YK:n huippuilmastokokous (COP15) Kööpenhaminassa 7.-18.12.2009 - mistä on kyse?

Odotukset ovat korkealla, kun Kööpenhaminan ilmastokokous lähestyy kovaa vauhtia. Myös Vihreät ovat mukana Kööpenhaminassa. Seuraamme tapahtumia kokouksen sisä- ja ulkopuolella sekä raportoimme niistä verkkosivuillamme www.vihreat.fi/cop15 muun muassa blogein ja uutisin.

Maailman johtajat kokoontuvat joulukuun alussa Kööpenhaminaan sopimaan uudesta ilmastonmuutossopimuksesta. Sen valmisteleminen aloitettiin vuoden 2007 ilmastokokouksessa Balilla, kun kaikki osapuolet hyväksyivät niin kutsutun ”Bali Action Plan” -asiakirjan. Seuraavaa ilmastosopimusta on valmisteltu kaksi vuotta. Kööpenhaminassa toivottavasti hyväksyttävä sopimus tulee olemaan jatkoa Kioton ilmastosopimukselle, joka raukeaa vuonna 2012. Sen tavoitteena on saada kaikki YK:hon kuuluvat yli 190 valtiota pääsemään sopuun siitä, miten suuriin päästövähennyksiin ne ovat valmiita, jotta maapallon lämpötila ei nousisi yli kahdella asteella esiteollisesta ajasta.

On selvää, että tehtävä on erittäin haasteellinen. Katse kääntyy ensisijassa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, jotka pitävät kärkisijoja eniten kasvihuonepäästöjä tuottavina valtioina maailmassa. Tähän mennessä teollisuusmaat mukaanlukien Yhdysvallat ovat luvanneet 10-16 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2020 mennessä. Se on kaukana YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n arviosta, jonka mukaan lämepeneminen voitaisiin pysäyttää kahteen asteeseen, jos teollisuusmaat vähentäisivät päästöjään 25-40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Kuitenkaan pelkästään teollisuusmaiden päästövähennykset eivät riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Teollisuusmaat ovatkin esittäneet, että kehitysmaiden pitäisi vähentää päästöjään 15-30 prosentilla nykykehitykseen verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Kehitysmaat eivät toistaiseksi ole halunneet sitoutua päästövähennyksiin, koska ne pitävät teollisuusmaiden itselleen esittämiä päästövähennyksiä riittämättöminä. Teollisuusmaiden tulee tukea kehitysmaita rahallisesti heidän tavoitteissaan, jotta se saataisiin toteutettua.

On otettava vastuuta

Kuten Satu Hassi korosti puheessaan Euroopan parlamentissa (24.11.2009), kyse on ihmiskunnan tärkeimmästä neuvottelusta ja näin ollen koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Globaalit päästöt tulee kääntää laskuun alle 10 vuodessa. Maailman johtajien tulee kantaa vastuunsa ja tehdä sellaiset päätökset, että maapallo ei pääse lämpenemään yli kahta astetta. Vihreät korostavat, että päätöksien tulee olla sitovia ja että kansainvälisen sopimuksen valmistumiselle on ehdottomasti laadittava aikataulu.

Sopimuksen tulee sisältää pitkän aikavälin tavoitteet päästöjen vähentämiseksi. Vielä tärkeämpää on sopia päästörajat vuodelle 2020. Sekä Euroopan että Suomen Vihreät korostavat, että teollisuusmaiden päästövähennysten tulee olla lähempänä 40 kuin 25 prosenttia, ja näiden vähennysten tulee olla kotona, ei EU:n ulkopuolella tehtyjä.

Vihreät uskovat myös, että saavuttaaksemme asetetut tavoitteet EU:n tulee sitoutua vähintään 30 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä ja esittämällä kehitysmaille selvän rahoitustarjouksen. EU:n rahoitusosuuden tulisi vuoteen 2020 mennessä nousta noin 30 miljardiin euroon vuodessa.

Euroopan Vihreiden ajatuksia ilmastokokouksesta

Euroopan Vihreät korostavat myös, että koska tiede kehittyy koko ajan ja tarkistuksia ilmastonmuutokseen tehdään jatkuvasti, tulisi tämä huomioida sopimuksessa. Sitoumuksien tulisi olla uudelleen arvioitavissa niin, että uusimmat tutkimustulokset otettaisiin huomioon aina viiden vuoden välein.

Euroopan Vihreiden yhtenä pääviestinä on, että ympäristön kannalta mahdollisesti vaarallisten ja vahingoittavien teknologioiden käyttö poistettaisiin vaihtoehdoista. Tämä tarkoittaa, että muun muassa ydinvoimaa ei tulisi sisällyttää (ottaen huomioon turvallisuus- ja terveyshuolet) sopimukseen. Vihreät haluavat kiinnittää myös enemmän huomiota metsien vähenemiseen ja alennustilaan varsinkin kehitysmaissa.

Jos maapallon lämpenemistä ei saada pysäytettyä, tulee se vaikuttamaan radikaalisti koko maapalloon. Ilmastonmuutos tulee nostamaan merenpintoja hukuttaen saarivatioita ja alavia rannikkoseutuja, pienentämään luonnon monimuotoisuutta, heikentävän satoja monilla alueilla, lisäävän tai voimistavan äärimmäisiä sääilmiöitä kuten tulvia, kuivuuskausia ja pyörremyrskyjä, laajentavan malarian kaltaisten trooppisten tautien leviämistä sekä aiheuttavan ilmastonmuutospakolaisuutta. Jo 1,5ºC:n nousu vuoteen 2080 mennessä voi altistaa nälälle 50 miljoonaa, malarialle 200 miljoonaa ja vesipulalle 2 miljardia ihmistä. Ensimmäisenä tulilinjalla ovat maailman köyhimmät, jotka joutuvat muutenkin taistelemaan päivittäisen toimeentulonsa puolesta.

“Niille, jotka haluaisivat kyseenalaistaa koko ilmastonsuojelun, haluaisin muistuttaa, että planeetta ei odota. Planeetalle ei voi sanoa, ole kiltti ja anna vuotta pari lisäaikaa, tuli lama ja ilmastoskeptikot saivat meidät epäröimään. Ilmastonmuutos etenee fysiikan ja kemian lakien mukaan. Me kannamme vastuumme päätöksistämme ja myös siitä, mitä jätämme tekemättä." (24.11.2009, Satu Hassi, Euroopan parlamentin täysistunnossa)

 

Linkkejä ja muuta luettavaa

Vihreiden Kööpenhamina-sivut (avautuvat joulukuussa): http://www.vihreat.fi/cop15

Euroopan vihreä puolue: http://europeangreens.eu

Viralliset COP15-sivut: http://en.cop15.dk/

Mitä ilmastolupaukset käytännössä tarkoittavat? http://climatecircus.com/

Vihreän europarlamenttiryhmän ilmastonmuutossivut: http://www.stopclimatechange.net/

YK:n Ilmastosopimus:

YK:n ilmastosopimuksen sihteeristön (UNFCCC) nettisivut (eng) UNFCCC http://www.unfccc.int

YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) sivut (eng) IPCC http://www.ipcc.ch/

Suomalaisten ympäristöjärjestöjen ilmastonmuutosaiheiset sivuja yms:

http://www.ilmasto.org/

WWF:n sivut http://www.wwf.fi/ymparisto/ilmastonmuutos/koopenhaminan_ilmastokokous/

Greenpeacen sivut: http://www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/ilmasto/koopenhamina

Greenpeacen blogisivut: http://blogi.greenpeace-online.net/category/ilmasto-ja-energia/ilmastopolitiikka/ykn-ilmastoneuvottelut/

Suomen luonnonsuojeluliiton blogisivut: http://ilmastoblogi.wordpress.com/

Outreach -linkkejä:

COP15 on Twitter: http://www.twitter.com/cop15

COP15 on Facebook: http://www.facebook.com/cop15

COP15 on YouTube - "Raise your voice": http://www.youtube.com/cop15

COP15 Behind the Scenes and Climate Thinkers Blogs: http://www.blogs.cop15.dk

Climate Greetings: http://www.greetings.cop15.dk

Using Climate Greetings in media and other venues: http://www.greetingsinfo.cop15.dk

Jaa sivu: