Yhteenveto yhdistyksille tilitettävistä jäsenmaksuista ja lahjoituksista (tilanne 23.5.2012).

Taulukon lukuohje:

Taulukkoon on eritelty yhdistyksille kuuluvat suoritukset omiin sarakkeisiinsa seuraavasti:
- jäsenmaksut
- vaalilahjoitukset
- muut lahjoitukset
- yhteensä

Lahjoituksilla tarkoitetaan suoraveloituksena perittäviä kk-lahjoituksia. Vaalien kampanja-aikana lahjoitukset merkitään vaalilahjoitukseksi ja kampanja-ajan ulkopuolella muuksi lahjoitukseksi.  Kun keräys on tehty puolueen rahankeräysluvalla, tekee puolue tilityksen kerätystä rahasta.  Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä ilmoitusta puolueen tilittämistä vaalilahjoituksista.

Maksut jakautuvat yhdistysten, puolueen ja piirien kesken seuraavasti:
- Jäsenmaksu: 50% puolueelle, 40% yhdistykselle, 10% piirille
- Lahjoitukset: 50% puolueelle, 50% yhdistykselle

Tässä yhteenvedossa ei ole mukana lahjoitustyökalun kautta tulleita lahjoituksia, vaan ainoastaan rekisterin kautta tulleet (käytännössä suoraveloitukset).

Jaa sivu: