Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Pinja-Liina Jalkanen

Olen Vihreiden tietojärjestelmävastaava. Toimenkuvana on kokonaisvastuu vihreiden tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä, ja kaikkien niiden teknisten tehtävien hoitaminen, jotka eivät ole kenenkään muun työntekijän erityisvastuulla.

Jaa sivu: