Julkaistu 15.9.2014

Fennovoima - kysymyksiä ja vastauksia

Miksi vihreät lähtivät hallituksesta ydinvoiman vuoksi, kun hallitus myönsi periaateluvan Fennovoimalle?

“Ei uusia ydinvoimalupia” oli meille ennakkoehto hallitukseen osallistumiselle ja lupaus äänestäjillemme. Pidämme kiinni siitä mitä olemme luvanneet.

Miksi Fennovoiman ydinvoimahanke on ongelmallinen?

Hanketta perusteltiin energiariippuvuuden vähentämisellä Venäjästä, nyt ydinvoimalan rakentaa ja sen suurin omistaja on venäjän valtionyhtiö Rosatom. Yksityiset investoijat ovat kaikonneet hankkeesta. Hanke perustettiin teollisuuden sähköntarpeen turvaamiseksi, mutta Fennovoiman suomalaisomistus on pääosin julkisen sektorin, eli kunnallisten energiayhtiöiden käsissä. Venäläistä rulettia pelataan veronmaksajien rahoilla.

Miksi juuri Rosatom on erityisen huono valinta hankkeen toteuttajaksi?

Rosatom ei ole mikään tavallinen yritys vaan Kremlin suorassa ohjauksessa oleva valtionyhtiö. Ydinvoimalan suurin omistaja on Venäjän valtio ja niin reaktori, rahoitus kuin polttoaine tulevat Venäjältä. Rosatom ei ole toteuttanut ainuttakaan länsimaiset turvallisuusvaatimukset läpäisevää hanketta. Energia ei ole koskaan Venäjälle pelkkää bisnestä, vaan aina osa valtapolitiikkaa.

Miten Ukrainan kriisi vaikuttaa Fennovoiman hankkeeseen?

Samalla kun koko Euroopan pitää rakentaa omavaraisuutta Venäjän energiasta, Suomi tekee Fennovoimaan sitoutumalla itsestään yhä riippuvaisemman Venäjästä. Tämä asettaa meidät kansainvälisesti hyvin erikoiseen valoon. Venäjä on jo käyttänyt Suomea esimerkkinä maasta, joka EU:n asettamista pakotteista huolimatta rakentaa Venäjän kanssa ydinvoimalaa.

Miksi Vihreät vastustavat ydinvoimaa?

Ydinvoima on jättimäinen investointi kalliiseen ja vaaralliseen energiamuotoon. Vaikka unohtaisi ydinvoiman kaikki riskit, se on taloudellisesti järjetöntä. Samaan aikaan kun Suomessa valtavan pääomat ovat kiinni Olkiluoto kolmosen jättihankeessa, joka ei näytä valmistuvan ikinä, Ruotsi ja Tanska ovat rakentaneet käyttöön jo enemmän tuulivoimaa kuin Olkiluoto kolmonen tulee tuottamaan sähköä, jos se koskaan valmistuu. Ydinenergian tuotanto on haitallista sen kaikissa vaiheissa. Uraanin louhinta saastuttaa ympäristöä, eikä ydinjätteen säilytystä ole ratkaistu kestävällä tavalla. Suomen sähköntarve voidaan kattaa kotimaisella uusiutuvalla energialla ja samalla luoda kotimaisia työpaikkoja. Jokainen euro ydinvoimaan on euro pois tästä.

Millaista energiapolitiikkaa Vihreät haluavat?

Vihreät kannattavat puhdasta, uusiutuvaa ja kotimaista energiantuontantoa. Kotimaiset uusiutuvat tuovat Suomeen parhaiten työpaikkoja sekä vientituloja. Tämän lisäksi ne ovat energiantehokkuuden kanssa paras tapa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Miten Suomen sähköntarve tyydytetään, jos ei ydinvoimalla? Onko teillä vaihtoehtoa?

Kyllä. Kotimainen energiaratkaisu on yksi mahdollinen tapa kattaa teollisuuden ja kotien sähkön tarve ilman lisäydinvoimaa. Kotimaiseksi energiaratkaisuksi kutsutussa mallissa Fennovoiman reaktoria vastaava sähkö ja teho katetaan uusiutuvaa energiaa lisäämällä, sähkön käyttöä tehostamalla ja kysyntäjoustoa edistämällä.

Suomi pystyisi huolehtimaan koko sähköntuotannostaan uusiutuvalla energialla, jos vain päätämme satsata siihen sillä tarmolla, joka nyt hukataan kalliin ja moniongelmaisen ydinvoiman edistämiseen. Toisin kuin Suomessa yhä kuvitellaan, uusiutuvaan energiaan siirtyminen on todellisuutta jo naapurimaissa. Sinä aikana kun Suomessa on turhaan koetettu saada Olkiluoto kolmosen ydinreaktoria valmiiksi, on Saksassa rakennettu yli 10 kertaa Fennovoiman vuosituotantoa vastaava määrä uusiutuvaa energiaa. Ruotsissa ja Tanskassa taas on viidessä vuodessa rakennettu yhteensä Fennovoiman vuosituotantoa vastaava määrä pelkästään tuulivoimaa.

Miksi nyt lähditte, vaikka viimeksi jäitte hallitukseen, kun Fennovoiman voimalasta äänestettiin? Nythän Rosatomin reaktorikin on pienempi kuin Fennovoiman alkuperäisessä periaatepäätöksessä?

“Ei uusia ydinvoimalupia” oli meille ennakkoehto hallitukseen osallistumiselle ja lupaus äänestäjillemme. Pidämme kiinni siitä mitä olemme luvanneet. Viime hallituksessa äänestimme Fennovoiman alkuperäistä hanketta vastaan niin hallituksessa kuin eduskunnassakin, mutta emme pystyneet kaatamaan sitä. Tästä opimme, että ydinvoima on suljettava pois jo hallitusohjelmassa. Tähän hallitukseen lähdimme vain, koska saimme läpi ennakkoehtomme: ei enää yhtään uutta ydinvoimalupaa. Ei ole kysymys siitä, onko reaktori pienempi tai suurempi. Kun tästä eivät hallituskumppanimme pitäneet kiinni, oli selvää, että me pidämme, emmekä siten voi jatkaa hallituksessa.

Missä vaiheessa tiesitte, että Fennovoima on tulossa käsittelyyn?

Pääministeri ilmoitti hankkeen käsittelyaikataulun äänestystä edeltäneenä sunnuntaina.

Kun näytti siltä, että hanke oli joka tapauksessa tulossa, niin miksi olette roikkuneet hallituksessa tähän saakka?

Maailmaan mahtuu puhetta, mutta teot ratkaisevat. Fennovoiman hanke on niin järjetön, että pidimme loppuun saakka mahdollisena, että kokoomus ja sdp:kin olisivat tunnustaneet tämän. Valitettavasti ministeri Vapaavuoren esitys myöntää lupa Fennovoimalle tarkoittaa - mikäli kokoomus ja demarit seisovat sen takana torstaina valtioneuvostossa - että näin ei ole käynyt.

Onko tämä vihreille ainoa tärkeä asia hallituksessa?

Ei todellakaan. Vihreillä oli hallitusneuvotteluihin lähtemiselle muiden tavoitteiden ohella kolme ennakkoehtoa, joista myös saatiin kirjaukset hallitusohjelmaan:

1. Hallitus vähentää köyhyyttä ja parantaa perusturvaa muun muassa nostamalla perusturvaa vähintään 100 euroa.

2. Halitus parantaa ympäristön- ja ilmastonsuojelun tasoa esimerkiksi säätämällä ilmastolain.

3. Hallitus ei myönnä periaatelupia uusille ydinvoimaloille.

Ehdot yksi ja kaksi ovat toteutuneet, mutta nyt hallitus on lipeämässä kolmannesta, ydinvoimalupia koskevasta ehdosta. Jos hallituksen enemmistö päättää esittää uutta periaatelupaa Fennovoiman hankkeelle, emme katso, että meillä on edellytyksiä jatkaa hallituksessa.

Aiheutatteko maahan hallituskriisin?

Emme. Me pidämme kiinni siitä, mitä hallitusohjelmassa sovittiin, mikä oli ennakkoehtomme hallitukseen osallistumiselle, ja linjamme on ollut koko ajan hallituskumppanien tiedossa. Jos kokoomus ja sdp haluavat kriisiyttää hallituksen pettämällä hallitusohjelman - hallituksen lupauksen suomalaisille - he vastaavat teoistaan itse.

Miten ilmastonmuutosta torjutaan, jos ei ydinvoimalla?

Olkiluoto kolmosen voimalaa perusteltiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisellä ja ainoana keinona Kioton tavoitteiden saavuttamiseksi. Voimala ei kuitenkaan vieläkään tuota sähköä. Kahteenkymmeneen vuoteen tähän maahan ei ole valmistunut yhtäkään ydinvoimalaa. Ilmastopolitiikkaa ei voida rakentaa ydinvoiman varaan. Uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen satsaaminen on ainoa tapa vähentää päästöjä riittävän nopeasti.

Vielä kerran: mitä vikaa Fennovoiman ydinvoimahankkeessa on?

1. Hankkeen päärahoittaja, suurin omistaja, reaktorin toimittaja ja polttoaineesta vastaava yhtiö on…

suoraan vieraan valtion poliittisen johdon alaisuudessa toimiva, liiketaloudeltaan salainen ja laajasti ydinteollisuuden koko ketjua, myös ydinaseita, tuottava valtiollinen strateginen toimija.

2. Kyseinen vieras valtio, josta päärahoittaja tulee, on...

naapurimaa, johon on jo kohtuuttoman suuri energiariippuvuus, joka tunnetusti käyttää energiaa geopolitiikan välineenä. Suhtautuu lähiulkomaihinsa ja omaa kieltään puhuviin vähemmistöihin näissä maissa omana "etupiirinään", on aseellisessa konfliktissa toisen naapurimaansa kanssa sekä pakotteiden ja kriisin kohteena suhteessa omaan maahamme ja Euroopan unioniin, jonka jäseniä olemme.

3. Reaktorin toimittaja ei ole tehnyt länsimaisen turvallisuustason läpäisevää vastaavaa hanketta.

4. Yksikään Rosatomin hanke ei ole Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen valmistunut aikataulun ja budjetin puitteissa.

5. Hanketta perusteltiin Venäjä-riippuvuuden vähentämisellä, nyt ydinvoimalan rakentaa ja omistaa venäläinen Rosatom.

6. Yksityiset investoijat ovat kaikonneet hankkeesta. Fennovoiman suomalaisomistus on pääosin julkisen sektorin (kunnallisten energiayhtiöiden) käsissä. Riskiä otetaan veronmaksajien rahoilla.

7. Ydinvoimahankkeet ovat hitaita.

Suomen odotellessa Olkiluoto 3:n valmistumista, Ruotsi[3] ja Tanska[4] ovat rakentaneet huomattavasti lyhyemmässä ajassa, vain viidessä vuodessa yhteensä Fennovoiman vuosituotantoa vastaava määrä pelkästään tuulivoimaa. Toisin kuin Olkiluoto 3, tuulivoima on lisännyt uutta sähköntuotantoa joka vuosi.

8. Hanke on taloudellisesti kallis.

Fennovoima luvattu hinta on jo nyt noussut luvatusta 4-6 miljardista yli 7 miljardiin euroon.

Sähköä on Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tarjolla Fennovoiman omakustannushintaa halvemmalla pitkälle tulevaisuuteen. Hanke toteutetaan alueella, jossa ei ole olemassa olevaa infrastruktuuria. Fennovoiman ydinjätteen loppusijoitusta ei ole ratkaistu, eikä siitä ole hinta-arviota.

9. Hankkeen työllisyysvaikutus on vähäinen ja teknologia ulkomaista.

10. Suomi on putoamassa kansainvälisen energiakäänteen kelkasta ydinvoimaan panostamisen vuoksi. Ernest & Youngin arviossa eri maiden houkuttelevuudesta uusiutuvan energian investoinneille Suomi on sijalla 36/40.[2]

 

[1] http://www.hs.fi/talous/a1403142459142

[2] http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Renewable_Energy_Country_Attractiveness_Index_41_-_June_2014/$FILE/EY-Renewable-Energy-Country-Attractiveness-Index-41-June-2014.pdf

[3] http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Energy/Energy-supply-and-use/Annual-energy-statistics-electricity-gas-and-district-heating/Aktuell-Pong/6321/24270/

[4] http://www.statbank.dk/ENE1HO

 

 

Jaa sivu: