Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!


Europeiska unionens gemensamma målsättningar lever och utvecklas i takt med resten av världen. Att förstärka fred och demokrati och främja miljöskydd har under årens lopp fått ny betoning.

De Gröna har ansett det positivt att unionen varit aktiv inom miljöpolitik och fredsbevarande. Vi har också aktivt främjat utvidgningen av unionen.

Följande steg i utvecklingen är att ge EU bättre möjligheter att svara på de utmaningar globaliseringen medför. Vi behöver en starkare union som kan försvara välfärden och miljön – vi behöver en union som inte blandar sig i frågor som bättre kan avgöras på nationell eller lokal nivå.

Jaa sivu:

Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa