Vihreiden kannatus piirin alueella

Tehkää katsaus Vihreiden kannatukseen ja kannatuskehitykseen piirin kunnissa viimeisten kymmenen vuoden aikana (eduskuntavaalit 1999, 2003 ja 2007; kunnallisvaalit 2000, 2004).

Jos piirillä ei ole tallessa omia tilastoja, käyttäkää Tilastokeskuksen eduskuntavaalitilastoja ja kunnallisvaalitilastoja.

 • Listatkaa jokaisesta kunnasta

  1. Vihreiden kannatusprosentti

  2. Vihreiden äänimäärä

 • Missä kunnissa eduskunta- ja kunnallisvaalikannatuksemme poikkeavat merkittävästi toisistaan? Mistä poikkeama arvionne mukaan johtuu?

Piirin yhdistystilanne

Esittäkää lyhyt kirjallinen arvio piirin alueella toimivien yhdistysten tilasta (kuvatkaa muutamalla sanalla seuraavia tekijöitä joka yhdistyksestä):

 • yhdistyksen koko (aktiivien määrä, jäsenmäärä – ei tarvita lukumääriä, sanallinen arvio riittää)

 • yhdistyksen toimivuus (asteikolla: erittäin aktiivinen – kokonaan kuollut)

 • yhdistyksen kyky selvitä kunnallisvaaleista (asteikolla: hoitaa kokonaan ilman piirin tukea – ei selviä ilman apua)

 • mitkä kunnat kuuluvat yhdistyksen toimialueeseen (jos yhdistysten toimialueissa on epäselvyyttä, ilmoittakaa tässä myös siitä; puolue on tekemässä tarkemman selvityksen asiasta vuoden loppuun mennessä)


Alueellisesti ja paikallisesti merkittävät kysymykset

Listatkaa, mitkä ovat kuumia poliittisia teemoja/keskustelunaiheita piirin alueella:

 • piirintasolla?

 • yksittäisissä kunnissa?

Uudet kunnat

Puolue on linjannut tavoitteeksi kunnallisvaaleissa 50 uutta vihreää kuntaa. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää, että jokaisesta piiristä löydetään vähintään viisi lupaavaa kuntaa, joihin näissä vaaleissa strategisesti panostetaan.

Kuntien tulee olla sellaisia, joissa ei tällä hetkellä ole vihreää valtuutettua, mutta joihin kannatuskehityksen ym. seikkojen perusteella olisi mahdollista saada sellainen.

 • Listatkaa piirinne alueelta viisi lupaavinta kuntaa, joista olisi mahdollista saada ensimmäiset vihreät valtuutetut.

Ehdokasrekrytoinnin tilanne

 • Kuinka paljon kussakin kunnassa oli ehdokkaita vuoden 2004 vaaleissa, ja kuinka paljon ehdokasmäärän kunnissa oletetaan kasvavan

 • Ehdokaslistojen tunnetut nimet

Muuta

 • Löytyykö piiristä eurovaaliehdokas

 • Onko jotain muuta, joka erityisesti tulisi huomioida piirin analysointia tehtäessä

 • Missä piiri toivoo puolueelta tukea

Jaa sivu: