Tutustu uudempaan energiavisioon ->


julkaistu 6.10.2014

Kotimainen energiaratkaisu – vaihtoehto Fennovoimalle

Kotimainen energiaratkaisu on yksi mahdollinen tapa kattaa teollisuuden ja kotien sähkön tarve ilman lisäydinvoimaa. Kotimaiseksi energiaratkaisuksi kutsutussa mallissa Fennovoiman reaktoria vastaava sähkö ja teho katetaan uusiutuvaa energiaa lisäämällä, sähkön käyttöä tehostamalla ja kysyntäjoustoa edistämällä.

Edellisen kerran periaateluvista uusille ydinvoimaloille päätettiin vuonna 2010. Tuolloin Vihreät julkaisi vihreän kasvun mallin esitellen yhden mahdollisen tavan turvata kohtuuhintaisen ja vähäpäästöisen sähkön saanti ilman lisäydinvoimaa.

Vuonna 2014 hallitus päätti äänin 10–7 esittää Fennovoima Oy:lle uutta periaatelupaa hankkeen muututtua. Vihreät laati päivitetyn, Kotimaiseksi energiaratkaisuksi kutsutun mallin, jossa esitetään yksi mahdollinen tapa hoitaa Suomen sähköhuolto keskipitkällä aikavälillä ilman Fennovoiman reaktoria.

Mallin esittely

Alla video Kotimaisen energiaratkaisun julkistamistilaisuudesta. Kansanedustaja Oras Tynkkynen esittelee mallin sisällön tiivistetysti kohdassa 1:30-11:20, ja puheenjohtaja Ville Niinistö puhuu mallin yhteiskunnallisista vaikutuksista kohdassa 11:28-18:00.

Lisäksi Kotimaista energiaratkaisua kommentoivat kolme vieraspuhujaa: Suomen tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen lähienergialiiton hankejohtaja Marko Tahkokorpi ja Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa.

Yhteenveto

Mallissa uusiutuvaa sähkön tuotantoa lisätään viitisen terawattituntia aiemmin kaavailtuun verrattuna. Tuulivoimasta ja bioenergiasta molemmista lisäystä saadaan kahden terawattitunnin verran, ja aurinkosähkön lisäys kattaa loput.

Sähkön käyttöä tehostetaan niin ikään viitisen terawattituntia. Energiatehokkuuden parantaminen ja lämmitystavan vaihtaminen sähkölämmitteisissä taloissa tuottavat yhdessä vajaat kolme terawattituntia. Palveluissa ja kotitalouksissa kummassakin sähkön käyttöä tehostetaan noin terawattitunnin verran.

Mallin kolmas pilari on kysyntäjousto, jolla saadaan sähkön kulutus paremmin vastaamaan tuotantoa huippukulutuksen aikaan. Kysyntäjoustolla vähennetään huipputehon tarvetta 500 megawattia. Yhteensä mallin ratkaisut leikkaavat huippukulutusta selvästi enemmän kuin Fennovoiman reaktori tehoa tarjoaisi.

Kotimaisen energiaratkaisun toteuttaminen edellyttää monia toimenpiteitä (ks. taulukko 2). Esimerkiksi hallinnollisia esteitä raivaamalla, metsähakkeen tukea ja yhteistuotannon verotusta säätämällä sekä ottamalla käyttöön pientuotannon nettolaskutus voidaan lisätä uusiutuvaa energiaa merkittävästi. Energiatehokkuussopimuksia laajentamalla ja vahvistamalla, energiapalveluyhtiöitä vauhdittamalla ja sähkön joustavaa hinnoittelua edistämällä voidaan puolestaan parantaa energiatehokkuutta ja lisätä kysyntäjoustoa.

Osa toimenpiteistä on poikkileikkaavia. Esimerkiksi käynnistämällä energiarahasto, korottamalla kohdennetusti kotitalousvähennystä ja valjastamalla julkisia hankintoja voidaan edistää kestäviä energiaratkaisuja niin tuotannossa, kulutuksessa kuin kysyntäjoustossa.

Kotimaisen energiaratkaisun toteuttaminen ei ole ilmaista. Toimenpiteet edellyttäisivät maltillista lisäsatsausta valtiolta. Investoinnin vastineeksi saataisiin kuitenkin merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä.

Malli alentaisi sähkön hintaa, lisäisi kotimaisia työpaikkoja, parantaisi vaihtotasetta ja vauhdittaisi suomalaisen teknologian vientiä. Se myös kohentaisi energiaomavaraisuutta ja leikkaisi päästöjä. Kokonaisuutena yhteiskunnallisten hyötyjen voi arvioida selvästi ylittävän kustannukset.

Kotimainen energiaratkaisu on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen valinta.

Jaa sivu: