Framtidens tillväxt kommer att bygga på sparsamt nyttjande av naturresurserna. I De Grönas nya Finland föds företag och arbetsplatser inom gröna branscher och inom tjänstesektorn, och de gamla branscherna blir också de grönare – Finland är fullt av idéer, kreativitet och pionjärer. I en värld med låga utsläpp behövs passivhus, el-bilar, pellets, små vindkraftverk, intelligent trafik ... Vår avsikt är att skapa 50 000 nya arbetsplatser inom gröna branscher och tjänster.

Vi bygger ett grönt kunskapssamhälle, där den nya teknologin tjänar människan. Kunskapsbaser uppbyggda med offentliga medel ska fritt stå till allas förfogande. Alla myndighetsärenden bör lätt och tryggt kunna skötas över nätet.

Det gröna Finland är fullt av små och medelstora företag som sysselsätter människor över hela landet. Det har gjorts enkelt för folk att bli företagare. Företagaren får alla sina tjänster på ett och samma ställe. Grundinkomsten har tagits i bruk; den utbetalas till alla fullvuxna och är inte avhängig av andra inkomster. Därför är det alltid ekonomiskt lönsamt att arbeta.

I den gröna ekonomin förstår man att människan inte är en maskin. Lösningarna till ett effektivare arbetsliv ligger i motiverade människor, i en effektiv användning av ny teknologi och i mindre byråkrati.

Man orkar arbeta då man får utföra sitt arbete väl. Vi vill att det finns en balans mellan arbete och fritid, och möjligheter att påverka sin egen arbetstid. I det nya goda Finland har alla stats-, kommun- och universitetsanställda förmän genomgått en förmansskolning.

I De Grönas nya Finland har snuttjobbarna rätt till ordentliga semestrar: ett kortvarigt arbetsförhållande ger i proportion rätt till lika lång ledighet som ett längre. Kvinnor och män är på riktigt jämställda i arbetslivet; tillökning i familjen berör lika väl männens som kvinnornas arbetsgivare eftersom kostnaderna fördelas jämnt mellan dem. Papporna ges rätt till lika lång föräldraledighet som mammorna.

Bild: tillwe / Flickr. Licens: CC Attribution-ShareAlike 2.0
Jaa sivu: