Terveysvaikutusten arviointi samanlaiseksi pakolliseksi menettelyksi kuin ympäristövaikutusten arviointi

Mikael Fogelholmin kuvaVihreä liitto on tehnyt ohjelman "Iloa ja terveyttä yhdessä tekemisestä", jossa esitellään vihreiden linjauksia terveyden edistämiseen (linkit linjapaperiin sivun lopussa).

- Viime vuosina on käyty "porkkanaa vai keppiä" -keskustelua terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Mielestäni tämä ei ole hedelmällinen lähtökohta, sillä useimmat varmaan haluaisivat olla terveitä. Terveiden elintapojen pitäisi olla kansalaismahdollisuus, jota yhteiskunnan on edistettävä luomalla mahdollisuuksia ja kannustimia terveisiin elintapohin, sanoo ohjelmatyötä johtanut Vihreän liiton valtuuskunnan jäsen Mikael Fogelholm, joka toimii UKK-instituutin johtajana.

Ilman aktiivisia toimia ja panostuksia sosiaaliryhmien, sukupuolten ja kuntien väliset terveyserot uhkaavat kasvaa. Terveiden elintapojen olisi oltava kaikille mahdollisia riippumatta tulotasosta, asuinpaikka-kunnasta, koulutustaustasta, iästä tai sukupuolesta. Tämä edellyttää, että terveyden edistäminen huomioidaan laajasti eri sektorien ja hallinnonalojen päätöksenteossa.

- Jotta ennaltaehkäisevä terveyspolitiikka toimisi, pitäisi ympäristövaikutusten arvioinnin kaltaisesti arvioida myös lakien ja budjettien sekä isojen julkisten hankkeiden terveysvaikutukset. Erityisen tärkeää on saada aikaan muutos, jossa aina automaattisesti mietitään miten kaavoitus edistää arki- ja terveysliikuntaa. Tällöin terveyden edistämisestä tulisi keskeinen osa päätöksentekoa, sanoo kansanedustaja Tuija Brax, joka on ollut mukana tekemässä ohjelmatyötä.

Vihreiden mielestä terveyden edistäminen painottuu liikaa valistuksen tyyppiseen informaatio-ohjaukseen ja tiedottamiseen, josta olisi päästävä tiukempaan ohjaukseen ja kannustamiseen paitsi lainsäädännössä myös resurssien ohjaamisessa:

- Terveyden edistämisen rahoitus olisi kolminkertaistettava nykyisestä ja toimenpiteiden pitäisi kohdistua elintapojen ohjaamiseen oikeille raiteille. En näe mitään syytä sille, että sairastumisesta pitäisi rangaista kuten Hollannissa. Jos terveyde nedistämisen resurssit moninkertaistuisivat ja näillä toimin saataisiin elintapoja parannettua, säästyisi vuosittain satoja miljoonia euroja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, Fogelhom sanoo.

Vihreiden esityksiä terveyden edistämiseksi:

  • Terveysvaikutusten arviointi on tehtävä pakolliseksi.
  • Terveyden edistämisen on lisättävä terveyden tasa-arvoa sosiaaliluokkien, sukupuolten ja kuntien välillä.
  • Terveyden edistämiselle on taattava nykyistä paremmat resurssit.
  • Koulujen pitäisi ottaa aktiivisempi rooli liikunnan edistämisessä, mm. liikkumista on lisättävä välitunneilla ja on selvitettävä kokonaiskoulupäivän mallia, johon sisältyy mahdollisuuksia liikuntaan.
  • Työpaikoilla on liikuntaseteli laajennettava harrasteseteliksi.
  • Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Veikkauksen monopolit on säilytettävä, jotta kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö voitaisiin säilyttää myös liikuntajärjestöissä.
  • Vapaaehtoistyöstä ei saa koitua veroseurauksia esimerkiksi järjestöille.
  • Yhdyskuntasuunnittelussa ja liikennesuunnittelussa on suosittava ratkaisuja, jotka edistävät liikkumista.
  • Liikunnan tukijärjestelmät on kohdistettava erityisesti liian vähän liikkuvien hyväksi. Lisäksi on suosittava erityisesti eettisesti ja ekologisesti vastuullisia lajeja.

linjapaperi pdf-muodossa

LiiteKoko
PDF icon Terveyden_edistaminen.pdf193.9 KB
Jaa sivu: