Aloite kaupunginhallitukselle 8.6.2009 / Anu Frosterus, Karkkila

Geeniteknisten menetelmien käyttöönotto maa-, elintarvike- ja metsätaloudessa syrjäyttää mahdollisuuden luonnonmukaiseen tuotantoon. Geenitekniikan menetelmät eivät ole siinä määrin vaikutuksiltaan tunnettuja, että niillä aikaansaatujen organismien leviäminen olisi haitatonta. Espoo, Tuusula, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää ja moni muu kunta ovat päättäneet välttää gm-elintarvikkeita kunnallisessa joukkoruokailussa.

Karkkilan vihreät esittävät:

1. Karkkila velvoittaa, että kunnallisessa joukkoruokailussa, sekä omassa että ostopalveluissa pidättäydytään muuntogeenisten ainesosien käytöstä. Ruokapalvelusta vastaavat ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin päätöksen toteuttamiseksi.

Päätös ei aiheuta lisäkustannuksia. Toimenpiteeksi riittää toistaiseksi se, että ruokatilauksesta vastaava taho pyytää ruoantoimittajilta kirjallisen vakuutuksen kaikkien elintarvikkeiden ja raaka-aineiden osalta siitä, että ne eivät sisällä gm-ainesta tai sisällyttää em. vaatimuksen tarjouspyyntöön. Vakuutuksen tulee sisältää myös sen, ettei elintarvikkeisiin käytettyjä eläimiä ole ruokittu gm-rehulla.

2. Karkkila asettaa omistamiensa peltolohkojen viljelyssä ja metsien hoidossa kiellon gm-kasvien käytölle. Tämä tulee huomioida myös annettaessa ko. peltoja ja metsiä vuokralle.

Jaa sivu: