Vihreän liiton kulttuuripoliittisen ohjelman tiivistelmä 

Vihreä kulttuuripolitiikka edistää yhteiskuntaa, jossa kulttuuri ja taide ovat sekä itseisarvo että väline hyvään elämään. Vihreiden mielestä kulttuuri kuuluu kaikille ja sen tulee olla myös kaikkien saatavilla. Valtion on kannettava vastuunsa kulttuurin rahoituksesta, eikä sitä voi jättää ainoastaan kaupallisuuden tai ihmisten hyväntahtoisuuden varaan. Monimuotoisuus ja vapaus ovat vihreän kulttuuripolitiikan perusarvoja. Taidetta tulee olla mahdollisuus tehdä ja nauttia erilaisista lähtökohdista käsin, eikä yhteiskunnan pidä säädellä taiteen sisältöjä. Kulttuurin on oltava osa arkea, ihmisiä lähellä oleva peruspalvelu. Taide on keskeinen kulttuurin alue, sillä taiteessa kehitetään ja testataan asioita, joita hyödynnetään myöhemmin koko yhteiskunnassa. Taide on jatkumo, ja yhteisestä kulttuuriperinnöstä onkin huolehdittava niin, että se on myös uuden taiteen käytettävissä. Taide on ennen kaikkea vuorovaikutusta, ilmaisua ja ymmärtämistä, joka muuttaa maailmaa ja muuttuu maailman mukana.

Taidekasvatuksella jäseneksi kansalaisyhteiskuntaan

Yhteiskunnan pitää edistää monimuotoista taide-elämää. Taiteesta ja kulttuurista on voitava keskustella niin, että erilaisten ihmisten mielipiteet ovat avoimessa vuorovaikutuksessa keskenään. Pohja tällaiselle keskustelukulttuurille luodaan peruskoulun taide- ja taitoaineiden opetusta vahvistamalla.

Taidekasvatuksen merkitys on sitä korostuneempi mitä enemmän kohtaamme kulttuuri-ilmiöitä, jotka hämmentävät. Erilaisten visuaalisen kulttuurin viestien, kirjallisten ja musiikillisten ilmaisumuotojen sekä kehon kielen ymmärtäminen ovat nyky-yhteiskunnassa merkittävää sosiaalista pääomaa. Tulevaisuudessa myös käden taitojen, muotoilun ja ympäristöestetiikan merkitys kasvaa, kun yhteiskunta teknistyy.

Ihmisten tunne-elämän, itsensä kehittämisen ja sosiaalisen elämän tarpeet saavat monet kulttuuriharrastusten pariin. Jo päiväkodissa ja peruskoulussa pitää olla mahdollisuus tutustua kulttuurin eri muotoihin. Kulttuuriharrastuksia innoittamaan tarvitaan myös korkeatasoisia taidepalveluja, oli asuinpaikka mikä tahansa. Elinikäisen oppimisen ja sivistyksen ylläpitämisessä esimerkiksi Yleisradiolla ja kirjastolaitoksella on merkittävä tehtävä.

Kunnon rahoitus turvaa toiminnan

Kirjasto on keskeinen hyvinvointipalvelu. Sen tehtävä on taata kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa kulttuuria, vahvistaa omaa sivistystään ja kehittää omaa osaamistaan. Sen rinnalla samoista tehtävistä kantaa vastuuta myös Yleisradio, joka on mm. suomalaisen elokuvan suurin valkokangas. Sille tulee taata toimintamahdollisuudet aitona vaihtoehtona kaupalliselle medialle. Vihreät haluavat turvata kirjastojen ja Yleisradion vakaan rahoituksen. Yleisradiolle sopivin rahoitusmalli on tasapainotettu lupamaksujen ja valtion budjettirahoituksen yhdistelmä. Tuntuva lupamaksun alentaminen nykyisestä on sosiaalisesti oikeudenmukaista, sillä budjetilta tuleva osuus kootaan progressiivisella verotuksella.

Valtion museot tulee rinnastaa kirjastoihin, ja niiden pääsymaksut tulisi poistaa muuten kuin erikoisnäyttelyiden osalta. Ruotsissa aloitettiin vuonna 2005 vastaava kokeilu, jonka seurauksena museoiden kävijämäärät ovat lisääntyneet ja erityisesti nuoret ovat löytäneet ne. Museot kuljettavat mukanamme kulttuuriperintöä ja auttavat meitä tunnistamaan sen.

Monimuotoisen kulttuurin puolesta

Vihreä liitto kantaa huolta vakiintuneiden rakenteiden ja instituutioiden ulkopuolisesta kulttuurista, kuten vapaiden teattereiden ja orkestereiden rahoituksesta. Globaalistuvassa yhteiskunnassa erilaisten kulttuuri-identiteettien ja erillis-, paikallis- ja alakulttuureiden merkitys kasvaa vastapainona ylikansalliselle kulttuuriteollisuudelle.

Taide kommunikoi erilaisia näkemyksiä maailmasta, jossa elämme. Kulttuuri ja taide syntyvät arkipäivän kokemuksista, jotka esitetään uusista näkökulmista. Siksi oman paikalliskulttuurin ja kulttuuriympäristön vaaliminen on yhtä lailla ihmisen hyvinvoinnin kuin taiteellisen toiminnankin edellytys.

Jaa sivu: