Valtuustoaloite 23.1.2008 / Maija Kajan, Tampere

Potilaan kokemus lääkärin kyvystä auttaa perustuu lääkärin ammattitaidon lisäksi vuorovaikutustaidoille. Hyvä vuorovaikutus potilaan ja lääkärin välillä on välttämätön hyvälle ja hyväksi koetulle hoidolle. Vuorovaikutustaidoistaan epävarman lääkärin riski kyynistyä työhönsä ja uupua on todennäköisesti suurempi kuin hyvillä vuorovaikutustaidoilla varustetun lääkärin.

Hyvin suuri osa lääkärin ammattitaidosta on vuorovaikutustaitoja. Aiemmin lääkäreiden koulutuksessa ei ole ollut lainkaan vuorovaikutuskoulutusta. Toisaalta nekin lääkärit, jotka koulutuksessaan ovat saaneet vuorovaikutuskoulutusta, hyötyisivät todennäköisesti lisäkoulutuksesta. Koulutus koituisi niin potilaiden kuin lääkäreiden hyväksi.

Kokemukset eri ammattiryhmien vuorovaikutuskoulutuksesta ovat hyviä. Koulutuspalautteessa palveluammateissa olevat koulutetut ovat ilmaisseet pystyvänsä käyttämään päivittäisessä työssään monia koulutuksen antamia taitoja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Sekä työn tekijät että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

Tampereen kaupungin palveluksessa oli vuoden 2007 lopulla yhteensä noin 350 lääkäriä (avopalveluissa 236 lääkäriä, laitoshoidossa 33 lääkäriä ja erikoissairaanhoidossa 83 lääkäriä).

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että Tampereen kaupunki järjestäisi kaikille palveluksessaan oleville lääkäreille räätälöidyn vuorovaikutuskoulutuksen.

Jaa sivu: