Valtuustoaloite 2.9.2008 / Marja Silvennoinen, Hamina

Haminan kaupunginvaltuusto hyväksyi Aalborgin sopimuksen huhtikuussa 1999 ja aloitti oman kestävän kehityksen prosessinsa, ”jotta tulevaisuudessa kestävän kehityksen eri osa-alueiden vaikutukset tulevat huomioiduiksi kaikessa päätöksenteossa. Samoin Hamina oli mukana European Sustainable Cities & Towns –kampanjassa.

Kestävän kehityksen toimintaohjelmassa oli tarkoitus luoda koko kaupungin yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä kaupunki asua, elää ja yrittää sekä millaisen kaupungin haluamme jättää jälkeemme. Kaupungin omien hallintokuntien lisäksi asukkailla oli mahdollisuus osallistua prosessiin Areena-ryhmien kautta. Työskentely oli innokasta ja sen tuloksena saatiin aikaan Kestävän kehityksen toimintaohjelma. Ohjelmaan otettiin 35 indikaattoria taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen mittaamiseksi.

Marraskuussa 2000 saatiin uudempia tuloksia indikaattoreista. Seurantaryhmä käynnisti mm. selvityksen paperin käytöstä kaupungin yksiköissä. Samoin seurantaryhmä teki aloitteen tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää 55- ja 60- vuotiaiden haminalaisten omaan terveyteen, toimintakykyyn, elinoloihin, harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä odotuksia myöhemmällä iällä. Kyselytutkimuksen suorittivat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat v. 2002. Edellä mainitut sopimukset ovat vanhan Haminan tekemiä, toivottavasti ne ovat voimassa myös uudessa Haminassa.

Haminan kaupunkistrategian 8. kohdassa todetaan: Kaikessa toiminnassa huomioimme kestävän kehityksen periaatteet. Käytännön elämässä tuntuu välillä, että kestävä kehitys on jäänyt kliseeksi juhlapuheisiin. Kaupungin kotisivuilta löytyy asiasta yksi maininta ympäristönsuojelun yhteydessä.

Niinpä ehdotamme, että Haminassa ryhdistäydytään kestävän kehityksen suhteen ja päivitetään toimintaohjeita niin hallintokunta- kuin työyksikkötasollakin. Samalla voisi selvittää sitä, mitä Haminassa pitäisi tapahtua, että voisimme profiloitua eko-kaupungiksi.

Jaa sivu: