Kameravalvonnan rekisteriseloste

vahvistettu 9.9.2015 / puoluesihteeri Lasse Miettinen

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Vihreä liitto rp, y-tunnus: 0771677-3

Fredrikinkatu 33 A, 2. krs, 00120 Helsinki, vihreat@vihreat.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Pinja-Liina Jalkanen, pinja-liina.jalkanen@vihreat.fi, p. 044 551 0534

 

3. Rekisterin nimi

Vihreän liiton tallentavan kameravalvonnan rekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennalta estäminen. Tavoitteena on myös toimiston tiloissa toimivien ja asioivien turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, samoin toimiston tiloissa olevan omaisuuden ja tiedon suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu elävää kuvaa valvonta-alueesta ja siellä mahdollisesti kunkin valvontakameran toimintasäteellä liikkuvista henkilöistä. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittava aika. Järjestelmään kerätään tietoa vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisista kohdista.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu Vihreä liitto rp:n toimitilojen ulko-oven ulkopuolelle (Fredrikinkatu 33 A, 2. krs) sijoitetun valvontakameran välittämistä kuvista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin, kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa. Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisessa muodossa (palvelimen kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. Tietoja säilytetään omassa lukitussa laitetilassa, ja niihin pääsy Vihreä liitto rp:n omasta verkosta on suojattu salasanalla, minkä lisäksi pääsy julkisista verkoista on estetty kokonaan palomuurilla.

Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetistä riippuen enintään vuoden ajan. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu palvelimeen asennetusta valvontaliittymästä.

 

9. Rekisteriin tallennettavien informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai -tarroilla. Lisäksi toimitiloissa on pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste. Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävissä tilan verkkosivuilla http://vihreat.fi/kameravalvonnan-rekisteriseloste/

 

Jaa sivu: