Perusasiat kuntoon

Jäsenhankinnan viisi perusasiaa ovat:

1. Yhdistyksellä on jäsenvastaava, joka toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi ja huolehtii vanhoista jäsenistä.

2. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan selkeästi verkkosivuilla, paikallislehdessä ja vastaavissa paikoissa.

3. Yhdistyksen verkkosivuilta, esitteestä ja muista vastaavista paikoista löytyy selkeät ohjeet siitä, miten jäseneksi liitytään.

4. Yhdistys on yhteydessä joka kevät kaikkiin jäseniinsä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan.

5. Kaikki yhdistyksen aktiivit pitävät jatkuvasti mielessä jäsenhankinnan, ja pyytävät tuttavapiiristään mukaan kaikki Vihreistä kiinnostuneet.

Näiden viiden askeleen kautta voidaan yleensä varmistaa, että jäsenmäärä säilyy entisellään tai jopa kääntyy nousuun. Nämä on hyvä huolehtia kuntoon ennen muiden jäsenhankintatoimenpiteiden harkitsemista.

Täsmärekrytointi

Varsinkin pienemmillä paikkakunilla toimivien yhdistysten kannattaa tunnistaa alueeltaan kaikkein todennäköisimmät jäsenet ja olla heihin yhteydessä. Esimerkiksi nuori opettaja tai eläinlääkäri saattavat hyvinkin olla kiinnostuneita Vihreistä. Lisäksi he tapaavat ammattinsa puolesta paljon ihmisiä, ja ovat siksi kiinnostavia myös esimerkiksi tulevina kunnallisvaaliehdokkaina.

Täsmärekrytointia on myös jäsen hankkii jäsenen -periaate. Mikäli yhdistys kasvaa vuodessa esimerkiksi 30 %, on se varsin kunnioitettava saavutus. Kymmenen jäsenen yhdistyksessä tämä saavutetaan esimerkiksi niin, että yhdistyksen kolme aktiivia hankkivat kukin vuoden aikana yhden uuden jäsenen omista tuttavapiireistään. Tässä ei kannata kiirehtiä, sillä päätös puolueeseen liittymisestä kypsyy yleensä ihmisten mielissä usein varsin hitaasti. Uudet jäsenet tuovat puolestaan mukanaan omat kontaktinsa, joita voidaan edelleen hyödyntää jäsenhankinnassa.

Täsmärekrytoinnin hedelmällisimpiä kohteita ovat ehdokkaiden tukiryhmien jäsenet sekä vaalilautakuntien jäsenet. Yhdistyksen kannattaa nähdä paljon vaivaa sen eteen, että jokainen ehdokas pyytäisi henkilökohtaisesti kaikkia kampanjaansa tukeneita liittymään Vihreisiin. Vaalilautakuntiin ilmoittautuu usein henkilöitä, jotka eivät ole puolueen jäseniä. Vaalien jälkeen heitä kannattaa kiittää toiminnasta ja pyytää Vihreiden jäseniksi. Vaalit ovat jäsenhankinnan parasta aikaa!

Jäsenhankinta osaksi kaikkea toimintaa

Jäsenhankinta on useinmiten kaiken muun toiminnan osa enemmän kuin oma toimintamuotonsa. Jonkinlainen jäsenhankintaviesti pitää sisällyttää kaikeen toimintaan, mihin se vain suinkin sopii. Kun yhdistyksen edustaja pitää puhetta, kannattaa siinä mainita Vihreisiin liittyminen, mikäli se käy tilaisuuden luonteeseen. Samaten kaikkiin yhdistyksen järjestämiseen yleisötilaisuuksiin kannattaa nimetä yksi aktiivi, joka pyytää jokaista osallistujaa liittymään Vihreisiin.

Jäsenhankintaviesti kannattaa sisällyttää myös myös kaikkeen mainosmateriaaliin. Tällaisia ovat esimerkiksi vaalijulisteet, esitteet, mainokset, käyntikortit ja tapahtumakutsut.

Jäsenhankintatempaukset

Vaalien välillä yhdistyksen kannattaa harkita erityisiä jäsenhankintatempauksia. Tempauksen muoto voi olla esimerkiksi messuosasto tai teltta torilla.

Erillisissä tempauksissa kannattaa kiinnittää huomiota kontaktien määrään ja laatuun. Yleensä kontaktien määrän kasvaessa niiden laatu alenee ja päinvastoin. Usein se, että aktiivi viettää vartin puhumalla kiinnostuneen henkilön kanssa on yhtä tehokasta kuin se, että sama vartti käytettäisiin 50 esitteen jakamiseen. Hyvä ratkaisu tähän on, että osa tempaukseen osallistuvista Vihreistä keskittyy levittämään maksimaalisen määrän esitteitä maailmalle samalla kun toiset keskittyvät juttelemaan niille kansalaisille, jotka osoittavat kiinnostusta.

Jotku ihmiset ovat erinomaisen hyviä ottamaan kontaktia uusiin ihmisiin kasvokkain. Yhdistyksen on hyvä tunnistaa nämä henkilöt joukostaan ja laittaa heidät puhumaan mahdollisille uusille jäsenille. Varautuneemmat aktiivit voivat keskittyä esitteiden jakamiseen, kahvin keittoon ja vastaaviin tehtäviin.

Messuosastoa tai telttaa suunniteltaessa on tärkeää, että se näyttää uskottavalta ja houkuttelevalta. Hyvä periaate on, että kannattaa tehdä mieluummin vähemmän ja ammattimaista kuin enemmän mutta sotkuista ja sekavaa. Kannattaa myös varmistaa, että mukana olevat Vihreät ottavat haltuunsa tilan esittelypisteen ympäriltä eivätkä linnoittaudu sisään puhumaan keskenään.

Messuosaston tai teltan toiminta pitää mukauttaa tilaisuuden luonteeseen. Jos paikalla on lapsia, ovat ilmapallot tai kasvomaalaukset hyvä vetonaula. Maatalousnäyttelyssä kannattaa puolestaan puhua lähiruoasta, luomusta ja bioenergian työllistävästä vaikutuksesta maaseudulla.

Jäsenhankinnan pääsivu

Jaa sivu: