Osuuskauppavaalit

Vihreät tavoitteet HOK-elannon vaaleissa 2016

Säilytetään lähikaupat ja laajennetaan verkkokauppaa sekä kotiinkuljetusta koko HOK-Elannon alueelle. Taataan kätevä pääsy kauppaan kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

Huomioidaan ikääntyvät, liikuntarajoitteiset ja vammaiset asiakkaat: huolehditaan asioinnin esteettömyydestä. Mahdollistetaan vaivaton pääsy kauppaan ja ravintoloihin pyörätuolilla, rollaattorilla ja lastenvaunujen kanssa.

Tarjotaan monipuolisia pakkauskokoja ja palveluja eri kokoisille perheille – huomioidaan myös yksinasuvat.

Nostetaan tuotevalikoiman kehittämisen lähtökohdiksi eettisyys, lähiruoka, luomutuotteet ja reilu kauppa. Taataan vaihtoehtoja monenlaisiin ruokailutottumuksiin.

Toteutetaan kestävää kehitystä vähentämällä ruokahävikkiä ja pakkausmateriaalien käyttöä sekä tehostamalla kierrätystä.

Suositaan uusiutuvaa energiaa sähkön- ja lämmöntuotannossa. Huolehditaan, että HOK-Elanto on reilu, vastuullinen ja tasa-arvoa edistävä työnantaja ravintoloissa, myymälöissä ja S-pankissa.

Kannustetaan vaikeasti työllistyvien palkkaukseen. Tuetaan hyvää työilmapiiriä ja työssä jaksamista.

Varmistetaan, että kaikki osuuskaupan toiminta on avointa ja rehellistä.

Jaa sivu: