Valtuustoaloite 12.1.2011 / Vihreä valtuustoryhmä, Lohja

Harmaa talous on lisääntynyt huolestuttavasti muun muassa rakennusalalla. Harmaa talous heikentää oleellisesti rehellisten yrittäjien ja yhteisöjen mahdollisuutta tarjota palveluitaan ja lisää niiden ja palkansaajien verotaakkaa. Käännetty arvonlisävero astuu rakennusalalla voimaan 1.4. 2011, ja sen odotetaan helpottavan tilannetta, mutta muitakin keinoja on otettava käyttöön.

Kunnat voivat torjua harmaata taloutta omilla toimillaan. Tätä työtä tukee muun muassa Suomen Kuntaliitto, joka on allekirjoittanut vuonna 2006 yhdessä 16 muun järjestön kanssa sopimuksen urakoitsijan ilmoittamismenettelystä. Kuntaliitto suosittelee muun muassa urakoitsijan vero- ja työeläketietojen tarkistamista ennen sopimuksen solmimista, kulunvalvontaa työmailla ja edustajan asettamista ulkomaisille työnantajille. Kuntaliitto on allekirjoittanut järjestöjen kanssa 14.3.2007 harmaan talouden ehkäisemistä koskevan suosituksen.

Kuntaliitto on myös allekirjoittanut 19.3.2010 työmarkkinajärjestöjen kanssa kannanoton harmaan talouden torjunnan, työvoiman väärinkäytön ja ihmiskaupan estämiseksi. Kannanotossa järjestöt muun muassa

- muistuttavat yrityksiä ja yhteisöjä ns. tilaajavastuulain mukaisesta velvollisuudesta selvittää käyttämänsä työvoimaa lähettävän tai välittävän sekä kotimaisen että ulkomaisen yrityksen taustat sekä työsuhteen ehdot

- muistuttavat yrityksiä ja yhteisöjä järjestöjen 14.3.2007 sopimasta harmaan talouden ehkäisemistä koskevasta suosituksesta

- muistuttavat julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä olevasta mahdollisuudesta asettaa työoloja koskevia erityisehtoja (348/2007 ja 349/2007)

- suosittelevat, että myös tilaaja informoi työnteon alkaessa ulkomaalaista työntekijää hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Suomessa (esimerkiksi Suomeen työhön -opas, www.mol.fi/finnwork, kieliversiot ruotsi, englanti, viro, venäjä, ranska ja puola).

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että

- Lohjan kaupungin urakoissa otetaan käyttöön Kuntaliiton harmaan talouden torjuntaohjeiden mukaiset toimet:
http://www.kunnat.net/attachment.asp?path=1;29;66354;66356;109120;109142

- Lohjan kaupungin urakoissa noudatetaan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton sopimaa suositusta harmaan talouden ehkäisemisestä:
http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?lang=fi&location1=1&id=32088

- Lohjan kaupungin urakoissa otetaan käyttöön ketjuvastuu. Rakennushankkeissa kunta tilaajana edellyttää aina tilaajavastuulain mukaisten tietojen antamista koko alihankintaketjun osalta, ei ainoastaan pääurakoitsijalta. Urakoitsijoilta edellytetään myös veroselvitystä rakennusliiton ehdotusten mukaisesti:
http://www.rakennusliitto.fi/?x20433=3662844

Jaa sivu: