Alla on rtf-liitteinä viisi juttua, joita piirijärjestöt yms. voivat vapaasti käyttää omissa vaalilehdissään tai muissa julkaisuissa. Juttujen pituus on noin 3 000 merkkiä.

Vaalilehdelle on olemassa valmis taittopohja (InDesign).


Kansanedustajien ja mepin kolumnit

Kansanedustajat ovat kirjoittaneet useita hyviä kolumneja eri aiheista. Ne löytyvät heidän nettisivuiltaan.

Luvan kolumnien ja kirjoitusten käyttöön piirien vaalilehdissä ovat antaneet Janina Andersson, Ulla Anttila, Satu Hassi, Heidi Hautala, Jyrki Kasvi, Rosa Meriläinen, Kirsi Ojansuu, Erkki Pulliainen, Johanna Sumuvuori seuraavasti:

  • valitse sopiva kirjoitus, joka on ajankohtainen - todetkaa yhdessä lehtiryhmän kanssa
  • ilmoita siitä ja käyttökohteesta eli minkä piirin lehteen, tieto kansanedustajalle etunimi.sukunimi@eduskunta.fi  shassi@europarl.eu.int
  • piirin lehteen laitettavassa jutussa on näyttävä kansanedustajan nimi ja jos tekstissä on mainittu, paikka, missä se on ensin julkaistu
  • Orakselta on kysyttävä erityistä lupaa suoraan, koska hän saattaa haluta tuoreuttaa juttuaan - kaikki jutut kun eivät ole enää ajankohtaisia.
Jaa sivu: