I självständighetsförklaringen 1917 uppmanade regeringen medborgarna att ”efter måttet av sina krafter bidraga till ernåendet av det, som utgör vårt folks gemensamma slutmål i denna tid, vilken är betydelsefullare och mer avgörande än allt vad Finlands folk härintills genomlevat.”

Vi finländare tog då vårt öde i egna händer och gick stolta ut i ledet bland övriga fria civiliserade nationer.
Nu, 93 år senare, är vår självständighet tryggad. Men vi måste ändå se framåt och bestämma oss för vilka slags människor vi är, och i ett hurudant land vi vill leva.

I det kommande riksdagsvalet väljer vi riktning för Finland. Samtidigt bestämmer vi om vi vill fortsätta att vara en modern, civiliserad stat, som tidigare generationer har kämpat för, eller om vi ska bli ett räddhågat och instängt land.
Det framtida Finland

Finland är ett bra land att leva i, det är bevisat. Men vi kan göra det ännu bättre. De Gröna vill ta itu med att bygga ett Finland som möter vår tids utmaningar. Vi anser att samhällets och ekonomins uppgift är att producera välfärd för människorna. Vi vill skapa ett nytt Finland, ett hem för världens lyckligaste folk.

Välstånd - det tillhör alla

Studier visar att de lyckligaste människorna bor i de länder som har de mest omfattande välfärdstjänsterna. Vi vill rädda den finländska välfärdsstaten. I det nya Finland finns en grundinkomst som betalas till alla. Den garanterar en möjlighet för var och en att leva ett vanligt liv. Man behöver inte springa från lucka till lucka för att få sin bastrygghet. Modern bastrygghet är inte avhängig av andra inkomster, och därför måste arbete alltid löna sig ekonomiskt.

Mjuka värden och hårda mål

Förutsättningarna för ett framgångsrikt Finland skapas i skolan. Grundutbildningen kan förbättras ytterligare. Vi måste se till att studiestödet räcker till och slå vakt om den avgiftsfria högskoleutbildningen. På så sätt kan vi garantera att det Nya Finland har världens bästa grundskolor och universitet av hög klass.

Framtidens arbetstillfällen skapas inom gröna näringar och tjänster. I det Nya Finland är arbetslivet rättvist och jämlikt. Man trivs på arbetet när alla blir värdigt behandlade. Vi tror att man också orkar med arbetet när man får göra det bra.

Det ska bli lättare att starta företag. Det Nya Finland är fullt av nya små och medelstora företag, som ger sysselsättning runt om i landet. Idéerna blommar och kreativiteten skapar pionäranda. Vi håller den grå ekonomin i schack, vilket gör att ärligaföretag mår bättre.

Vi är som folk

I det Nya Finland är vi toleranta. Alla behandlas rättvist och jämlikt. Vi accepterar inte rasism och diskriminering. Det Nya Finland är ett land där människor känner sig trygga och vill arbeta för den gemensamma välfärden. Natur och miljö uppskattas efter sitt värde och klimatförändringarna tas på allvar. Vi vill rädda Östersjön och rena våra tusentals sjöar. Vi ska ta väl hand om jorden och överä̈mna den i bättre skick till våra barn och kommande generationer.


I det Nya Finland älskar vi djuren och tar hand om dem.

För en god sak

Vi Gröna vi vet vad som behöver göras, men för det behöver vi alla finländares hjälp. Vi behöver sammanhållning, mod och optimism. En nation som tror på sig själv kommer att lyckas.

Nu är det vår tur att göra vår insats för att skapa en framtid för Finland och försvara vår plats bland världens civiliserade nationer. Inte för att det är lätt, utan för att det är rätt.

Vihreät - De Gröna, 5.12.2010

Jaa sivu: