Valtuustoaloite 15.10.2007 / Kaisa Saarinen, Salo

Kuntaliiton internetsivuilla (_www.kunnat.net/tasa-arvo http://www.kunnat.net/tasa-arvo>_) todetaan, että demokratiaa ja hyvää hallintoa edistetään Euroopan kuntien yhteisellä paikallishallinnon naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjalla, jonka Suomen Kuntaliiton hallitus osaltaan hyväksyi syyskuussa 2006. Kuntaliitto suosittaa, että kunnat, maakuntien liitot ja kuntayhtymät myös hyväksyisivät peruskirjan.

Suomen kunnissa monet peruskirjan periaatteet ovat jo päivittäisessä käytössä. Suomalaisten kuntien rooli on merkittävä naisten ja miesten tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaamisessa, hyvinvointipalvelujen ja yhtäläisten koulutusmahdollisuuksien turvaamisessa. Kuntien palvelut mahdollistavat työn ja perheen yhteensovittamisen sekä tukevat naisten osallistumista taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon.

Tasa-arvon peruskirja tukee kuntia tasa-arvolain käytännön toteuttamisessa. Peruskirjaa voidaan käyttää myös välineenä arvioitaessa kunta- ja palvelurakenteen muutosten vaikutuksia naisten ja miesten tasa-arvoon.

Peruskirjassa määritellään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa vahvistavia periaatteita seuraaville alueille: demokraattinen edustus ja osallistuminen, palvelujen tarjonta, väkivallan ehkäisy, taloudellinen toiminta ja kestävä yhdyskuntakehitys. Periaatteisiin sisältyy myös sukupuolirooleihin liittyvien stereotypioiden tunnistaminen ja poistaminen.

Eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan, A European Charter for Equality for Women and Men in Local Life laatimiseen osallistuivat Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMRn koordinoimana eurooppalaiset kuntajärjestöt ja kunnat. Projekti toteutettiin EU:n tasa-arvo-ohjelman tukemana vuosina 2005 – 2006.

Peruskirjan laatimiseen osallistuivat myös kansainväliset, korkean tason, mm. YK:n tasolla toimivat asiantuntijat. Peruskirjan taustalla on myös yhteisesti toteutettu tasa-arvoprojekti Eurooppalainen tasa-arvokaupunki, European Town for Equality. Peruskirja on luettavissa Kuntaliiton internetsivuilla.

Kuntalehden 13/2007 mukaan Suomessa peruskirja on hyväksytty Turussa ja ollut käsittelyssä Kuopiossa. Euroopassa peruskirjan on hyväksynyt jo yli 250 kuntaa tai aluehallintoa, mm. Wienin, Pariisin, Innsbruckin ja Firenzen kaupungit ovat sen allekirjoittaneet.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Salon kaupunki sitoutuu edistämään tasa-arvoa hyväksymällä eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja noudattavansa sen ehtoja.

Jaa sivu: