Maailma rakennetaan kunnissa, ja valta niissä kuuluu meille kaikille. Kuntien valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa ratkaistaan hyvän arjen kannalta tärkeitä asioita. Vihreä kunta rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreä kunta edistää toimeliaisuutta, ehkäisee eriarvoisuutta ja on viihtyisä.

Vihreä kunta ajattelee tulevaisuutta. Luontoa ja ilmastoa tulee ajatella ja suojella muulloinkin kuin vaalien alla. Puhdas elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus ovat paitsi kaikkien etu, myös ehto tulevien sukupolvien onnellisuudelle ja vauraudelle.

Tasa-arvoisilla palveluilla kunnissa ehkäistään eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus. Vihreässä kunnassa oma palvelutuotanto on turvattu, ja sitä täydennetään ja monipuolistetaan tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla.

Vihreässä kunnassa kaikkien ääni kuuluu. Jo ennen päätösten tekemistä arvioidaan niiden vaikutukset erilaisiin ihmisiin ja ympäristöön. Myös lasten ja nuorten näkökulma huomioidaan. Kaikilla on oltava samat mahdollisuudet osallistua, liikkua, saada palvelua, tehdä töitä ja toimia johtotehtävissä. Vihreässä kunnassa sukupuolten tasa-arvo toteutuu selityksittä.

Vihreässä kunnassa päätöksenteko ei karkaa ihmisten ulottumattomiin, eivätkä hyvät ideat juutu byrokratiaan. Kuntalainen pääsee vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa. Asukkaat ovat suunnittelun voimavara, ja kunta hyödyntä heidän asuinalueisiin ja palveluihin liittyvää asiantuntemustaan aktiivisesti.

Vihreiden kuntien tekijät

Vuoden 2012 kuntavaaleissa asukkaat äänestivät 124 kunnan valtuustoihin yhteensä 320 vihreää valtuutettua. Lisäksi lautakunnissa ja muissa paikallisissa luottamustoimissa toimii satoja vihreitä kuntapäättäjiä.

Suurimmat vihreät valtuustoryhmät löytyvät suurista kaupungeista. Helsingissä ja Espoossa Vihreät ovat toiseksi suurin ryhmä. Helsingissä on vihreä valtuuston puheenjohtaja ja Tampereella vihreä apulaispormestari. Monessa pienessä kunnassa vihreitä tavoitteita ajetaan yhden tai kahden valtuutetun voimin.

 

 

Jaa sivu: