiteläisenä mielestäni ilmastonmuutos ja muut pirulliset ongelmat kuten tekoälyn etiikka ovat ratkaistavissa ennen kaikkea tieteen edistysaskelin ja ihmiskuntaa hyödyttävien teknologisten ratkaisujen avulla.
Opettajana minusta nuorien kasvattaminen ja kouluttaminen kestävään tulevaisuuteen on elintärkeää, mutta emme saa unohtaa kiireellisyyttä ratkaisuissa: aikuiset tekevät päätökset ja meidän vastuullamme on tehdä muutokset nyt. Emme voi siirtää nuorille ratkaisuja ilmastonmuutoksen suhteen tulevaisuuteen.

Puoluevaltuuskunnalla on vahvaa vaikutusta puolueen linjaan ja haluan olla mukana tekemässä maailmaa muuttavaa politiikassa Vihreissä.

Kerron mielelläni lisää sähköpostitse tai numerossa 050 363 2951.
- Aki Saariaho

Mitä sulimmin,"

Alan Salahzadeh

Olen geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija ja luennoitsija. Erityisosaamistani ovat ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset, islamilaisen maailman ilmiöt sekä terrorismi ja maahanmuuttoon liittyvät teemat.

Vedän omaa Menatto-ajatushautomoa ja konsultointiyritystä. Tekeillä oleva väitöskirjatutkimukseni käsittelee Lähi-idän geopoliittisia konflikteja. Olen kirjoittanut vuosien ajan kolumneja/blogia Iltalehdelle ja toimin analyytikkona mm. Voice of Americalle sekä kurdin- ja persiankielisille kanaville. Olen luennoinut mm. ulkoasianvaliokunnalle, eri poliittisille puolueille sekä osallistunut keskusteluun presidentin Kultarantakeskusteluissa. Parin vuoden ajan olen vastannut valtakunnallisen maanpuolustuskurssin Lähi-itää koskevasta katsauksesta. Olen toiminut neuvonantajana monille ministeriöille maahanmuuttajien integraatioon ja konfliktien ennaltaehkäisyyn liittyen. Aiempiin työnantajiini lukeutuvat mm. Ulko-ja Sisäasiainministeriöt ja Maanpuolustuskorkeakoulu.  

Olen luennoinut ja tehnyt paljon vaikuttamistyötä  jo ennen puolueeseen liittymistä. Nyt tavoitteeni on antaa panokseni turvallisen, vauraan, tasa-arvoisen ja kansainvälisen Suomen hyväksi.

Heikki Savola

Puoluehallituksen jäsen tai varajäsen, Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen.

Olen karkkilalainen kirja-alan yrittäjä, toimittaja ja vaikuttaja – mm. Karkkilan kaupunkikehittämisen neuvottelukunnan pitkäaikainen puheenjohtaja ja Karkkilan Kehittämisyhdistyksen perustaja.

Vihreiden toiminnassa olen ollut mukana taustalla vuosia, mutta näkyvästi vasta viime syksystä alkaen, kun Uudenmaan Vihreät valitsi minut kansanedustajaehdokkaakseen. Jäin kauas valinnasta, mutta Uudenmaan vaalipiirin kunnista Vihreiden kannatus kasvoi kaikkein eniten edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna Karkkilassa (+4,9 %-yks.) ja täällä Vihreiden äänimäärä yli kaksinkertaistui (ainoana kuntana Uudellamaalla).

Vihreiden työ perusturvan, koulutuksen ja ympäristönsuojelun hyväksi on lähellä sydäntäni, ja myös vuosi sitten valmistunut kulttuuripoliittinen ohjelma sanallistaa hyvin ajatuksiani kulttuurin merkityksestä yhteiskunnassa. Lisäksi edistän myös vihreää yrittäjyyttä, sillä Vihreät on yrittäjien keskuudessa toistaiseksi hiukan väärinymmärretty puolue. Siksi olen myös Vihreiden Yrittäjien jäsen.
Nyt kun elämäntilanteeni mahdollistaa aktiivisemman osallistumisen ja kun Karkkilan Vihreät minua ehdottaa, olen käytettävissä puolueeni luottamustehtäviin niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Peppi Seppälä 

Ammatti: Opiskelija
Aalto-yliopisto,

Luottamustoimet: Vihreiden nuorten liittohallituksen jäsen, Espoon Vihreiden hallituksen jäsen, Espoon tieteen ja teknologian hallituksen jäsen, Aaltovihreät puheenjohtaja, Espoon ympäristölautakunnan varajäsen

Opiskelen maisterivaiheessa Aalto-yliopistossa energiatekniikkaa. Olen erittäin kokenut järjestötoimija opiskelijaliikkeessä, kuin vihreissä.

Vihreät on ollut mulle aina se poliittinen koti, johon olen liittynyt kun täytin 15 vuotta. Olen päässyt viime vuosien aikana koko ajan syvemmälle vihreiden toimintaan ja koen että puoluevaltuuskunnassa toimiminen olisi looginen seuraava askel, jossa pääsisin hyödyntämään osaamistani vihreän liikkeen parhaaksi sekä pystyisin kartuttamaan omaa osaamistani. Olen aktiivinen tyyppi, joka haluaa tarttua uusiin haasteisiin ja olen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä tottunut argumentoimaan sekä ajamaan vihreitä arvoja kuten yhdenvertaisuutta ja vaikuttavia ympäristötekoja. 

Koen, että pystyn opintojeni ansiosta tuomaan puolueen toimintaan osaamista energiatekniikasta, kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä. Näen, että nämä ovat yksiä tärkeimmistä teemoista seuraavalla hallituskaudella, jos haluamme todella torjua ilmastonmuutoksen. Siksi onkin olennaista, että vihreiltä löytyy osaamista sekä syvempää ymmärrystä näiltä aloilta, jotta osaamme vaatia vaikuttavia tekoja emmekä tyydy vain kosmeettisiin muutoksiin.

https://twitter.com/seppala_peppi
https://www.facebook.com/PeppiS/

 

Ville Sinnemäki 

Olen Ville Sinnemäki ja haen puoluevaltuuskuntaan Kallion seudun Vihreiden esittämänä. Olen ollut Vihreiden jäsen vuodesta 2011, ja toimin tällä hetkellä Helsingin Vihreiden hallituksen jäsenenä ja toista vuotta Kallion seudun Vihreiden hallituksessa. Aiemmin olen ollut mm. Vihreiden kulttuuripoliittisen työryhmän sihteeri 2016-2019, Helsingin kaupunginorkesterin johtokunnan varapj. 2013-2017 ja aktiivisesti mukana useissa vaalikampanjoissa. Olen koulutukseltani filosofian maisteri ja työskentelen pääsihteerinä Taideyliopiston ylioppilaskunnassa.

Haen valtuuskuntaan, koska haluan olla vaikuttamassa vihreän politiikan sisältöihin ja kehittää puolueen ohjelmatyötä. Ohjelmatyö on minulle myös tuttua: puolueen kulttuuripoliittisen työryhmän sihteerinä olin keskeisesti muovaamassa Vihreiden kulttuuripoliittista ohjelmaa ja kuntapoliittisia kulttuurikärkiä, ja työssäni poliittisten linjapaperien valmistelu ja strateginen pitkän tähtäimen suunnittelu on arkipäivää. Valtuuskunnan jäsenenä haluaisin myös olla edistämässä avointa ja toimijakenttää laajasti osallistavaa päätöksentekokulttuuria.Olisi valtavan innostavaa päästä tekemään töitä puolueen ohjelmatyön ytimessä ja uskon, että osaamisestani olisi puoluevaltuuskunnassa paljon hyötyä.

 

Laura Skaffari

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen.

Olen 43-vuotias oppilaanohjauksen lehtori Lohjalta. Olen kahden teini-ikää lähestyvän pojan äiti, joka viettää vapaa-aikaansa politiikan lisäksi joko metsässä tai lukemalla. Poliittista kokemusta olen kerryttänyt nyt kahden vuoden ajan toimimalla Lohjan kaupunginvaltuutettuna ja valtuuston toisena varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajan pestini päättyy kesäkuussa, joten kunnalliset luottamustoimeni vähenevät huomattavasti kaupunginhallituksen kokousten jäädessä pois kalenteristani. Jatkossa olen kaupunginvaltuutettu, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, Lohjan Liikuntakeskuksen hallituksen jäsen sekä Lohjan Vihreiden varapuheenjohtaja. Aikaa olisi nyt myös uusille haasteille, kuten puoluevaltuuskunnan jäsenyydelle.
Poliittista osaamistani kasvatin eduskuntavaalikampanjan aikaan toimimalla Jani Mélingin kampanjapäällikkönä. Tuo aika lisäsi tietouttani ja ymmärrystäni Vihreiden poliittisista linjauksista sekä tutustutti minut suureen joukkoon uusmaalaisia ehdokkaita tukijoukkoineen. Taival oli työllistävä, mutta aivan huikean opettavainen. Itselleni suurin merkitys oli sillä, että oma vihreän politiikan tuntemukseni ja osaamiseni laajeni rutkasti lukuisten oivallisten keskustelujen sekä luetun materiaalin ja koulutusten myötä. Tiedon lisääntyminen on vahvistanut haluani toimia Vihreissä entistä aktiivisemmin mukana, myös Lohjan ulkopuolella. Uskonkin, että näiden oppivuosien jälkeen minulla olisi annettavaa koko Uudenmaan, etenkin läntisen Uudenmaan hyväksi. Vihreän politiikan tuntemus, laajat verkostot sekä hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot luovat vahvan pohjan puoluevaltuuskunnassa toimimiselle."

 

 

Seppo Sorvari 

Ammatti: toimistosihteeri, Hiilineutraali kunta (Hinku) –koordinaattori/Raahen kaupunki

Nykyiset luottamustehtävät: varakaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsen, Oulun vaalipiirin vihreät ry:n hallituksen jäsen, puoluevaltuuskunnan jäsen 2017-19, toiminnantarkastajana SEY Raahe ry:ssä

Olen raahelainen 44-vuotias vihreä aktiivi, jolle politiikassa erityisesti mm. työvoimapolitiikka ja eläinsuojeluasiat ovat sydäntä lähellä.

Valtuuskunnan varapuheenjohtajan tehtävä on osaltaan varmistaa puoluevaltuuskunnan työn sujuvuus. Olen toiminut varapääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Näissä tehtävissä olen kehittänyt taitojani sekä kuuntelijana että ratkaisukeskeisenä aloitteentekijänä. Ratkaisukeskeisyys ja kyky tehdä nopeitakin johtopäätöksiä on tärkeä, koska puheenjohtajiston on varmistettava toiminnan ja kokousten eteneminen nopeastikin eteentulevissa haastavissa kysymyksissä.

Puoluevaltuuskunnan työtä haluaisin viedä vielä askeleen osallistavammaksi, eli valtuuskunnan osallistuminen työskentelyyn kokousten välillä ja myös jäsenten kuuleminen, näitä toimintatapoja tulee vahvistaa.
 

Mikko Strahlendorff 

Länsi-Helsingin vihreät esittää minua valtuustoon ja haluaisin olla vara-valtuutettu. Olen ollut valtussa varsinaisena kauden 2015-17 ja varana 17-19. Länsi-Helsingin vihreiden hallituksessa olen ollut vuodesta 2012 pian kaikissa mahdollisissa rooleissa sihteeri, pj, vara-pj ja nyt taloudenhoitajana.

Työskentelen avaruusvirkamiehenä Ilmatieteen laitoksella, jossa toimin mm. Suomen edustajana EU:n Copernicus kaukokartoitusohjelmassa, Group on Earth Observation järjestössä ja Arktisen alueen ympäristöhavaintoaloitteessa SAON. Kaikenlaiset ja yhä enenevät määrät ympäristöseurantaa tapahtuu satelliiteista niin, että havaintodata ja näistä syntyviä mallinnusdatoja on kaikkien saatavilla. Ne voivat hyvin laajasti edistää tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, mutta niiden käyttö on vielä hyvin vähäistä. Voisin auttaa esim. LULUCF tai vastaavan tiedon arvioimisessa kaukokartoituksella.

Seuraavassa valtussa on odotettavissa paljon asiantuntijoiden kuulemista ja hallituksen tietoon pohjaavien päätöksien arviointia. Se innostaa minua!

 

Juha Tapiola 

 Olen 58 –vuotias varatuomari ja JHT-tilintarkastaja Asikkalasta. Työurani aloitin 1995 saamelaisvaltuuskunnan sihteerinä. Kunnansihteerinä toimin 1996 - 2000, ensin Savukoskella ja sen jälkeen Asikkalassa. Lahden kaupungin palveluksessa olen ollut vuodesta 2000 lähtien apulaiskaupunginreviisorina, rakennuslakimiehenä ja kaupunginreviisorina, jota virkaa olen hoitanut viimeiset 13 vuotta. Hallinto- ja talouskysymykset ovat koulutukseni ja työni kautta erityistä osaamisaluettani.

Toimin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana Asikkalassa sekä maakuntavaltuutettuna Päijät-Hämeen liitossa. Olin ehdokkaana vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja osaltani edistin vihreän kansanedustajan valintaa Hämeen vaalipiiristä kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

Äidinkieleni on saame ja tästä syystä vähemmistöjen aseman ja oikeuksien edistäminen ovat minulle tärkeitä. Vihreät ovat perinteisesti puolustaneet vähemmistöjen oikeuksia. Vähemmistönä olevan arkielämä on minulle tuttua, mistä olisi hyötyä vähemmistöpolitiikkaa tehtäessä.

Saamelaisen maailmankuvan mukaan ihminen ja luonto ovat yhtä. Tämä olisi hyvä ohjenuora päätöksentekijöille, koska ympäristönsuojelu ja etenkin ilmastonmuutoksen torjuminen ovat aikamme tärkeimpiä tehtäviä. Nykyisessä metsähallituslaissa ja kaivoslaissa luonnon kunnioitus on unohdettu, koska lyhytnäköisesti etusijalle on asetettu taloudelliset intressit.

Eva Tawasoli 

Olen Eva Tawasoli, vantaalainen terveydenhoitaja, kuntapoliitikko ja ihmisoikeusaktivisti. Toimin Vantaalla varavaltuutettuna sekä sote-lautakunnan jäsenenä, minkä lisäksi toimin mm. Vihreät naiset hallituksessa. Nykyisten luottamustehtävieni lisäksi olen toiminut mm. Amnestyn JokuRaja-verkoston jäsenenä sekä Suomen Sekulaarit maahanmuuttajat ry:n puheenjohtajana. Muutin kiintiöpakolaisena Suomeen kolmetoista vuotta sitten. Minulla on terveysalalta kolme tutkintoa, tunnen sote-alan työkentän laajasti ja työskentelen tällä hetkellä terveydenhoitajana vastaanottokeskuksessa.

Ammattini ja taustani vuoksi olen asiantuntija etenkin maahanmuutto- sekä sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Aiempien luottamustehtävieni pohjalta tasa-arvo ja ihmisoikeuskysymykset ovat minulle korkean prioriteetin kysymyksiä. Lisäksi haluan puoluevaltuuskunnassa vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan.

Ensisijaisena tavoitteenani puoluevaltuuskunnassa on jakaa asiantuntemustani edellä mainituissa asioissa, minkä lisäksi tarkoituksenani on syventää osaamistani myös muilla politiikan osa-alueilla.

Vihreät naiset esittää minut puoluevaltuuskunnan tehtävään.

Ajatuksiini voi tutustua laajemmin osoitteessa evatawasoli.fi.

Hannu Timonen 

Olen Hannu Timonen, sairaanhoitaja, toimin tällä hetkellä tiiminvetäjänä Keravan kaupungilla. 

Olen liittynyt Vihreisiin  2017 ja Kallion Seudun Vihreideiden jäsen, olin ehdolla kuntavaaleissa, jonka jälkeen olen toiminut pelastuslautakunnan, HeVi'n hallituksen jäsenenä. Lisäksi olen toiminnassa mukana aktiivisesti.

Haen puoluevaltuuskuntaan Etelä-Helsingin Vihreiden esittämänä.

Minulla on aikaisempaa kokemusta luottamus- ja johtotehtävistä, joista alla listaus.

- pelastuslautakunnan jäsen, 2017 - 
- hallituksen jäsen, 2018, HeVi
- Oppilaskunnan (edustajisto) pj 2015, Diakonia - ammattikorkeakoulu, O’Diako
- Oppilaskunnan (edustajisto) vpj 2014, Diakonia - AMK, O’Diako
- HOAS - valtuuskunnan edustaja 2014, O’Diako
- OPED- oppimisen edistämisen työryhmän opiskelijaedustaja, 2014-2015, O’Diako
- hallituksen jäsen, 2010-2014 Helsingin Vapaaehtoinen palokunta ry
- osaston johtaja, 2008-2012 Helsingin Vapaaehtoinen palokunta ry
- hälytysosaston johtoryhmän jäsen, 2009-2012, Helsingin Vapaaehtoinen palokunta ry
- osaston varajohtaja, 2007-2008 Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry
- palokunnan kalustontarkastaja, 2007-2009, Helsingin Vapaaehtoinen palokunta ry

Miksi haen puoluevaltuuskuntaan?
Toimiessani HeVi’n hallituksessa pääsin tutustumaan puoluevaltuuskunnan toimintaan, jolloin kiinnostukseni heräsi. Puoluevaltuuskunta on puolueemme keskeinen päättävä elin puoluekokousten välisenä aikana. 

Juuri käydyissä ek-vaaleissa täytimme edelliset tavoitteemme kannatuksen nousun ja paikkojen lisäyksen myötä. Olemme keskisuuri puolue.
Tulevassa kesän puoluekokouksessa valitsemme puolueelle uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Puoluevaltuuskunta tulee yhdessä puoluejohdon kanssa asettamaan puolueelle uudet tavoitteet. 

Uusien tavoitteiden tulee olla kunnianhimoiset ja tähdätä seuraavan askeleen ottamiseen eli puolueen hallitun kasvun jatkamiseen ja tähän tähtäävän työn tekemiseen. Meidän tulee tehdä työtä, jotta pystymme laajentamaan nykyistä kannattaja ja äänestäjäpohjaa, joka tekee puolueessamme entistä vahvemman yleispuolueen.

Haluan olla mukana rakentamassa ja viemässä puoluettamme eteenpäin. Haluan olla kentän äänen tuoja. Haluan tehdä yhteistyötä muiden Helsinkiläisten ja muiden piirien edustajien kanssa puoluevaltuuskunnassa. Uskon aikaisemmalla kokemuksellani luottamustoimista sekä ammatillisella kokemuksella ja näkemyksillä olevan käyttöä ja hyötyä puoluevaltuuskunnassa.
 

Ilona Toivanen 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen        

Olen 36-vuotias erityisopettaja ja toisen kauden valtuutettu Tuusulasta. Vihreiden jäsen olen ollut kymmenisen vuotta ja toiminut eri tasoilla niin valtakunnallisesti, piirin kuin paikallisyhdistyksenkin aktiivina, ensin keski-Suomessa ja sittemmin täällä Tuusulassa.

Olen ollut puoluevaltuuskunnan jäsen nyt neljä vuotta, ensin kaksi vuotta varajäsenenä ja sitten kaksi varsinaisena. Haen jatkoa varsinaiseksi jäseneksi vielä kahdeksi vuodeksi. 

Puoluevaltuuskunnassa olen nostanut keskusteluun etenkin lukutaitoon, yleisesti koulumaailmaan ja erityisesti ammatilliseen koulutukseen liittyviä asioita. Olen osallistunut kokouksiin säännöllisesti ja aktiivisesti. 

Tulevalla kaudella haluaisin kehittää ja olla aktiivisempi etenkin piirin sisäisessä yhteistyössä. Olin ehdolla eduskuntavaaleissa saaden listan 9.eniten ääniä, 2410 kappaletta. Tämä vakuutti minut siitä, että minun kannattaa jatkaa teemojeni kanssa aktiivisena politiikassa.

 

Aino Tuominen 

Aino Tuominen, DI, HSY:n ja HSL:n hallituksen varajäsen
www.ainotuominen.com
Toimin aktiivisesti mukana Vihreissä, sekä Viitteessä että Etevissä. Pidän tärkeänä, että Vihreät ajaa ilmastokriisin vaatimia sekä sukupuuttoaallon pysäyttämiseen tarvittavia toimenpiteitä ponnekkaasti ja tutkittuun tietoon perustuen. Eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen, liikenteen sekä energian tuotannon muuttaminen päästöttömiksi ovat näistä tärkeimmät toimenpiteen. 
On myös pysäytettävä yhteiskunnan jakaantuminen ja rasismi. On tärkeää, että kaikki kansalaiset pidetään mukana yhteisessä projektissa nimeltä Suomi. Liian moni koulutusta vaille jäävä nyt tippuu yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle. Koulutukseen ja tutkimukseen on siksi panostettava. Pyrin siihen, että yhä useampi suomalainen kokee Vihreät omaksi puolueekseen.
Olen toiminut pitkään diplomi-insinöörinä yrityselämässä niin ketterässä kasvavassa IT-yrityksessä kuin perinteisessä metsäteollisuudessa. Taustani olisi hyödyksi puolueen poliittisia linjoja määritettäessä. Meidän on saatava vietyä muutoksia läpi yhteiskunnassa. Sitä varten on tärkeää ymmärtää, miten näitä muutoksia on käytännössä mahdollista tehdä.
 

Ville Tynkkynen 

Olen 25-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja valtio-opin maisteriopiskelija Tampereen yliopistossa.

Toimin Tampereella varavaltuutettuna sekä varajäsenenä useammassa lautakunnassa. Tämän lisäksi olen jäsen Vihreiden nuorten talouspoliittisessa työryhmässä. Aiemmin olen toiminut Tampereen seudun vihreiden nuorten puheenjohtajana, Vihreiden nuorten koulutuspoliittisen työryhmän jäsenenä sekä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä.

Osaamisalueitani ovat erityisesti koulutus- ja talouspolitiikka, etenkin korkeakoulu- ja veropolitiikka. Minulle tärkeimmät arvot politiikassa ovat kestävyys, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja sivistys. Haluan tehdä politiikkaa, joka pitää kiinni ympäristön ja luonnon kantokyvyn rajoista, vähentää eriarvoisuutta ja perustuu tutkittuun tietoon.
Olen analyyttinen, empaattinen ja keskusteleva ihminen. Osaan hyvin tarkastella asioita useista näkökulmista ja sovittaa ristiriitaisiakin näkemyksiä yhteen. Minulla on myös kokemusta poliittisten ohjelmien laatimisesta. Tämän vuoksi koen, että minulla olisi paljon annettavaa puoluevaltuuskunnan jäsenenä.

Timofei Ulyanov 

Olen Timofei Ulyanov, Helsingin Vihreiden Nuorten varapuheenjohtaja ja ammatiltaan pelisuunnittelija. IT-alan lisäksi olen hyvin kartalla maailman, ja eteenkin EU:n politiikasta.

Haluan vaikuttaa valtuustossa samasta syystä josta liityin alunperin vihreisiin; Me teemme inhimillistä, mutta silti realistista, politiikkaa tehdäkseen maailmasta parempi kaikilla horisonteilla.

Koen että minun osaamisella olisi hyötyä valtuustossa eteenkin tulevalla kaudella. Digitalisaation potentiaali ja mahdolliset ongelmat ovat hyvin tuttuja työni ja koulutukseni kautta. Siihen liittyvä päätöstenteko vaati asiantuntemusta, jotta ratkaisut olisi aidosti toimivia, toisin kuin esimerkiksi kohuttu artikla 13 EU parlamentissa.

Seuraan EU politiikkaa hyvin aktiivisesti. monella eri tasolla, EU instituutioiden päätöstenteosta yksittäisten jäsenvaltioiden puolueasetelmiin. Vihreiden Eurovaalivoiton myötä meidän pitää yhä tarkemmin tiedostaa mitä unionissamme tapahtuu.

Puoluevaltuuskunnassa työskentely kuitenkin vaati muutakin kuin erikoisalojen tuntemista. Opin ja omaksun uusia poliittisia teemoja hyvin nopeasti, joka on valtuuskunnan toiminnassa keskeistä. Uskon että minun kommunikointitaidot ja korkea stressinsietokykyni myös auttaisivat toiminnassa.

Amu Urhonen 

Olen ehdolla puoluevaltuuskunnan jäseneksi. Olen ollut puoluevaltuuskunnan jäsen päättyvän kauden ja sitä ennen kaksi kautta puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja sekä niiden välissä puoluehallituksen varajäsen. Olen ollut niin Tampereen vihreiden kuin Vinonkin puheenjohtaja. Tällä hetkellä olen varavaltuutettu, Vihreiden vaivaisten puheenjohtaja, kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyösäätiö KIOSin puheenjohtaja ja kehitysmaiden vammaisia tukevan Abilis-säätiön varapuheenjohtaja. Asun perheineni Tampereella, toimin projektipäällikkönä historia-alan hankkeessa ja olen koulutukseltani teologi sekä seksuaalineuvoja. Vahvuuksiini kuuluvat vammaispolitiikka, sosiaali- ja terveyspolitiikka sekä kehitysyhteistyö. 

Inka Venetvaara 

Nimeni on Inka Venetvaara ja haen puoluevaltuuskunnan jäseneksi. Esittäjäjärjestönä toimii Helsingin vihreä seura.

Olen 35-vuotias yhteiskuntapolitiikan opiskelija ja kahden lapsen yksinhuoltaja Helsingistä. Olen kuluneena vuonna työskennellyt työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa Työelämä 2020 -hankkeessa työelämäkysymysten parissa. Tänä vuonna toimin Helsingin Vihreän seuran varapuheenjohtajana. Aiemmin olen toiminut mm. Vihreiden nuorten puheenjohtajana sekä puoluehallituksen jäsenenä. Olen työskennellyt useammassa vaalikampanjassa kampanjapäällikkönä, tänä keväänä olen ollut Fatim Diarran kampanjapäällikkönä sekä eduskunta- että eurovaalikampanjoissa.

Politiikassa tärkeimmät painopistealueeni liittyvät sosiaalipolitiikkaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Erityisesti tärkeänä koen miesten syrjäytymiseen liittyväy teemat. Näen, että oikeistoradikalismin nousu ja miesten syrjäytyminen ovat tulevien vuosien haastavimmat kysymykset, joihin myös meidän vihreiden tulee löytää uudenlaisia näkökulmia ja suhtautumistapoja.

Lisäksi erityisosaamisalueisiini kuuluvat nuoriso- ja työllisyyspolitiikan teemat. Olen ehtinyt pureutua vihreiden poliittisiin teemoihin ja niiden edistämiseen.

Ossi Vähäsarja 

Puoluevaltuuskunnan jäsen tai varajäsen

Olen Ossi Vähäsarja, 33-vuotias kaupunginvaltuutettu ikiporvoolainen Järvenpäästä. Työskentelen vastaavana ohjaajana lastensuojelun sijaishuollossa, ja olen koulutukseltani sosionomi (amk) ja kirkon nuorisotyönohjaaja. Harrastukseni ja intohimoni on musiikki. Olen myös monena kesänä tehnyt opiskelun ja työni ohessa rippikoulutyötä. Opinnoissani keskityin suurimmassa määrin nuorisotyöhön ja seksuaalisen ja sukupuolisen tasa-arvon edistämiseen.

Toimintani Vihreissä:
- varavaltuutettu 2012-2017
- kaupunginvaltuutettu 2017-> (154 ääntä, 3. eniten ääniä Järvenpään Vihreiden listalla)
- sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 2017-2018.
- Järvenpään hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta 2019 alkaen.
- Etevan yhtymähallituksen jäsen
- HUS hallituksen varajäsen
-Järvenpään Vihreät ry:n hallituksen jäsen vuosina 2013, 2014, 2018 ja huhtikuusta 2019 alkaen.
- Järvenpään Vihreät ry:n hallituksen puheenjohtaja 2016 ja 2017.
- Vihreiden puoluevaltuuskunnan varajäsen 2017-2019.

Poliittisia pääpainopisteitäni ovat osallisuuden ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri, tasa-arvo, hyvinvointi ja oikeudenmukaisuus. Vihreissä arvostan erityisesti tahtoa tehdä kestäviä päätöksiä tulevaisuuteen katsoen. Lisäksi olen aktiivisesti pitänyt esillä etenkin lautakunnissa kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia.

Minua kiinnostavia aiheita ovat politiikan selkokielistäminen ja kiinnostavuuden lisääminen. Vihreillä on vastuu tuoda päätöksenteko lähemmäs ihmisten arkea. Haluaisin, että kehittäisimme jäsenasioidemme hoitoa muun muassa uusien jäsenten hankinnassa. Myös kehitystä koko Suomen puolueeksi on tärkeää jatkaa.

Tällä hetkellä annan panokseni yhdistyksen someviestintään, ja mielessäni pyörii kirjoittaa jonkinlainen yhdistysaktiivin ABC madaltamaan kynnystä ja innoittamaan jäseniämme mukaan toimintaamme. Olen myös ideoinut ja käynnistänyt Järvenpään Vihreiden “valtuustokaljat”, jonka tarkoitus on houkutella valtuustoryhmämme toiminnasta ja paikallisista asioista kiinnostuneita tulemaan keskustelemaan rennossa ilmapiirissä kaupunginvaltuutettujen ja muiden aktiiviemme kanssa. Valtuustokaljat kokoontuu aina valtuustoryhmän kokouksen jälkeen ennen kaupunginvaltuuston kokousta.

Työntekijänä koen olevani parhaimmillani tiimin toimivuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Haluan aina kuunnella tarkkaan mahdollisimman kattavasti kaikkien mielipiteet ennen kuin muodostan omaa kantaani, ja pyrin myös aktiivisesti yhteensovittamaan eri näkemyksiä, ja luomaan yhteisymmärrystä eri näkökulmien kesken. Nyt on siis tarjolla laadukas tsemppari, johon harvoin joutuu pettymään!

Minna Wikström 

Olen Minna Wikström, Vihreät Naiset ry:n ehdokas puoluevaltuuskunnan jäseneksi. Olen 41-vuotias vihreä feministi, urbaani maalaistyttö ja Helsingin Vihreät Naiset ry:n hallituksen sihteeri. Vihreässä yhdistystoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2015. Lisäksi toimin puheenjohtajana Lapsettomien yhdistys Simpukassa.

Ammatiltani olen viestintäpäällikkö kaupan alalla, jota on edeltänyt pitkä ura liike-elämän palveluiden markkinoinnissa ja korkeakoulujen kansainvälisten suhteiden parissa. Työelämässä vahvuuksiani ovat muutosten läpivieminen, kyky luoda laaja-alaisia näkemyksiä ja rohkeus pistää itsensä likoon – taitoja, joista on hyötyä valtuuskunnassa. 

Minua keskeisesti ohjaava ajatus on ilmastonmuutoksen torjuminen. Mikäli epäonnistumme siinä, voimme unohtaa hyvinvointiyhteiskunnan ja sen suoman turvan mm. jakamattomalle ihmisarvolle ja osallisuudelle. Sen tähden ympäristö on vaakakupissani aina raskain punnus.

Vahva kansantalous mahdollistaa toimet, joilla estetään suomalaisten jakautuminen yhä syvempiin leireihin, joilla ei ole yhteistä kieltä. Se vaatii kuitenkin rohkeaa ja arvopohjaista työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa, jossa ei jaella pikavoittoja. Vastakkainasettelun sijaan empatialla tulee olla sija myös politiikassa. 

Auni-Marja Vilavaara 

Olen ollut 2017-2019 Veijo Åbergin varahenkilö ja saanut osallistua muutaman kerran varsinaisena valtuuskunnan kokouksiin ja iltatyöryhmiin. Mukana olo  valtuuskunnassa on vakuuttanut minut ja varmaan monet muutkin siitä tärkeästä työstä Vihreän politiikan saralla, jota valtuuskunta tekee. On ollut etuoikeus  olla mukana tekemässä Vihreää politiikkaa.
 Vihreiden jäsen olen ollut vuodesta 2016, kuntavaaliehdokkaana Helsingissä 2017, Helsingin Seudun Ikivihreiden puheenjohtaja 2017-2019 ja varapuheenjohtajana 2019-2020. Ikävihreät ry:n puheenjohtaja 2019-2020.
Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsenenä olen saanut osallistua myös lautakunnan kokouksiin ja suurten kaupunkien lautakuntien koulutuksiin ja tapaamisiin. Olen todella kiinnostunut tästä kunnallishallinnon osasta, koska talous ja erityisesti julkinen talous on vahvuuteni.
 Olen tehnyt valtion virkamiehenä noin 40 vuoden työrupeaman, osan ajasta juristina valmistellun lainsäädäntöä ja hallintopäätöksiä ja osan esimiehenä istuen monissa valtion toimikunnissa ja työryhmissä.  Yhtenä mielenkiintoisimpana yhteistyö ministeriöiden kanssa valtion talousarvion valmistelussa. Tämä työhän on kattanut myös kuntataloutta vähintäänkin valtionapujen ja verotuksen kautta. Koska olen ollut myös pääluottamusmies virkaurani alkuvaiheessa, niin työmarkkinakenttäkin on tullut tutuksi, myöhemmin työnantajana olin neuvottelemassa virkaehtosopimuksia.
EU ja OECD tulivat tutuiksi myös eri työryhmien kautta , joista EU 1990-luvulla ja OECD:n yhdessä ryhmässä olin vielä 2011. Nyt olen ollut vuodesta 2016 eläkkeellä valtion virasta. Mutta työtä en ole jättänyt. Olen  ollut mukana kolmannen sektorin tehtävissä sekä avustanut ihmisiä heidän pienissä sopimusasioissaan ja arjesta selviämisessä.
Koulutukseltani olen juristi ja filosofian maisteri. Olen myös isoäiti. Se on asia, jonka vuoksi olen ollut valmis kaikkien tulevien sukupolvien vuoksi barrikadeille ilmastonmuutoksen estämiseksi ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion säilyttämiseksi. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ml ikäsyrjinnän kitkeminen ovat myös osa ihmisoikeuspolitiikkaa  ja minulle läheisiä  asioita. 
Minusta löytyy tietoa verkosta mm. Facebookista/Auni-Marja Vilavaara , myös yhteystiedot.  Tähän lyhyeen esittelyyn ei saa mahtumaan kuin joitakin pääkohtia. Joten olkaa rohkeasti yhteydessä , olen valmis keskustelemaan kaikista asioista.  Tehdään kestävää huomista yhdessä !

Tommi Vilppula 

Työskentelen Contact Center alalla ja tittelini on Senior Advisor. Olen myös henkilöstön luottamushenkilö ja toimin myös yrityksen työsuojelutoimikunnassa. Toimin myös Pamissa oman alani Sopimuslautakunnan jäsenenä. Olen 2018 alkaen toiminut Itä-Helsingin Vihreiden Puheenjohtajana. Olen myös vuoden 2018 lopusta alkaen ollut Helsingin Vihreiden työllisyys- ja talous työryhmän toinen pj. Ja toimin myös Uudenmaan Sairaalapesulan hallituksen jäsenenä. 

Minulla on paljon erityisosaamista työelämästä varsinkin sopimus-järjestelmästä, sen käytännöistä työpaikoilla ja työlainsäädännöstä. Olen myös oman alueen puheenjohtajana ja Itä-Helsinkiläisenä tutustunut alueen poikkeukselliseen väestöön ja lähiluontoon. Kun puhutaan segregaatiosta, yhteiskunnasta tippuneista ja yhteiskuntamme heikoimpien suojelemisesta, pystyn antamaan paljon keskustelussa. 

Haluan valtuuskunnassa pitää huolen, että Vihreiden jäsenten ääni kuuluu lautakunnassa ja EK-ryhmämme toteuttavat puolueen ohjelmia ja emme jousta tavoitteissamme. Emme ole enää pieni ryhmä ja meidän ohjelmiemme tavoitteiden on myös näyttävä siellä, missä Vihreillä on päätösvaltaa. 

Tatu Virta 

Olen 32-vuotias turkulainen poliittisen historian maisteri (VTM) ja työskentelen virkamiehenä TE-toimistossa, jossa olen valmistellut viime vuodet maakuntauudistusta. Tätä ennen työskentelin mm. Suomen YK-liitossa ja turvallisuusalan pienyrityksessä. Loppututkinnossani tutkin sosiaalista mediaa poliitikkojen vaikutuskanavana. Puoluevaltuuskunnan jäseneksi minua esittää puolueen Varsinais-Suomen piiri.

Liityin aikoinaan Vihreisiin jytkystä järkyttyneenä mutta vei aikansa ennen kuin aktivoiduin puolueen jäsenenä. Vaikka en itse halua poliitikoksi, koen, että vihreät antavat puolueena kaltaisillenikin ihmisille paljon. Kaikki jäsenemme eivät pysty tai halua toimia päätöksentekijöinä mutta haluavat osallistua toimintaamme, esim. yhdistysten parissa tai auttamalla kampanjoinnissa. 

Valtuuskunnan jäsenenä toisin sen päivänpoliittista keskustelua ja linjauksia näkyväksi yhdistyksiin ja osallistaisin jäsenistöä niihin paikallisella tasolla. Meidän tulisi antaa jäsenille ääni ohjelmatyön valmistelussa ja perustella ratkaisumme uskottavasti ja selkeästi joka otteessa. Kun teemme pohjatyön hyvin, jäsenemme ja äänestäjämme tietävät myös vaikeiden päätösten aikaan, mikä on yhteinen arvopohjamme ja mitkä ovat tavoitteemme, ja pysyvät tukenamme.
 

Antti Van Wonterghem 

len Antti Van Wonterghem ja haen puoluevaltuuskunnan jäsenyyttä Viitteen edustajana. Taustaltani olen 35-vuotias energiatekniikkaa opiskellut ja ympäristöstä kiinnostunut varhaisjakaja. Ennen muuttoa Kouvolaan toimin pitkään Kotkan vihreiden paikallisyhdistyksessä. Kaakkois-Suomen vihreiden hallituksessa olen ollut mukana vuodesta 2005. Laajentuneen piirin yhteistyötä olen ollut kätilöimässä viimeksi kuluneina vuosina.

Olen saanut maineen rauhallisena ja yhteistyökykyisenä ihmisenä. Sen lisäksi asiantuntemustani ja kykyäni perehtyä asioihin arvostetaan. Olen toiminut noin 5,5 vuotta puolueen ilmasto- ja energiapoliittisessa työryhmässä ja tällä kaudella istunut puoluevaltuuskunnan jäsenenä piirin edustajana. 

Olen myös valtakunnallisen Viitteen hallituksen jäsen ja Kymen luonnonsuojelupiirin hallituksen jäsen. Edustan luonnonsuojelupiiriä Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustossa.

Suurimpia huolenaiheitani energiapolitiikassa on lukittautuminen biovoimaan ja kaasun käyttöön, vaikka nimen omaan polttoon perustuvasta energiantuotannosta on päästävä eroon. Siinäkin tapauksessa, että se merkitsee ydinvoiman käyttöä. Puolueen on kyettävä tarkistamaan linjauksiaan uusimman tiedon valossa.

 

Jukka Väisänen 

Olen 41-vuotias Armon vihreiden ehdokas puoluevaltuuskunnan jäseneksi. Olen koulutukseltani kasvatustieteen kandidaatti, valtiotieteiden ylioppilas ja vakuutustoiminnan yo-merkonomi. Työkokemukseeni kuuluu esimerkiksi harjoittelu Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasiainhallinnossa sekä opiskelijatuutorina toimimista.

Olen ollut Turun seudun vihreiden puheenjohtajana 2013, Varsinais-Suomen piirin varapuheenjohtajana 2014 – 2015, puoluevaltuuskunnan jäsenenä 2013 – 2015 ja vuodesta 2017 alkaen Armon Vihreiden varapuheenjohtajana. Lisätietoa on täällä: http://jukkav.puheenvuoro.uusisuomi.fi/193909-vihrea-urani .

Tulevalla kaudella puoluevaltuuskunnan tehtävänä on edistää tulevaa periaateohjelmaa ja kuntavaaliohjelmaa. Lisäksi on tärkeää päivittää olemassa olevia ohjelmia, kuten vanhuspoliittinen ohjelma.
Minut tunnetaan hyvänä verkostoitujana ja kuuntelijana. Sateenkaarevana vammaisena ja feministinä painotan sosiaalista oikeudenmukaisuutta politiikassa. Silti huomioin myös eläinten oikeudet ja ympäristön poliittisessa toiminnassani.

Taru Yli-Panula 

Taru Yli-Panula 31, Seinäjoki

esittävä yhdistys: Vihreät Naiset ry

ammatti: lähihoitaja, nuorisotyö

oleelliset luottamustehtävät: Vihreät Naiset ry, varapuheenjohtaja 2018-, 

Lakeuden Vihreät Naiset ry, puheenjohtaja 2018-,

Varavaltuutettu, Vihreä valtuustoryhmä, Seinäjoki 2017-,

Hallituksen jäsen, Vaasan vaalipiirin Vihreät  2017-,

Hallituksen jäsen, Etelä-Pohjanmaan Vihreät ry 2017-


Toimin ja teen politiikkaa tiukasti feministisistä vihreistä arvoista kiinni pitäen, mutta kuuntelen herkästi myös eri näkökulmia. Elämänkokemukseni ja ympäristö, jossa olen lähes koko ikäni toiminut auttavat minua ymmärtämään syitä myös omista arvoistani poikkeavalle toiminnalle.

Etelä-Pohjanmaalla olen saanut tärkeää kokemusta siitä, kuinka viestiä heille, jotka eivät ole vihreiden tavanomaisimpia äänestäjiä. Minulla on silmää valtakunnallisen politiikan teolle pienemmissä piireissä ja ymmärrän millaisia haasteita paikallistoimijat ja piirijärjestöt kohtaavat toiminnassaan. Nämä ovat tärkeitä asioita, joihin tulee puolueen kasvaessa kiinnittää paljon aiempaa enemmän huomiota. 

Veijo Åberg 

Olen Veijo Åberg. Helsingin Vihreä seura esittää minua toiselle kaudelle puoluevaltuuskunnan jäseneksi.

Olen 52-vuotias tutkija ja historia-alan tutkimusyrityksen hallituksen puheenjohtaja. Olen toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä ja yli 15 vuotta työnantajana.

Olen osallistunut lähes kaikkiin Vihreiden vaalikampanjoihin vuodesta 2000 alkaen, ja puolueen jäseneksi liityin 2011. Olin kuntavaaliehdokkaana Helsingissä 2012, ja toimin Kati Juvan vaalipäällikkönä kuntavaaleissa 2017 sekä eduskuntavaaleissa 2019.

Tärkeimmät vihreät luottamustoimeni:
Helsingin Vihreän seuran varapuheenjohtaja 2012, puheenjohtaja 2013-2014
Helsingin Sataman johtokunnan jäsen 2013-2014
Helsingin Vihreiden hallituksen jäsen 2015
Puoluevaltuuskunnan jäsen 2017-
Puolueen maatalouspoliittisen työryhmän jäsen 2017-

Pyrin toiminnassani yhdistämään tutkijan ja poliitikon näkökulmat, ja pidän tätä vahvuutenani. Keskeiset asiantuntemukseni alueet ovat työmarkkinapolitiikka ja maatalouspolitiikka. Olin tällä kaudella työryhmän jäsenenä valmistelemassa puolueen maatalouspoliittista ohjelmaa, ja haluan jatkossakin olla mukana etsimässä toimivia vihreitä ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin. 

 


Takaisin yläsivulle ->

Jaa sivu: