Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Allt måste göras för att få bukt med den. De Grönas nya Finland är en föregångare vad gäller klimatskydd, inte en eftersläntrare. Vi vill se en hög ambitionsnivå också internationellt. Det är möjligt att dämpa klimatförvandlingen, det som behövs är en gemensam vilja och gemensamma åtgärder. Vårt mål är att snabbt stifta en klimatlag som begränsar utsläppen och driver användningen av fossila energikällor till ett minimum. Vi accepterar att det kostar att åtgärda klimatförvandlingen.

Vi vill skydda Östersjön och tusen andra sjöar. Vi tillåter inte att jordbruksutsläppen rinner ner i vattnen. Jordbruksstöden måste bli miljövänliga.

I det nya Finland tar man hand om djuren och räddar arterna från att dö ut. Var tionde biologisk organism i Finland är utrotningshotad. Saimenvikarna räddar vi genom göra skyddet av dem strängare. Pälsdjursnäringen måste upphöra efter en övergångstid. Vi stiftar lagar som garanterar produktionsdjuren ett liv värt att leva. Hur djuren behandlas ska övervakas effektivare än idag.

I det nya rena Finland äts det ren mat. Äkta råvaror av hög kvalitet och närproducerad ekomat behöver stöd för att de ska finnas tillgängliga för var och en. Även god vegetarisk mat bör stå till buds i skolor och på daghem. Vi vill att människor på riktigt ska ha möjlighet att äta etiskt; därför stöder vi bland annat märkning av kött som producerats etiskt.

Bild: bensonkua / Flickr. Licens: CC Attribution ShareAlike
Jaa sivu: