11 Lotila, Mari
psykiatrinen sairaanhoitaja

12 Owen, Hanne
opettaja

13 Virtala, Timo
koulutusvastaava

14 Wilenius, Bo
filosofie magister, pensionär

Lue ehdokkaiden kirjoituksia

Jaa sivu: