Valtuustoaloite / Elina Rantanen, Turku

Nuorten alhaisesta äänestysaktiivisuudesta on oltu huolissaan pitkään, ja aktiivisuutta on pyritty kasvattamaan erilaisin keinoin. Tulevissa vaaleissa voidaan äänestämisestä yrittää tehdä entistä helpompaa mahdollisimman monelle nuorelle.

Turun yliopisto on noin 18 000 opiskelijan yhteisö. Lähellä opiskelevat myös Åbo Akademin 8000 ja Turun kauppakorkeakoulun 2000 opiskelijaa. Lisäksi Turun yliopisto on noin 3000 henkilön työyhteisö. Kampusalue on siis merkittävä opiskelu- ja työssäkäyntialue monelle, erityisesti nuorelle. Tämän vuoksi olisi erittäin hyödyllistä saada yksi kaupungin ennakkoäänestyspaikoista kampusalueelle, joka on tuhansien ihmisten jokapäiväisessä käytössä.

Presidentinvaaleissa 2006 yksi kaupungin ennakkoäänestyspaikoista oli Turun ylioppilaskyläsäätiön tiloissa. Jos ennakkoäänestyspaikkoja ei voida lisätä, voisi tämän äänestyspaikan korvata kampusalueen äänestyspaikalla, joka voisi olla huomattavasti useampien ihmisten läheisyydessä. Äänestyspaikka voitaisiin sijoittaa esimerkiksi yliopistonmäelle Turun yliopiston kirjastoon tai hallintorakennukseen tai suuren opiskelijajoukon käyttämälle kasarmialueelle, kasvatustieteellisen tiedekunnan rakennukseen Educariumiin tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan rakennukseen Publicumiin. Sopivin äänestyspaikka voitaisiin löytää keskustelemalla yliopistojen ja ylioppilaskuntien kanssa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että eduskuntavaaleissa 2007 kampusalueelle sijoitetaan ennakkoäänestyspaikka, jolla tarvittaessa voidaan korvata Turun ylioppilaskyläsäätiön äänestyspaikka.

Aloite toteutui.

Jaa sivu: