Kokoomus, suurin oppositiopuolue, ei ole koko hallituskauden aikana tehnyt kertaakaan vaihtoehtobudjettia. Se esiintyy kyllä mielellään valtiontaloudesta suuresti huolissaan olevana puolueena, mutta ei ole antanut näyttöä omasta asiantuntemuksestaan. Vaihtoehtobudjetin puuttuessa kokoomus onkin voinut sekä esittää veronalennuksia että jatkuvia menonlisäyksiä – kun ei ole budjettia, ei tulojen ja menojen tarvitse olla tasapainossa.

Kaikissa tuloluokissa tehtävät veronkevennykset ovat perusteltuja. Ne ovat juuri sitä kokoomuslaista veropolitiikkaa, jonka hallituspuolueet ennen vaaleja torjuivat. Kokoomus antaa hallitukselle täyden tuen, kun se nyt toteuttaa kokoomuslaista veropolitiikkaa. -- Hyvinvointipalvelut ovat osa kilpailukykyä. On tärkeää, että Suomessa on toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto. On ensiarvoisen tärkeää, että meillä on laadukas perusopetus. Vaaleissa kokoomus asetti hyvinvointipalvelut tulonsiirtojen edelle. (Ville Itälä, kok., 27.5.2003)

Myöskään Kokoomuksen Kuuden kohdan ohjelma viime vaaleissa ei vakuuttanut taloudellisella osaamisella, vaikka sitä onkin niin kehuttu. Kokoomus ei siis koko kauden aikana ole ottanut realistista suhtautumista talouteen.


Jaa sivu: