Parempi maailma ei synny ylhäältä päin annettuna, vaan ihmisten vapaaehtoisesta toiminnasta. Ihmisten on voitava vaikuttaa laajasti ja eri tavoin yhteisiin asioihin niin paikallisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Tämä mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään maailmaan on osa merkityksellistä ja hyvää elämää.

Oikeus osallistua päätöksentekoon ei saa perustua syntyperään, vaan avoimeen ja osallistuvaan kansalaisuuteen. Kansalaisuus tulee nähdä kaikkien Suomessa asuvien välisenä yhteiskuntasopimuksena ja sitoutumisena demokraattisiin ja humaaneihin arvoihin.

Edustuksellista demokratiaa on täydennettävä suoralla, osallistavalla demokratialla, jossa päätöksenteossa aloitteen voi tehdä suoraan myös joukko kansalaisia. Kansalaisten vaatima kansanäänestys tulee järjestää sitovana.

Myös yritysten ja liike-elämän tulee kantaa valtansa mukainen vastuu yhteisestä hyvinvoinnista. Globaalilla politiikalla haluamme asettaa reilut ja ekologisesti kestävät pelisäännöt sekä turvata kaikille ihmisoikeudet ja perustoimeentulon.

Jaa sivu: