Jaakko Mustakallio

Varapuheenjohtaja

Ympäristön suojeleminen ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttaminen ovat seuraavien vuosien tärkein tehtävämme. Kohtaloamme määrittävää kiirettä konkretisoimaan olen perustanut ilmastovelka.fi -palvelun. Tapani vaikuttaa on yhteisöllinen ja luova: pyrin jatkuvasti keksimään uusia tapoja nostaa yhteiset vihreät linjamme keskusteluun ja päätöksiin.

Ilmastokysymyksen ohella meidän vihreiden on tuotava esiin uskottavia ratkaisuja, joilla työllisyysastetta ja hyvinvointia nostetaan kaikkialla Suomessa. Työ muuttaa jatkuvasti muotoaan. Me haluamme edistää onnellista työelämää, laadukasta koulutusta ja kestävää kiertotaloutta. Haluamme tukea niin työntekijöiden, yrittäjien ja työttömien kuin perheidenkin hyvinvointia. Rakennetaan joustavampi, tasa-arvoisempi työelämä. Parannetaan ihmisten arkea, vapautta yrittää ja luoda uutta perustulon avulla.

Hyvinvointivaltiomme suurimpia haasteita seuraavien vuosien aikana on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Vihreiden kärkitavoite on selkeä: Kavennetaan terveyseroja, parannetaan palvelujen saatavuutta ja hillitään kustannusten kasvua. Panostetaan erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten mielenterveyspalveluihin. Minulla on henkilökohtaista kokemusta yhteiskunnan turvaverkon merkityksestä, ja olen erikoistunut terveydenhuoltoon esimerkiksi kirjoittamalla gradun terveydenhuollon rahoituksesta ja toimiessani avustajana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Vihreiden tulee olla se puolue, joka aloittaa keskusteluja ja saa muut tarttumaan niihin. Visio tulevaisuudesta on vahvuutemme, ja sitä tulee entisestään kirkastaa. Visiota kannattaa rakentaa koko Suomen vihreiden voimin, tutkittuun tietoon ja arvoihimme perustuen. Näin teemme tulevat vaalivoittomme.