Valtuustoaloite 12.3.2009 / Vihr..+kok.+sd+vas.+krist., Paimio

Energiatehokkuus on energian käytön tehostamista tavalla, joka vähentää ilmastopäästöjä ja parantaa kunnan toimien taloudellisuutta. Energiatehokkuuden parantaminen nykyisessä taloustilanteessa tuottaa säästöjä ja luo samalla edellytyksiä työllisyyden tukemiselle. Energiatehokkuus on oleellinen osa kestävän kehityksen toteutumista kunnassa. Järkevällä energiankäytöllä vähennetään ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä.

Suomi on jo sitoutunut laskemaan energiankäyttöään 9 % vuoteen 2016 mennessä osana EU:n energiapalveludirektiiviä (2006/32/EY). Käytännön toimenpiteissä suuri vastuu on sälytetty kunnille ja muilla julkisyhteisöillä, jotka paitsi kuluttavat runsaasti energiaa toimivat myös esimerkkinä.

Energiankäytön tehostamisessa kunta voi toimia monella tasolla. Kiinteistöjen energiahallinnalla on arvioitu saavutettavan lämpöenergiassa yli 10 % ja sähkössä yli 7 % säästöt. Kunnalla on myös keskeinen rooli eheän ja energiatehokkaan yhdyskuntarakenteen luomisessa. Myös kuntien ja muiden julkisyhteisöjen yli 20 miljardin euron vuotuiset hankinnat tarjoavat huomattavasti mahdollisuuksia säästää sekä energiaa että siihen kuluvia veroeuroja.

Toteutuakseen energiatehokkuuden parantaminen edellyttää aktiivista käytännön toimintaa sekä yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Ympäristövaikutusten vähenemisen lisäksi tehostamistoiminnalla saadaan aikaan huomattavia kustannussäästöjä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Motiva ovat solmineet puitesopimuksen kuntien energiaohjelman edistämiseksi vuosille 2008-2016 (http://www.tem.fi/index.phtml?s=2588). Tähän ohjelmaan kunta voi liittyä täyttämällä liittymisasiakirjan. Sopimukseen liittyneet kunnat pääsevät osalliseksi energiatehokkuustoimille annettavista merkittävistä tuista. Sopimus on ministeriön tai Motivan ja kunnan välinen, ja se tähtää energian säästöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen kunnan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja suunnittelussa sekä uusiutuvan energiankäytön lisäämiseen. Tärkeänä lähtökohtana on energiakatselmusten suorittaminen kattavasti ja niiden viitoittamien toimenpiteiden toteuttaminen.

Allekirjoittaneet valtuustoryhmät esittävät, että Paimion kunta liittyy energiaohjelmaan, jolloin ministeriö ryhtyy tukemaan kunnan toteuttamia energiakatselmuksia ja energiatehokkuutta lisäävien investointien toteuttamista.

Jaa sivu: