Valtuustoaloite 9.3.2010 / Katja Andrejev ja Marja Silvennoinen, Hamina

Metaanin pitoisuus ilmakehässä on yli kaksinkertaistunut esiteollisen ajan jälkeen. Metaanin elinikä ilmakehässä on vain noin kymmenen vuotta, mutta sen ilmakehää lämmittävä vaikutus on 21 kertaa suurempi kuin hiilidioksidilla. Sen tähden olisi oleellisempaa saada biojäte käsiteltyä mahdollisimman pian sen syntymisen jälkeen. Metaanin muodostuminen alkaa jo kuluttajan omassa roska-astiassa.

Tällä hetkellä rivitalo ja kerrostaloasujat erittelevät biojätteensä jotka kuljetetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle, mutta omakotitaloasujia ei biojätteen keräys tavoita. Helpoin tapa saada heidät myös biojätteen hyötykäytön piiriin olisi ohjaaminen kompostin hankintaan ja käyttöön. Pieni jopa nimellinenkin tuki kompostin hankkijalle, voisi olla riittävä kannuste ko. hankinnan tekemiseen joka samalla toisi kaupungille positiivista näkyvyyttä ja kohentaisi hurmaavan Haminan imagoa. Myös kaupunkilaiset hyötyisivät itse kompostoinnista, sillä kompostointi/biojätteen erottelu vähentää kotitalouden jätteen määrään noin puolella, jolloin jäteastian tyhjennysväli pitenee.

Kompostikuivikkeiden hankkiminen on isohko ongelma useille kompostoijille. Nykyisellä risujen ja oksien vastaanottopaikalla voisi olla haketettua kuivikkeeksi kelpaavaa risusilppua yms. Samalla tämä jäte tulisi hyötykäyttöön varsin pienin kustannuksin.

Ehdotamme, että Haminan kaupunki tutkii mahdollisuuden tukea omakotitaloasujien biojätteen hyötykäyttöä kompostorin hankinta-avustuksella.

Jaa sivu: